Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האקדמיה למסחר
למדו כיצד להשתמש בפלטפורמה וחדדו את כישורי המסחר שלכם בעזרת סרטוני הדרכה וחומרים מקצועיים אחרים.

קבע את רמות מחירי 'סגור ברווח' [הגבלת רווח] ו/או 'סגור בהפסד' [הגבלת הפסד]

באפשרותך להוסיף הוראות ‘סגור ברווח’ [הגבלת רווח] והוראת ‘סגור בהפסד’ [הגבלת הפסד] לפעולות המסחר שלך בעת פתיחת פוזיציה חדשה\הוראה ממתינה, או בעת עריכת הפוזיציה הקיימת. הוראות אלה מאפשרות לך לקבוע שער מסוים שבו הפוזיציה שלך תסגר, וזאת בכדי להגן על הרווחים שלך במקרה של סגירה ברווח או למזער את ההפסדים שלך במקרה של סגירה בהפסד. שים לב כי הוראות סגירה ברווח וסגירה בהפסד לא מבטיחות שהפוזיציה שלך תסגר במחיר המדויק שהגדרת. אם מחיר השוק יעלה או יצנח באופן פתאומי ויעבור את רמת הסגירה, ייתכן שהפוזיציה שלך תסגר במחיר הזמין הבא, אשר עשוי להיות שונה מהמחיר שהגדרת. תופעה זו ידועה כ"גלישת מחיר".

דוגמה:

CFD על זהב נסחר במחיר $1,405/$1,410 (קניה\מכירה) למטיל. אתה מחליט לפתוח פוזיציית לקניה של 10 יחידות CFD על זהב במחיר $1,410 ומגדיר הוראת סגירה בהפסד במחיר $1,390.
מחיר CFD על זהב צונח ישירות ל-$1,390 ולאחר מכן ל-$1,350. הפוזיציה שלך תסגר באופן אוטומטי ב-$1390.
ההפסד שלך הוא: 10 * (1,390 - 1,410) = -$200
אם המחיר של CFD על זהב יצנח מ-$1,410 ישירות ל-$1,350, העסקה תסגר ב-$1,350 במקום $1,390 שהגדרת עבור הגבלת הפסד. מאחר שההגבלה אינה מובטחת, בעת צניחת השוק הפתאומית שגרמה למחיר לעבור את הסכום של $1,390, הפוזיציה נסגרה במחיר הזמין הבא, אשר היה $1,350. . במקרה זה ההפסד שלך הוא: 10 * (1,350 - 1,410) = -$600

‏קבע רמות מחירי 'סגור ברווח' [הגבלת רווח] או 'סגור בהפסד' [הגבלת הפסד]
  • זמין ללא תשלום
  • שמור על רווחים תוך הגבלת הפסדים

הוראת סטופ מובטח - Guaranteed Stop

הוספת הוראת סטופ מובטח לפוזיציות המסחר תגביל באופן מוחלט את ההפסד הפוטנציאלי שלך. גם אם מחיר המכשיר ינוע נגדך בצורה משמעותי, הפוזיציה שלך תסגר באופן אוטומטי במחיר שנקבע ללא כל סיכון של גלישת מחיר.
הוראת סטופ מובטח ניתן להגדיר עבור מכשירים מסוימים בלבד. אם המכשיר תומך בהוראת סטופ מובטח, בפלטפורמה תופיע תיבה לבחירת ההוראה (לאחר סימון תיבת "סגור בהפסד").
מידע על הוראת סטופ מובטח:
הוראת סטופ מובטח ניתן להגדיר רק בפוזיציה חדשה\הוראה ממתינה ולא ניתן להוסיף אותה לפוזיציה קיימת.
הוראת סטופ מובטח ניתן להפעיל\לערוך רק כאשר המכשיר זמין למסחר. לאחר שהוראת סטופ מובטח תופעל, לא יהיה ניתן להסיר אותה - רק הוראת סגירה בהפסד ניתנת לעריכה\הסרה.
חיוב נוסף על מרווח עבור הוראת סטופ מובטח לא ניתן להחזר לאחר הפעלת ההוראה, ויוצג לאישור. רמת הוראת סטופ מובטח צריכה להיות במרחק מסוים המוגדר מראש ממחיר המסחר הנוכחי של המכשיר.

