Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad utgör Forex-paret EUR/USD?

I den här artikeln kommer vi att ta upp en hel del viktig fakta om världens mest omsatta valutapar: EUR/USD. Lär dig vad som gör att EUR/USD går upp eller ner i värde.

Vad betyder EUR/USD?

Termen EUR/USD (EURUSD) hänvisar till en jämförelse mellan eurons värde (euroområdets delade valuta) och värdet av den amerikanska dollarn, i termer av hur många dollar det kostar att köpa en euro. Till exempel, när ”Euro”, som paret kallas, handlas till 1,50, kostar det en dollar och femtio cent att köpa en euro.

I EUR/USD-paret är euron bas- eller transaktionsvalutan, och dollarn är motvalutan eller offertvalutan. I traditionell Forex köper och säljer du basvalutan och motvalutan samtidigt. Så när du öppnar en lång position på EUR/USD, köper du euron samtidigt som du säljer dollarn. När du öppnar en kort position på EUR/USD, säljer du euron när du köper dollarn.

Euro- och dollarsymboler.

Vad som får euron att stiga eller falla gentemot dollarn

Valutaparet EUR/USD är ett sätt att jämföra styrkan i EU:s ekonomi med den amerikanska ekonomin, eftersom allt som påverkar endera eller båda av dessa ekonomier kan få EUR/USD att stiga eller falla. Det kan vara bra att titta på en ekonomisk kalender för att hålla reda på stora ekonomiska händelser i Europa eller USA.

Några vanliga händelser som kan påverka Forex-paret inkluderar publicering av arbetslöshetsdata i USA eller i EU:s medlemsländer. Ränte- och statsränteuppdateringar från USA:s centralbank Federal Reserve eller Europeiska centralbanken kan också få EUR/USD att fluktuera.

Ibland kan alla regeringspolitiska rörelser och beslut inom EU som kan ha en effekt på euron få EUR/USD att stiga, medan rörelser och beslut som gör dollarn starkare kan få EUR/USD att falla. Alternativt kan en försvagad euro påverka valutaparet negativt, medan en försvagad dollar kan få paret att stiga.

En annan faktor som kan påverka Forex-paret är geopolitisk osäkerhet. USA och EU är stora handelspartners, och handlare uppmärksammar ofta förhållandena mellan blocken när de spårar valutapriser. Instabilitet kan ha en betydande inverkan på värdet av EUR/USD.

Eftersom USA:s och EU:s ekonomier är starkt beroende av den privata industrin, kan även de stora regionala aktieindexernas resultat i USA eller Europa få euron att stiga eller falla mot dollarn.

Valutahandel erbjuder stora möjligheter för dem som vill handla med CFD:er.

Vid CFD-handel bestäms din vinst (eller förlust) med hänvisning till valutaparets prisrörelse. Du köper eller säljer inte den underliggande tillgången.

Det är dock viktigt för handlare att kunna avgöra vilka faktorer som kan leda till prisrörelser i EUR/USD vid handel med detta Forex-par. Att hålla koll på internationella händelser och förstå deras konsekvenser kan vara en viktig fördel när man handlar med detta och andra större Forex-par.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt