Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Защита на средствата на клиентите

Когато си откриете сметка при нас, ние ще съхраняваме парите Ви в съответствие с правилата на Инспекцията за контрол на дейността на финансовите организации относно защитата на средствата на клиентите. Съгласно тези правила ние депозираме парите на всеки клиент в отделна клиентска банкова сметка.

Защита на средствата на клиентите
Всички пари на клиентите се съхраняват в отделни банкови сметки в съответствие с правилата за клиентски пари на Надзорна комисия във Великобритания
Plus500UK Ltd използва собствени парични средства за обезпечаване. Не се използват пари на клиентите за тази цел
Plus500UK Ltd не предоставя клиентски средства на хеджиращи контрагенти
Plus500UK Ltd не инициира спекулативни позиции на пазара
Plus500UK Ltd не е изложен на корпоративен или държавен дълг
Plus500 UK Ltd е оторизирана и регулирана от Надзорната комисия във Великобритания Financial Conduct Authority. Регистрационен номер в Надзорна комисия във Великобритания: 509909
Plus500UK Ltd не инвестира парите на клиентите на дребно

Схема за обезщетение на финансови услуги (FSCS)

Схемата за обезщетение на финансовите услуги (FSCS) е компенсационен фонд от последна инстанция за клиенти на оторизирани фирми за финансови услуги в Обединеното кралство. Ако фирма изпадне в несъстоятелност или преустанови дейността си, FSCS може да е в състояние да плати обезщетение на нейните клиенти. Фондът FSCS покрива дейността на фирми, оторизирани от FCA.
Клиентите на Plus500UK Ltd биха попаднали в категорията за претенции "инвестиции", при която покритието е 85 000 £ на човек на фирма. Ако клиент е имал сметка при упълномощен инвестиционен посредник и се е получил недостиг в неговата сегрегирана сметка, той все още може да получи обезщетение до 85 000 £. Ако Plus500UK Ltd изпадне в ликвидация, клиентите, чиито средства са държани в сегрегирани сметки ще получат своя дял от върнатата сегрегираната маса пари, минус административните разходи за обработка и разпределяне на тези средства. Ако е имало недостиг на парични средства, частните лица могат да се допуснат за обезщетение от Схемата за обезщетение на финансови услуги. 

Земя и заключване, представляващи защита на парите на клиента

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Лицензирано и регламентирано от водещи регулаторни органи на глобално равнище. Научете повече.

Признат

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.
Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7