Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

ביטחון כספי לקוחות

כשאתה פותח חשבון אצלנו, אנו שומרים את הכספים שלך בהתאם לכללי ההגנה על כספי הלקוחות של הרשות האנגלית להתנהלות פיננסית. על פי כללים אלה, אנו מפקידים את כספי לקוחותינו לחשבון בנק נפרד.

הגנה על כספי הלקוחות
כל כספי לקוחותינו מוחזקים בחשבון בנק בנאמנות ו/או בחשבון בנק נפרד בהתאם לכללי הרגולציה
Plus500UK Ltd משתמשת רק בכספה שלה לפעילות גידור. החברה לא משתמשת בכספי לקוחותיה למטרה זו
Plus500UK Ltd אינה מעבירה את כספי לקוחותיה לשותפים עסקיים העוסקים בגידור
Plus500UK Ltd אינה לוקחת פוזיציות בשוק למטרות ספקולציה
Plus500UK Ltd אינה חשופה לחוב אירופי
Plus500UK Ltd מאושרת ומוסדרת על ידי הרשות להתנהלות פיננסית. מספר רישום ברשות להתנהלות פיננסית: 509909
Plus500UK Ltd אינה מבצעת השקעות עם כספי לקוחותיה הקמעונאיים

תוכנית השיפוי של השירותים הפיננסיים (FSCS)

תוכנית הפיצויים של השירותיים הפיננסיים (FSCS) בקרן הפיצויים של הממלכה המאוחדת במקרי מוצא אחרון בשביל לקוחות של חברות שירותים פיננסיים מורשות. אם חברה פושטת רגל או מפסיקה לסחור, ה-FSCS יוכל לשלם פיצויים ללקוחותיה. ה - FSCS מכסה עסקים אשר נערכים על ידי חברות המאושרות על ידי ה-FCA.
לקוחות של Plus500 Ltd נמצאים תחת קטגוריית 'השקעות', שבה הכיסוי הוא 85,000 פאונד לאדם בחברה. אם ללקוח היה חשבון בחברת השקעות מאושרת והתרחש גרעון בהפרדה, הוא אולי עדיין יקבל פיצויים בסך של עד 85,000 פאונד. אם Plus500UK Ltd תיכנס לפירוק, לקוחות שהכספים שלהם הוחזקו בחשבונות נפרדים יקבלו את חלקם מבריכת הכסף הנפרדת, פחות עלויות אדמיניסטרציה של ניהול וחלוקת הכספים האלו. אם יתרחש גרעון אז אנשים אינדיבידואלים יהיו זכאים לפיצויים מתוכנית הפיצויים של השירותיים הפיננסיים 

כדור הארץ ומנעול המייצגים הגנה על כספי הלקוחות

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

החברה מורשית ומוסדרת על ידי הרגולטורים המובילים בעולם. למדו עוד.

הכרה בינלאומית

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.
זקוקים לעזרה?
תמיכה