Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Hur man handlar EUR/USD med hjälp av diagram

Handlare som vill spekulera i EUR/USD-positioner har flera sätt att hålla reda på parets löpande resultat med hjälp av diagram. Det finns även ett antal olika metoder som handlare kan välja mellan för att handla valutaparet, till exempel optionshandel. Låt oss ta en titt på de olika diagram och handelsmetoder som finns tillgängliga med EUR/USD.

Euro- och dollarsymboler i mobilappen.

Illustrativa priser.

Vad är EUR/USD-diagram?

När EUR/USD-priserna stiger betyder det att det nu krävs fler dollar för att köpa en euro än tidigare. När priset sjunker krävs det färre dollar för att köpa en euro. Om priset exempelvis går från 1,50 till 1,65 kostar det ytterligare 15 cent att köpa en euro. Ett enkelt sätt att se dessa prisförändringar är i ett handelsdiagram.

EUR/USD-diagram visar en historisk syn på prisrörelserna för EUR/USD. Diagrammen kan ställas in så att de visar olika tidsramar och erbjuder flera vyer för att hjälpa handlare att använda den inkluderade informationen för att fatta beslut om framtida positioner. Några av metoderna för att visa EUR/USD-priser inkluderar linjediagram, stapeldiagram och ljusstakar.

Linjediagrammet är den enklaste metoden för att visa valutaparets pris. Det visar instrumentets slutkurs för den tidsperiod som handlaren väljer. Medan linjediagrammet bidrar med ett sätt att visualisera vad som händer med priset på EUR/USD under handelsdagen, visar det bara slutkursdata, vilket betyder att mindre kritisk prisinformation som höjder och nedgångar inte beaktas. Linjediagram ger information om hur EUR/USD handlades tidigare, vilket gör det lättare att jämföra priserna där priset är nu, vilket möjligen gör det lättare att upptäcka pågående trender.

Stapeldiagrammet för EUR/USD består av en rad staplar. Varje stapels vertikala linje uttrycker skillnaden mellan parets höga och låga pris för den valda tidsramen, medan en horisontell stapel till vänster anger instrumentets öppningspris och en horisontell stapel till höger pekar på parets slutkurs. Stapeldiagram ger mer information om en EUR/USD-handel än ett linjediagram. Längre vertikala linjer pekar på perioder med ökad volatilitet, eftersom de visar mer prisrörelser mellan sessionens höga och låga punkter. Kortare staplar utvecklas när prisrörelsen har varit mindre.

Ljusstakediagram har liknande upplägg som stapeldiagram. Utrymmet mellan öppnings- och stängningspunkterna är dock färgade för att bilda ett fast block som kallas ett ljus. Om stängningskursen för EUR/USD var högre än öppningskursen inom det valda tidsintervallet är ljusstommen färgad grön. Om öppningspriset för EUR/USD var högre än stängningskursen är ljusstommen färgad röd. Två vertikala linjer som kommer ut från toppen och botten av ljuskroppen visar höga och låga punkter.

Förutom informationen från ett stapeldiagram används ljusstake-diagram ofta för att visa vanliga handelsmönster som kan ses när man tittar på flera ljus grupperade tillsammans. Dessa mönster kan användas för att förutsäga kommande EUR/USD-prisrörelser.

Eftersom EUR/USD alltid presenteras som ett par visar själva diagrammet endast prisrörelser och återspeglar inte varför parets pris steg eller föll. Priset kan röra sig om euron eller dollarn försvagas eller stärks. Ett sätt att avgöra vilken faktor som var avgörande för valutaparets prisrörelse kan vara att vara uppmärksam på nyheterna om de två valutorna och de regioner de representerar. Du kan även granska beteendet hos andra Forex-par som innehåller euron eller dollarn.

Hur du handlar EUR/USD

Det finns många sätt att spekulera på valutaparet EUR/USD. Du kan fysiskt ta euro och byta ut dem mot dollar på en bank eller växelkontor, alternativt byta dollar mot euro. Du kan även köpa och sälja större summor euro och dollar genom att använda en investeringsbank.

Ett annat sätt att handla EUR/USD är via CFD:er med hjälp av en CFD-leverantör som Plus500. Med CFD:er baseras din vinst eller förlust på rörelsen för det underliggande valutaparet, eftersom du inte köper eller säljer verkliga valutor. När du handlar CFD:er med Plus500 får du exponering för högre vinst- och förlustnivåer eftersom du handlar EUR/USD med hjälp av en hävstångseffekt. Det betyder att du bara behöver lägga ner en del av handelns värde för att öppna en position. Med Plus500 erbjuds CFD-handel utan provision, även om det kan finnas andra avgifter för att öppna eller hålla positionen öppen.

EUR/USD-handlare bör även ta en titt på handel med optioner. Med optionshandel väljer du ett lösenpris som du tror att valutaparet kommer att nå inom en viss tidsram. CFD-leverantörer som Plus500 erbjuder vanligtvis CFD:er på optioner med ett utbud av både Put- och Call-priser att välja mellan.

EUR/USD-handel erbjuder handlare många olika val när det gäller att spåra priser och ådra sig en vinst eller förlust på rörelserna i de två valutorna. Det är en bra idé att undersöka de olika kartläggnings- och handelsmetoderna noggrant så att du kan välja de som bäst passar dina behov.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt