Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Obchodování s indexem AI: Jak obchodovat s akciovým indexem AI?

Datum změny: 17.06.2024

Trh umělé inteligence (AI z anglického „artificial intelligence“) zažívá masivní růst a svým dynamickým potenciálem láká obchodníky po celém světě. Odhadovaná hodnota trhu umělé inteligence byla v roce 2023 podle společnosti Grand View Research ohromujících 196,36 miliardy dolarů. To je významný růst oproti 60 miliardám dolarů v předchozím roce.

Tuto rychlou expanzi podporují neustále rostoucí možnosti praktického použití technologie umělé inteligence. Jde například o tvorbu obsahu nebo autonomní vozidla. Společnost Grand View Research očekává, že hodnota tohoto trhu se do roku 2030 dostane na 1,81 bilionu dolarů, což by znamenalo skvělou složenou roční míru růstu (CAGR) 38,1 %.

Tento průvodce od platformy Plus500 vám pomůže zorientovat se ve světě obchodování s indexem AI. Dozvíte se, jak můžete využít tento rozvíjející se trh prostřednictvím obchodování se smlouvami o rozdílu (CFD) na akcie společností zabývajících se AI.

Ilustrace robotické ruky s AI vysílající obchodní graf

Obchodování s indexem AI

Pokud hledáte vystavení sektoru AI, obchodování s akciemi společností zabývajících se AI vám může poskytnout rozmanité příležitosti. Někteří obchodníci se mohou rozhodnout, že společnosti zaměřující se na AI budou financovat přímo. Jiní mohou chtít využít potenciál tohoto odvětví a širokého přijetí AI, což jim může přinést mnoho výhod.

Kromě přímého financování společností zabývajících se AI existuje i řada dalších způsobů, jak vydělat na AI. Tyto možnosti zahrnují například burzovně obchodované fondy (ETF) zaměřující se na AI nebo tematické alokace do sektorů, které budou těžit z integrace AI.

Užitečnou strategií pro obchodníky, kteří mají zájem o komplexní přístup k široké oblasti AI, může být index AI. Obchodníci s indexy AI mají přístup k širší řadě nástrojů, což jim umožňuje diverzifikovat portfolio, aniž by museli vybírat jednotlivé akcie.

Jedním z těchto indexů je BITA Artificial Intelligence Giants UST Index (BAIGUI) s ročním anualizovaným výnosem vyšším než 20 % (v květnu 2024).

Co je BAIGUI?

Index BAIGUI denominovaný v amerických dolarech (USD) byl spuštěn 27. dubna 2023. Jeho počáteční hodnota byla 1 000. Společnosti zahrnuté do tohoto indexu jsou vybírány z akciového trhu USA podle svých příjmů získaných ze sektoru AI. Patří sem různé oblasti, jako např. mikroprocesory, datová centra nebo strojové učení.

Rebalancování probíhá dvakrát ročně a index využívá systém vážení podle tržní kapitalizace se zohledněním pouze volně obchodovatelných akcií. To znamená, že tržní kapitalizace se počítá vynásobením ceny akcie počtem akcií dostupných pro obchodování na trhu.

Index BAIGUI v květnu 2024 zahrnoval 20 společností.

Deset nejvýznamnějších společností v indexu BAIGUI

  1. Nvidia (NVDA) (18,82 %) – Společnost NVIDIA Corporation (NVDA) je významná americká společnost z odvětví polovodičů. Je známá výrobou grafických procesorů (GPU z anglického „grafický procesor“) a patří mezi hlavní společnosti přispívající k vývoji AI.
  2. Aspen Technology Inc. (AZPN) (10,33 %) – Společnost Aspen Technology, Inc. nabízí průmyslový software navržený tak, aby po celém světě pomáhal zákazníkům v odvětvích náročných na aktiva.
  3. Palantir Technologies (PLTR) (9,68 %) – Společnost Palantir Technologies Inc. vyvíjí a zavádí softwarové platformy pro zpravodajské agentury, které jim pomáhají s vyšetřováním terorismu.
  4. SentinelOne Inc. (S) (8,96 %) – Společnost SentinelOne, Inc. je poskytovatel kybernetického zabezpečení, který funguje v USA i dalších zemích po celém světě.
  5. Altair Engineering (ALTR) (8,57 %) – Společnost Altair Engineering Inc. a její dceřiné společnosti nabízí softwarová a cloudová řešení pro simulaci a design, vysoce výkonné počítačové výpočty, analýzu dat a umělou inteligenci v USA i dalších zemích po celém světě.
  6. Dynatrace (DT) (8,08 %) – Společnost Dynatrace, Inc. nabízí bezpečnostní platformu pro multicloudová prostředí, která zákazníkům umožňují modernizaci a automatizaci operací IT, vývoj a nasazení softwaru a lepší uživatelské zkušenosti.
  7. Informatica Inc (INFA) (6,21 %) – Společnost Informatica Inc. nabízí platformu založenou na AI, která na podnikové úrovni propojuje, spravuje a sjednocuje data napříč dodavateli, cloudy a hybridními systémy po celém světě.
  8. Alarmcom Holdings (ALRM) (5,58 %) – Společnost Alarm.com Holdings, Inc. nabízí řešení pro ovládání a sledování bezpečnostních systémů a zařízení internetu věcí (IoT z anglického „Internet of Things“), jako jsou např. dveřní zámky, garážová vrata nebo termostaty.
  9. C3Ai Inc. (AI) (4,43 %) – Společnost C3Ai Inc nabízí platformu C3 AI, což je vývojové a běhové prostřední, které zákazníkům umožňuje používat podnikové aplikace AI.
  10. Ambarella (AMBA) (3,35 %) – Společnost Ambarella, Inc. vytváří celosvětová polovodičová řešení pro kompresi rozlišení HD a Ultra HD, zpracování obrazového signálu a zpracování pomocí AI.

Jak obchodovat s indexem AI prostřednictvím CFD?

S CFD neboli smlouvami o rozdílu můžete spekulovat ohledně vzestupného nebo sestupného kolísání hodnoty indexu AI, aniž byste museli vlastnit podkladové akcie.
Když očekáváte, že hodnota indexu AI poroste, otevřete nákupní neboli dlouhou pozici. Když naopak očekáváte, že hodnota indexu AI bude klesat, otevřete prodejní neboli krátkou pozici.

Jednou z hlavních vlastností obchodování s CFD je pákový efekt, pomocí kterého můžete s využitím relativně malé částky kapitálu zvýšit velikost svého obchodu. Mějte však vždy na paměti, že vyšší vystavení znamená nejen možné vyšší zisky, ale také možné vyšší ztráty.

Při otevírání pozice s CFD nemusíte vkládat celou hodnotu aktiva. Místo toho můžete vložit pouze určité procento z celkové částky. Tomuto vkladu se říká „marže“. CFD jsou tudíž finančním produktem využívajícím pákový efekt.

Příklad obchodování s CFD na index AI

Chcete-li získat vystavení indexu AI v hodnotě 10 000 dolarů, s pákou 1:10 budete potřebovat 1 000 dolarů. Poměry pákového efektu se mohou lišit v závislosti na obchodovaném nástroji.

Obchodování s CFD na indexy vám poskytuje výhody, jako např. okamžitou realizaci během obchodní doby nebo možnost vyšší kupní síly díky pákovému efektu. Když obchodujete s indexy, můžete diverzifikovat své riziko vystavení a využít širší tržní perspektivu místo toho, abyste se spoléhali na výkonnost jednotlivé akcie.

Je však důležité uvědomit si také rizika související s obchodováním s CFD na indexy, protože nepředvídatelné kolísání ceny vám může přinést značné ztráty.

Souhrnný pohyb mnoha společností zařazených do indexu vám může poskytnou stabilnější možnost, ale musíte vzít v úvahu pákovou povahu CFD, která má vliv na vaše pozice. Chcete-li být úspěšným obchodníkem v tomto sektoru, musíte správně řídit riziko a důkladně porozumět tržní dynamice.

Strategie obchodování s CFD na index BAIGUI

Správně definovaná obchodní strategie vám pomůže během obchodování s indexem BAIGUI dělat informovaná rozhodnutí, kontrolovat související rizika a maximalizovat příjmy.

Strategie si můžete přizpůsobit podle svých preferencí a vzájemně je kombinovat, čímž zvýšíte jejich efektivitu. Měli byste přitom zvážit především své osobní cíle, toleranci rizika, zkušenosti a obchodní preference.

Obchodníci s indexy mohou využívat různé strategie, které jim pomohou dělat informovaná rozhodnutí o směru trhu. Mezi dvě takové strategie patří trendové obchodování a obchodování na základě proražení.

Trendové obchodování

S akciemi společností zabývajících se AI lze efektivně obchodovat například pomocí trendového obchodování. Při něm se pomocí trendů cenových grafů a opakujících se pohybů snažíte analyzovat celkový směr aktiv. Pomocí trendového obchodování můžete v závislosti na identifikovaném trendu využít rostoucí i klesající cenové pohyby.

Chcete-li začít používat tuto strategii, musíte posoudit trend a dobu jeho trvání. Tím vyhodnotíte stabilitu a možné vstupní a výstupní body a připravíte se na případná občasná drobná kolísání cen, která vám mohou způsobit ztráty.

Trendové obchodování lze použít na různých časových rámcích – od krátkodobého přes střednědobý až po dlouhodobý. Obchodníci však při tomto typu obchodování často využívají dlouhodobý přístup, kterému se říká poziční obchodování. Při pozičním obchodování držíte pozici po delší dobu (týdny až měsíce) a spoléháte se na fundamentální analýzu a makroekonomické trendy, na kterých zakládáte svá informovaná rozhodnutí. S touto metodou můžete vydělat na významnějších tržních pohybech a dlouhodobých trendech. Je to tedy strategická volba pro obchodování s indexem BAIGUI, pokud jste trpěliví a držíte se informovaného přístupu.

Obchodování na základě proražení

Dalším významným přístupem pozičních obchodníků je obchodování na základě proražení. Při něm identifikujete na trhu důležité úrovně podpory nebo odporu. S touto strategií posuzujete, zda existuje dostatečná hybnost k proražení těchto úrovní. Očekáváte, že právě panující trend bude pokračovat, než dojde k možné změně.

Úrovně podpory a odporu můžete identifikovat pomocí technické analýzy. Spekulujete tak ohledně směru ceny po proražení těchto úrovní. Získáte příležitost vstoupit do dlouhé pozice při proražení odporu nebo k prodeji při proražení podpory.

Řízení rizik

K ochraně svého kapitálu potřebujete efektivní řízení rizik. Na platformě Plus500 naleznete řadu nástrojů pro obchodníky, které jim pomáhají řídit obchody.

Jde například o funkce „Uzavření při zisku“, která automaticky zavírá pozici po dosažení určitého zisku, a „Uzavření při ztrátě“, která nastavením limitu maximální ztráty omezuje možné ztráty. Tyto funkce jsou zdarma, ale nezaručují uzavření pozic za přesně zadanou cenu.

Závěr: Porozumění indexu BAIGUI

Nebývalý růst AI přináší obchodníkům řadu příležitostí. Očekávané ocenění technologie AI do roku 2030 je 1,81 bilionu dolarů. AI způsobí revoluci v různých sektorech, takže jde o atraktivní oblast pro spekulace.

CFD na akcie společností zabývajících se AI nabízí obchodníkům flexibilní a rozmanité vystavení tomuto dynamickému trhu.

Index BAIGUI zahrnuje přední společnosti z odvětví AI. Je to tedy základ pro obchodníky hledající diverzifikované vystavení. Pomocí strategií, jako jsou například trendové obchodování nebo obchodování na základě proražení, můžete snadněji dělat informovaná obchodní rozhodnutí. Důležité je však efektivně řídit rizika, abyste zvládli volatilitu a rizika pákového efektu, která k obchodování s CFD neodmyslitelně patří.

Pokud se zajímáte o obchodování s indexem AI, můžete s CFD na index BAIGUI začít obchodovat na platformě Plus500.

Obchodování s indexem AI – časté dotazy (FAQ)

Co je obchodování s indexem AI?

Při obchodování s indexem AI alokujete prostředky do balíčku akcií společností z odvětví AI zahrnutých do indexu. Může jít například o index BITA Artificial Intelligence Giants UST Index (BAIGUI). S tímto přístupem můžete získat vystavení sektoru AI, aniž byste museli vybírat jednotlivé akcie. To vám přinese diverzifikaci a možné snížení rizika.

Co je index BAIGUI a jaké společnosti zahrnuje?

Index BAIGUI neboli BITA Artificial Intelligence Giants UST Index zahrnuje společnosti z akciového trhu USA s významnými příjmy z aktivit souvisejících s AI. V květnu 2024 tento index zahrnoval 20 společností, jako jsou např. Nvidia, Aspen Technology Inc. nebo Palantir Technologies. Rebalancování indexu probíhá dvakrát ročně a index využívá vážení podle tržní kapitalizace se zohledněním pouze volně obchodovatelných akcií.

Jaká jsou rizika obchodování s CFD na index AI a jak je lze řídit?

Obchodování s CFD na index AI zahrnuje rizika, jako např. tržní volatilitu nebo potenciální ztráty v důsledku pákového efektu. Strategie efektivního řízení rizik zahrnují pokyny Stop Loss a Take Profit, opatrné používání páky a důkladné porozumění tržní dynamice. Tato rizika můžete na platformě Plus500 řídit pomocí nástrojů, jako je např. automatické zavření pozice.

Další informace o: Index umělé inteligence


Získejte více z Plus500

Rozšiřte své znalosti

Získejte cenné postřehy z informativních videí, článků a průvodců v naší Obchodní akademii.

Prozkoumejte funkci +Insights

Odhalte trendy na platformě Plus500 i mimo ni.

Připravte své obchody

S naším ekonomickým kalendářem můžete snadněji pomůže prozkoumat události na globálním trhu.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora