Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האקדמיה למסחר
למדו כיצד להשתמש בפלטפורמה וחדדו את כישורי המסחר שלכם בעזרת סרטוני הדרכה וחומרים מקצועיים אחרים.

משיכות

תהליך עיבוד בקשה למשיכת כספים

פרק הזמן לטיפול בבקשת משיכה הוא בדרך כלל יום עסקים אחד. במהלך תקופה זו עוברת בקשת המשיכה מספר שלבים. ניתן לעקוב אחר שלבים אלה ע"י לחיצה על:

  • Android ו-WebApp: “תפריט” ← “כלים“ ← “דוחות” ← “סיכום תנועות כספיות”
  • iOS: “עוד“ ← “חשבון” ← “דוחות” ← “סיכום תנועות כספיות”

פרטים נוספים

הגבלות החלות על משיכת כספים

בכל אמצעי משיכה קיים סכום מינימאלי למשיכה, שאותו ניתן לראות במסך המשיכה בפלטפורמת המסחר.
לפי המדיניות שלנו, אם ניתן, אנו נעביר כספים לאותו אמצעי התשלום שממנו הם הופקדו. יש לזכור כי ייתכן שתצטרך להציג מסמכים לאימות אמצעי התשלום שלך בכדי למשוך כספים. למידע נוסף על משיכות כספים עיין בהסכם המשתמש שלנו.

פרטים נוספים

מתי צריך להשלים משיכה לחשבון ה-PayPal על ידי תהליך "דרישת כספים" (Claim payment/funds)?

על מנת להשלים את תהליך משיכת הכספים לחשבון ה-PayPal שלך, אם אפשרות זו קיימת במדינתך, ייתכן ותידרש להתחבר לחשבון ה-PayPal שלך ולדרוש את הכספים על מנת לראות אותם ביתרת חשבונך.

פרטים נוספים

תוך כמה זמן מתבצעת המשיכה בכל אחת משיטות המשיכה?

הזמן הנדרש לטיפול בבקשת המשיכה הוא בד"כ בין 1 ל-3 ימי עסקים. פרק זמן זה מאפשר לנו לבצע את כל הבדיקות הרלוונטיותפרק הזמן לטיפול בבקשת משיכה הוא בדרך כלל יום עסקים אחד, זאת בכדי לאפשר לנו להשלים בדיקות ביטחוניות שונות לפני ביצוע התשלום. מסגרת הזמן לקבלת התשלום תלויה בשיטת המשיכה ובזמן שלוקח לצד השלישי שמבצע את העברת התשלום לסיים את התהליך.
מסך המשיכה בפלטפורמת המסחר מציג את הדרישות המינימאליות לביצוע המשיכה עבור כל אמצעי תשלום. עיבוד בקשת המשיכה של סכום הנמוך מהסכום המינימאלי למשיכה עלול להיות כרוך בחיוב חשבונך.

פרטים נוספים

זיכוי כרטיס אשראי/חיוב (מדיניות החברה)

אם תבצע הפקדה לחשבונך ב-Plus500 באמצעות כרטיס אשראי/חיוב, אנו קודם כל ננסה לזכות את אותו הכרטיס, גם אם תבחר אמצעי משיכה אחר בעת הגשת הבקשה למשיכה. אמצעי המשיכה שתבחר ישמש כגיבוי למקרה שלא נצליח לזכות את כרטיס האשראי. לאחר אישור המשיכה ושליחת הכספים על ידינו, כרטיס האשראי יזוכה בהתאם למועד החיוב/זיכוי של הכרטיס.

פרטים נוספים

כיצד אוכל לבצע משיכת כספים?

על מנת לבצע משיכת כספים יש לפעול לפי ההוראות הבאות:
לחץ על “כספים” ← “משיכה” ← בחר בשיטת המשיכה המועדפת ← מלא את השדות ולחץ על הכפתור "פתח משיכה" (במכשירים ניידים הגישה למסך "כספים" היא דרך כפתור התפריט).

פרטים נוספים
לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500CY Ltd מורשית ומוסדרת ע"י הרשות לניירות ערך של קפריסין (רישיון מס' 250/14).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.