Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Hur bitcoin fungerar

Sedan grundandet 2009, har Bitcoin blivit en av de mest populära kryptovalutorna som finns. Den anses inte bara vara fadern till digitala mynt, utan också en av de mest handlade kryptovalutorna med ett häpnadsväckande börsvärde. Bitcoin allestädesnärvaro pratar för sig själv, men hur fungerar den exakt?

Bitcoin är en digital valuta som kan användas för att betala för varor och tjänster där valutan accepteras. Det här är liknande till hur fiatvalutor fungerar, exempelvis amerikansk dollar (USD/JPY), brittisk pund (GBP/USD), euro (EUR/GBP), och andra valutor.

Men istället för att kontrolleras av en centralbank för att certifiera autenticitet och legitimitet förlitar sig Bitcoin på ett decentraliserat system. Detta betyder att det inte finns något centralt system som kontrollerar valutan. Istället erbjuder ett kollektiv av oberoende individer sin egen datorkraft (noder) för att övervaka, kontrollera och godkänna transaktioner.

Syftet bakom skapandet av Bitcoin

Huvudsyftet med Bitcoin var att agera som ett sätt för människor att överföra pengar över internet utan att behöva ha en tredje part involverad i transaktionen. Med andra ord har Bitcoin, gentemot vanliga banktransaktioner, skapats med avsiktetnatt användas som ett alternativt betalningssystem som fungerar utan kontroll (decentraliserat) genom användning av blockkedjeteknik.

Vad är en blockkedja? Teknik och hur fungerar den

Blockkedja eller ”Distributed Ledger Technology” hänvisar till formatet som följs av mångakryptovalutor för att verifiera att en betalningsmottagare är den legitima ägaren av mynten genom decentralisering och kryptografisk hashning. Den gör så genom att hålla en huvudbok (ett registreringssystem) över varje mynts rörelser när den förs över till den nya ägaren. Genom att godkänna varje transaktion garanteras också att rörelserna är i linje med nätverkets protokoll.

Alla oberoende noder (nätverkets intressenter) har tillgång till huvudböckerna som bevarar information om vem som äger mynten vid en viss tid och kan bekräfta legitimiteten av varje block. Varje transaktion eller paket av data kallas för “block” och huvudboken kan länka dem samman i kronologisk ordning. Det är på det sättet “blockkedja” blev synonymt med Bitcoin, detta eftersom att valutan använder blockkedjeteknik för att se till att dess system är transparant och ärligt.

Telefon som visar handelsskärmen på Plus500s plattform.

Illustrativa priser.

Hur man handlar Bitcoin

Många handlare tycker om att handla med kryptovalutor som Bitcoin, detta eftersom att de är flyktiga instrument som är föremål för oförutsägbara svängningar. Långsiktiga handlare kan föredra att köpa den underliggande tillgången i hopp om att värdet ska växa över tid, medan andra föredrar att handla med differenskontrakt (CFD:er). Varje metod tillåter handlare att komma åt kryptomarknaden på deras eget sätt.

Att äga Bitcoin

Precis som med att äga guld, silver eller någon annan “store of value” spekulerar ägaren att priset på tillgången kommer att öka i framtiden.

De som äger Bitcoin är exponerade för långsiktiga risker tack vare brist på historisk data som kan användas för att förutspå om deras mynt kommer att hålla värdet i framtiden. Utöver detta måste de förvara sin digitala valuta i en acceptabel digital plånbok. När de genomför sitt köp eller säljer ett mynt måste de besöka en öppen marknad och säkerställa att de har det rätta lösenordet till deras plånbok.

CFD:er på Bitcoin

Med CFD:er behöver handlare inte äga den underliggande tillgången. De kan istället använda en handelsplattform för att öppna en position mot Bitcoins prisrörelser genom att öppna långa eller korta positioner. När man handlar med Plus500 kan man öppna en position med hävstång, något som ger större exponering till instrumentet utan att behöva betala provision.

Om en handlare exempelvis tror att priset på Bitcoin kommer att stiga kan de öppna en “Köp”-position med en CFD. Trots att de inte äger några Bitcoin vid denna transaktion kan de fortfarande ådra sig en vinst på myntets prisrörelser om priset stiger i jämförelse med priset vid öppningen av positionen. Men om Bitcoins pris sjunker från när positionen öppnades kommer de att ådra sig en förlust.

Men om de å andra sidan tror att Bitcoins pris kommer att sjunka, då kan de även dra nytta av detta. Genom att öppna en “sälj”-position kan de ådra sig en potentiell avkastning från Bitcoins negativa prisrörelser. Om du exempelvis öppnar en Säljposition med en CFD på Bitcoin till ett värde av 16,000 dollar och priset sjunker till 15,900 dollar, då kan du stänga positionen och ådra dig en vinst av 100 dollar, utan att behöva hitta en köpare. Om du istället öppnar en Säljposition för samma summa men stänger när priset når 16,100 dollar, då kommer du att förlora 100 dollar.

Ordmoln med Bitcoinrelaterade termer.

Information om Bitcoinhandel

Handlare som handlar Bitcoin med Plus500 och andra kryptovalutor kan göra så dygnet runt.

Att ha kontinuerlig tillgång till priser i realtid för denna digitala valuta säkerställer att handlare självsäkert kan öppna och stänga positioner utan att behöva oroa sig för digitala plånböcker eller en brist på köpare på marknaden.

Medan många kryptovalutor som exempelvis Ethereum har stigit i popularitet sedan Bitcoin lanserades har ingen av dessa nått riktigt samma höga nivå av värde eller popularitet som Bitcoin. Bitcoins korta historia är full av spekulation, snabba stigningar och djupa dalar. Handlare måste vara medvetna om dess flyktiga natur, samt att alla kryptovalutor är exponerade för stora svängningar i priset.

*Beroende på tillgängligheten för operatören.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt