Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

EUR/USD:s historia

EUR/USD har en rik historia eftersom det spårar konkurrenskraften i förhållandet mellan USA och Europa. I den här artikeln kommer vi att sammanfatta historiken för valutaparet EUR/USD för att se hur paret blev till och hur det blev så viktigt i Forex-världen.

Euro- och dollarsymboler på skärmen.

Före utvecklingen av euron gjordes flera försök att skapa en stabil gemensam europeisk ekonomi. Det första försöket gjordes 1957 och kallades för Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), som syftade till ekonomisk integration i sex länder (Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg) och fri rörlighet för människor, varor och tjänster över deras gränser. EEG blev så småningom Europeiska gemenskapen (EG) 1993 när EU inrättades i vilket det formellt absorberades.

Nästa steg framåt var implementeringen av det europeiska monetära systemet (EMS). EMS grundades 1979 som ett justerbart växelkursarrangemang. Detta system var kvar tills 1999 och främjade monetär stabilitet i hela Europa genom att minska stora valutakursförändringar mellan medlemmarna i Europeiska gemenskapen. EMS ersattes så småningom av Europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) som var ansvarig för skapandet av euron.

Forex-paret EUR/USD (i allmänhet kallat ”Fiber”) introducerades 1999 när euron växte fram som en ersättning för flera separata nationella europeiska valutor. Fram till dess hade varje enskild europeisk valuta, exempelvis tyska Deutschmark och franska Franc jämförts individuellt mot dollarn. Denna förändring må ha gjort Forex enklare för handlare eftersom det gjorde det möjligt för dem att arbeta med ett enda europeiskt valutapar istället för flera par från olika länder. Den första värderingen av euron mot dollarn baserades på värdet av den europeiska valutaenheten, en symbolisk valuta baserad på en korg som innehöll valutor från flera europeiska länder.

Även om euron ursprungligen introducerades som ett sätt att hjälpa till att förenkla redovisningen bland länderna i euroområdet, rullades inte papperspengar och mynt ut till allmänheten förrän 2002, då de första tolv EU-länderna formellt antog euron. Det är inte obligatoriskt att använda euron för att vara en del av EU, och från och med 2021 har endast 19 av de 27 EU-medlemmarna antagit euron som sin formella valuta.

EUR/USD började till ett värde av 1.1795 men sjönk snabbt till ett lågt värde på 0,8225 i oktober 2000. Valutaparet nådde en topp på 1,6037 i juli 2008 under den amerikanska bolånekrisen. Skillnaderna i priser vid den här tiden kan bero på de olika strategier som Federal Reserve och Europeiska centralbanken antog för att bekämpa den ekonomiska krisen. Till exempel var Federal Reserve aggressiv när det gäller att köpa obligationer för att stimulera den amerikanska ekonomin under denna period. Denna process är känd som kvantitativ lättnad (QE).

Medan USA förföljde ett aggressivt program för inköp av obligationer , motstod ECB QE i flera år. Detta kan ha gjort att euron såg starkare ut än dollarn, vilket uppmuntrade handlare att köpa euro, vilket ytterligare ökade prisgapet tills Greklands statsskuldkris nådde en kritisk punkt i oktober 2009. Euron försvagades åter mot dollarn när ECB inledde det kvalitativa lättnadsprogrammet i januari 2015.

Under COVID-19-pandemin har EUR/USD-priset fluktuerat som svar på nyheter om infektionsfall och vaccinationsnivåer. När fall exempelvis först började dyka upp i Europa i början av 2020 försvagades euron mot dollarn. Men Forex-paret tog sig så småningom tillbaka när situationen i USA försämrades.

EUR/USD är känslig för flera typer av evenemang. Vi kan från dess historia se att regeringens politik som kvantitativ lättnad och händelser som Greklands skuldkris kan ha en betydande inverkan på Forex-parets pris. Handlare må därmed möjligtvis vilja granska EUR/USD:s handelshistorik för att bättre förbereda sig för liknande händelser i framtiden.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt