Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Villkor och avtal

Användarvillkor

Avtalet reglerar förhållandet mellan kunden och bolaget och ger detaljerade uppgifter om alla allmänna villkor som gäller för användningen av handelstjänsten som erbjuds av Plus500CY.

Webbplatsens villkor

Din åtkomst till denna webbplats är föremål för våra villkor och övriga uttalanden och meddelanden.

Meddelande om risk

Vårt riskbeskrivande meddelande ger kunderna information om riskerna med CFD:er, men det kan inte förklara alla risker och inte heller hur sådana risker hänför sig till en kunds personliga förhållanden. Det är viktigt att våra kunder till fullo förstår riskerna innan de beslutar sig för att inleda en handelsförbindelser med oss.

Sekretesspolicy

Vår policy för hantering och skydd av din personliga information.

Policyförklaring om intressekonflikter

Vår policy om övervakning och hantering av eventuella intressekonflikter inom Plus500CY, mellan Plus500CY och dess kunder och bland Plus500CY kunder. Vårt mål är att upprätthålla våra kunders bästa intressen.

Policy för exekvering av order

Vår policy är att erbjuda "bästa möjliga utförande" när vi utför order för kunders räkning; Plus500CY vidtar tillräcklilga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder. Det är vår plikt att göra affärer med dig på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt och att agera i ditt bästa intresse när vi utför order.

Ersättningsfonden för investerare

Plus500CY är medlem i Ersättningsfonden för investerare ("ICF"), vilken ger ersättning till berättigade detaljhandelskunder i händelse av att ett cypernbaserat värdepappersföretag inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot sina kunder.

Företagsinformation

Licensinformation och kontaktuppgifter till Plus500CY Ltd.

Policy för kategorisering av kunder

Denna policy innehåller information och förfaranden om hur Plus500CY klassificerar sina kunder i tillgängliga kategorier.

Policy för kundklagomål

Fullständig information om vår klagomålsförfarande finns här.

KID-dokument (Key Information Document)

Detta dokument förser dig med nyckelinformation om våra investeringsprodukter.

Varför Plus500?

Trygghet & beskydd

Dina data är säkra och ditt kapital förvaras i separata konton, i enlighet med lagstadgade krav.

Professionell kundtjänst

Få hjälp av kundtjänst dygnet runt på flera språk.

Reglerat

Plus500CY Ltd är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns finansiella tillsynsmindighet) (Licens nr. 250/14).

Pålitlig

Plus500 Ltd är ett FTSE 250-bolag noterat på Londonbörsens huvudmarknad för noterade bolag.
Behöver du hjälp?
Support dygnet runt