Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Halveringen av Bitcoin 2024: Allt du behöver veta

På grund av Bitcoins status som en av de viktigaste och ledande kryptovalutorna, vill handlare och marknadsväktare kanske hålla koll på alla händelser som skulle kunna ändra Bitcoins pris och orsaka eventuellflyktighet på marknaderna i allmänhet, framför att marknaden med kryptovalutor. En av de mest förväntade och inflytelserika händelserna som vi ska ha i åtanke är halvering av Bitcoinen.

Sedan Bitcoin skapades 2009 har den halverats 3 gånger och Bitcoins pris påverkades. Den nästa halveringen av Bitcoin förväntas äga rum i april 2024 och eftersom vi för närvarande lever i en mycket annorlunda ekonomisk landskap gentemot de senaste halveringarna: vad kan detta innebära för Bitcoins pris efter den nästa halveringen? Här kommer allt du behöver veta om halveringen av Bitcoin 2024, vad halvering av Bitcoin betyder, historian och datum bakom halveringar av Bitcoin och hur halveringen av Bitcoin fungerar i allmänhet.

En illustration av en kryptovalutas halvering

TL;DR

 • Bitcoin-halvering betyder att Bitcoins produktion kapas i hälften.
 • Per 2023 har Bitcoin halverats 3 gånger tidigare.
 • Den senaste halveringen av Bitcoin var den 11 maj 2020, medan den nästa är schemalagd för april 2024.
 • Halveringen av Bitcoin kan påverka marknaderna, Bitcoins priser och inkomsten av utvinnare.
 • Att förstå Bitcoins nätverk: Förklaring av Bitcoins utvinning

  För att förstå definitionen av Bitcoin-halvering är det viktigt att veta hur Bitcoins nätverk fungerar. Bitcoin drivs genom ett decentraliserat system känt som blockkedja som validerar och registrerar transaktioner. Detta tillåter personer att direkt växla en digital valuta (Bitcoins), vilket eliminerar behovet av en central enhet.

  Dessutom utvinns Bitcoin vilket betyder att människor (utvinnare) använder datorer för att lösa svåra matematiska problem för att validera Bitcoin-transaktioner och öka nätverkets säkerhet. När ett problem löses, får utvinnarna som löste problemet nya Bitcoins som ett pris, och nya Bitcoins genereras. Därför, när en halvering av Bitcoin sker, påverkas utvinning av Bitcoin direkt. För att bättre förstå hur Bitcoin fungerar, läs vår artikel "Så¨här fungerar Bitcoin".

  Vad är halveringen av Bitcoin och hur fungerar den?

  Enkelt sagt, Bitcoin (BTC)-halvering hänvisar till den händelse som händer vart 4:e år när utvinning av nya mynt påverkas och produktionen av nya Bitcoins halveras.

  Med andra ord, när en halvering sker, får utvinnare 50 % mindre Bitcoins för samma ansträngning. Syftet med en halvering är utbud och efterfrågan: Med lägre utbud finns det en större efterfrågan och därmed förväntas i allmänhet att värdet av varje Bitcoin ökar.

  Varför äger halvering av Bitcoin rum?

  En halvering av Bitcoin kan äga rum för att främst säkerställa följande faktorer:

  • Inflationskontroll: Bitcoin halveras för att bromsa eventuell inflation inom Bitcoins system. Detta händer på grund av att produktionen av nya Bitcoins reduceras och blockbelöningar minskas. Bitcoins långvariga prisstabilitet och värde kan mer sannolikt bevaras vilket hjälper att kontrollera prisinflationen.
  • Brist och kontrollerat utbud: Bitcoin skapades med avsikt att vara en sällsynt och begränsad kryptovaluta. Därför när Bitcoins halveras, blir deras tillgänglighet med sällsynt, vilket kan sedan påverka deras värde och utbud.

  Hur påverkar halveringen av Bitcoin handeln med Bitcoin?

  Till det nominella värdet verkar halveringen som en negativ händelse för utvinnare av Bitcoin, för handlare och investerare kan det innebära många positiva saker beroende på deras mål och positioner. Medan tidigare resultat inte kan indikera om framtida prestanda, är det intressant nog att under de senaste halveringarna av Bitcoin har priset stigit och Bitcoin stärktes gentemot US-dollarn. På grund av det kan effekterna från halveringen vara välkomnade nyheter för vissa investerare och handlare.

  Här kommer fler faktorer som Bitcoin-halveringen kan påverka:

  • Bitcoin-priser: Direkt halvering påverkas Bitcoin-priser både kort- och långsiktigt. Tidigare halveringar kan leda till en ökning av flyktigheten av Bitcoin-priset och därmed orsakatatt Bitcoin-priser skiftar. Dessutom hänvisar många marknadsdeltagare till halveringarna som en potentiell mätare för Bitcoin-priser i framtiden, vilket påverkar prisets framtidsperspektiv.
  • Marknadsstämning: På grund av det faktum att Bitcoin-halveringar kan pika många marknadsdeltagarers intresse, kan den också påverka marknadsstämningen (hur marknaderna närmar sig Bitcoin), vilket i sin tur påverkar handelsaktiviteten.

  Datum för Bitcoin-halveringar: När ägde den senaste Bitcoin-halveringen rum?

  Som angett ovan, sedan 2009 har tre separata Bitcoin-halveringar ägt rum. Den första gången en Bitcoin-halvering skedde var den 28 november 2012. Under detta år har cirka 10 500 000 Bitcoins utvunnits, och varje värderades till cirka 11 USD per mynt. Inom det nästa året skulle detta värde stiga hundra gånger. Den nästa Bitcoin-halveringen skedde den 9 juli 2016, och den senaste halveringen skedde den 11 maj 2020. Den nästa halveringen av Bitcoin förväntas hända i april 2024. Här kommer en informationsbild om vad som hände den senaste gången Bitcoin halverades.

  En tidslinje av Bitcoin-halveringar

  Har Bitcoin-halveringen påverkan på priset av BTC?

  Vid efterdyningarna av tidigare halveringar så har priset av Bitcoin mot USD gått upp i värde. Exempelvis så ökade priset av BTC/USD i raketfart från $11 till över $1000 efter halveringen 2010 – en ökning av 80 gånger. Efter halveringen 2016 så ökade Bitcoins pris igen; BTC stannade i samma prisnivå av $580–700 i några månader, innan det i slutet av året nådde $900.

  Det kan vara intressant att veta att efter halveringen den 11 maj 2020 har Bitcoins pris inte stigit omedelbart eftersom faktorer som coronavirus orsakade att den försvagats. Men i juli 2020 steg Bitcoin till över 12 000 USD.

  Det är dock viktigt att notera att efterfrågan för Bitcoin kan fluktuera drastiskt, samt att omständigheterna för varje enskild halvering är annorlunda. Det betyder att det inte är enkelt överhuvudtaget att tillskriva en hausseartad eller baisseartad prisrörelse till en specifik halvering.

  Hur ofta sker denna halvering av Bitcoin?

  En halvering av Bitcoin är schemalagd att genomföras varje gång 210,000 Bitcoin skapas, vilket händer ungefär vart fjärde år.

  En

  Fördelar och nackdelar med en halvering av Bitcoin

  Eftersom att priset av Bitcoin tenderar att öka i värde efter varje halvering, så kan de som äger Bitcoin generellt sett se positiva effekter; att värdet av deras tillgångar ökar.

  Halveringar tenderar att vara en bra sak för efterfrågan av Bitcoin, då tillgången avtar - detta kan anses vara en katalysator för positiv prisutveckling för framtiden av Bitcoin, samt andra altcoins.

  Handlare måste dock tänka på att det även kan finnas vissa negativa bieffekter av en halvering av Bitcoin. Vissa analytiker har förutspått att andra altcoins kan få lida som ett resultat av halveringen; efter Bitcoins framtåg i 2019 så var det många mindre altcoins som fick lida, då många investerare vände sig till Bitcoin.

  Det finns även en risk att Bitcoin kan drabbas av en stor krasch om miners säljer av sina belöningar tack vare den plötsliga dubblingen av kostnader som krävs för att bryta.

  Flyktighet tenderar även att hända som ett resultat av halveringen, vilket kan vara en fördel eller nackdel - vanligtvis så ökar flyktigheten innan och efter en halvering. Handlare kan använda flyktighet till sin fördel; vilda fluktueringar i priset kan dock göra det svårt att hitta ett mönster, vilket gör att det därmed blir svårare att implementera en framgångsrik handelsstrategi.

  Förberedelse för halvering av Bitcoin 2024

  Tidigare halveringar har lett till ett uppsving för priset av Bitcoin. Den första halveringen ledde till att BTC:s pris hoppade från $11 till $1,100, den andra halveringen ledde till att Bitcoins värde ökade från $600 till $20,000 på 18 månader. medan trejdedelen ledde till att Bitcoin steg från 9 000 USD till cirka 30 000 USD. Men omständigheterna runt varje halvering kan vara olika och efterfrågan efter Bitcoin kan variera mycket, framför allt i ljuset av COVID-19, kriget i Ukraina, samt inflationen, allt som har visat sig vara ett ekonomiskt test även för de mesta ”stabila” tillgångarna.

  Den nästa halveringen av Bitcoin förväntas ske i april 2024 och investerare måste vänta och se hur detta händelse kommer att påverka priset.

  Diagram som visar påverkan av priserna efter halveringen av Bitcoin.

  Hur handlar jag på Bitcoin-halveringen

  Bitcoin är dyrt att köpa. Om du KÖPER Bitcoin och priset kraschar, då kommer du att vara fast med en dyr förlust. Ett alternativ till att köpa Bitcoin kan istället vara att handla CFD:er för Bitcoin, vilket betyder att du spekulerar på prisrörelsen, istället för att köpa själva tillgången. Du kan vänta på att halveringen ska ske, samt sedan öppna antingen KÖP eller SÄLJ-positioner i BTC/USD, beroende åt vilket hållet du tror att paret kommer att röra sig. Med CFD:er kan du även handla på både stigande och fallande marknader. Om du tror att priset av Bitcoin kommer att falla, då kan du öppna en SÄLJ-position. Alternativet är att om du tror att priset kommer att stiga, då kan du KÖPA lågt och SÄLJA högt. Ta reda på mer om CFD-handel i vår artikel och video“Vad är CFD-handel”.

  Hur hanterar jag riskerna av att handla med Bitcoin?

  Det finns flera olika åtgärder du kan implementera för att hantera din risk medan du handlar Bitcoin, bland annat att begränsa det kapital du använder till varje handel. Det kan vara 10%, eller 5% beroende på din handelsstrategi.

  Du kan även använda riskhanteringsverktyg som Stop Loss och Take Profit-ordrar som finns att använda hos Plus500’s plattform. Stop Loss stannar din handel när värdet av en tillgång faller till, eller förbi en viss nivå. Take Profit tillåter dig att stänga en position när den har nått en viss nivå av vinst, detta för att säkra vinsterna. Det finns även Garanterat stopp, här tas en avgift ut, men funktionen garanterar att din position kommer att stänga vid exakt den kurs som du specificerar.

  Bitcoin-skärm hos Plus500's plattform

  Illustrativa priser.

  Hur kommer halveringen av Bitcoin påverka kryptomarknaderna?

  Vad gäller kryptomarknaden som helhet, så tenderar Bitcoin att vara flaggbärare för den bredare marknaden. Mestadels av de ledande kryptovalutorna verkar att stiga när Bitcoin stiger under en längre tid, vilket gör att man kan dra slutsatsen att altcoins som Ethereum och Litecoin, samt Bitcoin tenderar att vara korrelerade. Aforismen “A rising tide lifts all boats” verkar uppenbarligen att vara fallet med altcoins, då dessa har handlats i en hassueartad trend efter varje halvering. Samtidigt som den globala ekonomin är i kaos, samt att nästan alla tillgångar lider som ett resultat av detta, så kan ägare av Bitcoin möjligtvis skörda frukterna av detta vid nästa halvering. Håll koll på detta och kom ihåg att du kan handla CFD:er för Bitcoin med Plus500.

  Slutsatser och lärdomar

  Slutligen, den nästa halveringen av Bitcoin förvätas ske i april 2024 och kan vara en händelse som orsakar flyktighet som kan skifta de övergripande marknaderna i allmänhet och kryptosektorn i synnerhet. Med omfattningen av effekterna från denna händelse måste först ses.

  *Föremål för operatörens tillgänglighet

  Bitcoin-halvering – vanliga frågor:

  När äger den nästa halveringen av Bitcoin rum?

  Den nästa Bitcoin-halveringen förväntas ske den 25 april 2024..

  När kommer den sista Bitcoinen att utvinnas?

  Det förväntas att den sista Bitcoinen kommer att utvinnas under året 2140..

  Vad kommer vara priset av BTC när Bitcoin har halverats?

  Medan det exakta priset av Bitcoin måste fortfarande fastställas, förväntas Bitcoins pris att nå 6-siffriga resultat efter 2024 halvering.

  Hur många halveringar av Bitcoin finns det kvar?

  Sammanlagt är det inställt att Bitcoin halveras 32 gånger, vilket betyder att det finns 29 halveringar kvar.

  Behöver du hjälp?
  Support dygnet runt