דוגמה:

Apple CFD נסחר במחיר $148/$150 (קניה\מכירה) למניה.
אתה מחליט לרכוש 10 חוזים (מניות) על Apple CFD ומגדיר הוראת סטופ מובטח בסך $130. התאמת המרווח עבור הוראת סטופ מובטח היא $10.
Apple CFD נופל מתחת ל-$100, אך מובטח שפוזיציית קניה תיסגר ב-$130.
עם הוראת סטופ מובטח עבור 10 חוזים (מניות): רווח והפסד = 10*(150 - 130) - 10 [התאמת הוראת סטופ מובטח] = $210-
ללא הוראת סטופ מובטח: רווח והפסד = 10*(150 - 100) = $500-

הוראת סטופ מובטח - Guaranteed Stop
  • בעלות נוספת
  • מגביל את הסיכון שלך
  • דע מראש את ההפסד המרבי שלך

סטופ נגרר – הגבלה אוטומטית של הפסדים בפוזיציה תוך נעילת רווחים

הגדרת הוראת סטופ נגרר תעזור לך לשמור על כמות מסוימת של רווחים. כשאתה פותח פוזיציה או הוראה ממתינה עם סטופ נגרר, הפוזיציה תשאר פתוחה כל עוד המחיר שלה נע לטובתך, אך תסגר באופן אוטומטי אם המחיר ישנה כיוון במספר מסוים של פיפסים*.
סטופ נגרר מאפשר לך להגדיר הוראת סגירה בהפסד המתעדכנת באופן אוטומטי כשהשוק נע לטובתך. הוראת סגירה בהפסד מופעלת אם השוק מתחיל לנוע נגדך (בהתאם לשינוי הפיפסים המבוקש). פונקציה זו זמינה ללא תשלום, אך עם זאת אין כל הבטחה כי הפוזיציה שלך תסגר במחיר המדויק לפי הוראת הסגירה בהפסד בשל גלישת מחיר.

דוגמה:

מחיר צמד המט"ח EUR/USD הוא 1.19400/1.19500 (קניה\מכירה).
אתה מחליט לפתוח פוזיציה לקניה של 100,000 יחידות ומגדיר הוראת סטופ נגרר בסך 100 פיפסים (100 פיפסים = 0.00100). פעולה זו תגדיר הוראת סטופ נגרר בשער מכירה של 1.19300 (1.19400 - 0.00100). המחיר של EUR/USD מתחיל לעלות ומחיר המכירה מגיע ל-1.19450; הוראת סטופ נגרר "גוררת" את השינוי ל-1.19350 (1.19450 - 0.00100).
EUR/USD ממשיך לעלות ושער המכירה מגיע ל-1.19750; הוראת סטופ נגרר מתעדכנת באופן אוטומטי בהתאם למחיר השוק החדש ומשתנה ל-1.19650 (1.19750 - 0.00100).
אם המחיר של EUR/USD ישנה כיוון באופן תאומי ויצנח ב-100 פיפסים (כלומר ל-1.19650, מחיר הסטופ הנגרר) או יותר, Plus500 תבצע את ההוראה ב-1.19650 אם זה אפשרי; אחרת הפוזיציה תסגר בשער הזמין הבא.
אם הפוזיציה נסגרה בשער של 1.19650 - הרווח שלך הוא: 100,000 * (1.19650 - 1.19500) = €150 (באמצעות הוראת סטופ נגרר הצלחת לשמור על הרווחים).

* פיפס (נקודות אחוז המחיר). משמש כיחידה הקטנה ביותר של שינוי במחיר, עבור על המכשירים של Plus500.

סטופ נגרר - מגנה על הירידה ונועלת את העלייה של פוזיציה באופן אוטומטי
  • עוזר לשמור על רווחים
  • מתקן באופן אוטומטי את מחיר הסגירה בהפסד שלך
  • זמין ללא תשלום
  • מחיר הסגירה אינו מובטח

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500CY Ltd מורשית ומוסדרת ע"י הרשות לניירות ערך של קפריסין (רישיון מס' 250/14).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.
זקוקים לעזרה?
תמיכה