Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Ochrana peňazí klienta

Keď si u nás otvoríte účet, budeme s Vašimi peniazmi narábať v súlade s pravidlami ochrany peňazí klientov britského Úradu pre finančné služby. Podľa týchto pravidiel uschovávame peniaze každého klienta na oddelenom klientskom bankovom účte.

Ochrana peňazí klientov
Všetky finančné prostriedky klientov sú uložené na oddelených bankových účtoch v súlade s pravidlami Úradom pre finančnú správanie vzťahujúcimi sa na finančné prostriedky klientov
Plus500UK Ltd používa za účelom zaistenia svoje vlastné finančné prostriedky. Prostriedky klientov na tento účel nepoužíva
Plus500UK Ltd neposkytuje prostriedky klientov protistranám za účelom zaistenia
Platforma Plus500UK Ltd nevytvára špekulatívne pozície na trhu
Platforma Plus500UK Ltd nie je exponovaná voči firemnému ani štátnemu dlhu
Plus500UK Ltd je autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné služby. Registračné číslo Úrad pre finančné služby: 509909
Plus500UK Ltd neinvestuje prostriedky drobných klientov

Kompenzačný mechanizmus finančných služieb (FSCS)

Financial Services Compensation Scheme (Kompenzačný program finančných služieb (FSCS)) je kompenzačný fond Spojeného kráľovstva poslednej inštancie pre zákazníkov oprávnených firiem finančných služieb. Ak sa firma stane insolventnou alebo zastaví obchodovanie, FSCS môže byť schopný vyplatiť kompenzáciu svojim zákazníkom.FSCS pokrýva obchodné podnikanie vedené firmami schválenými FCA.
Klienti Plus500UK Ltd by spadali pod kategóriu právnych nárokov "investícií", čím je krytie 85 000 £ na osobu a firmu. Ak klient vedie konto so schválenou investičnou spoločnosťou a vznikol schodok v segregácii, ešte stále môžu dostať kompenzáciu do 85 000 £. Ak by Plus500UK Ltd šla do likvidácie, klienti, ktorých finančné prostriedky boli vedené na segregovaných účtoch, by mali svoj podiel na vrátenom segregovanom spoločnom peňažnom vklade, mínus správcovské náklady na manipulačné poplatky a distribúciu týchto finnačných prostriedkov. Ak by vznikol schodok, potom jednotlivci by mohli byť oprávnení na kompenzáciu z Kompenzačného programu finančných služieb. 

Planéta a zámok predstavujúce ochranu peňazí klientov

Prečo Plus500?

Chránené a zabezpečené

Vaše dáta sú v bezpečí a vaše prostriedky sú uchovávané na oddelených bankových účtoch v súlade s regulačnými požiadavkami.

Profesionálna podpora

Nepretržitý špecializovaný zákaznícky servis v mnohých jazykoch.

Regulované

Licencovaná a regulovaná celým radom popredných svetových regulátorov. Zistiť viac.

Spoľahlivá

Spoločnosť Plus500 Ltd patrí do FTSE 250 a je uvedená na hlavnom trhu londýnskej burzy cenných papierov.
Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora