Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelsakademi
Lär dig det väsentliga i vår plattform och vässa dina handelsfärdigheter med våra instruktionsvideor och annat utbildningsmaterial.

Bestäm prisnivåer för "stäng vid vinst" (Stoppgräns) och/eller "stäng vid förlust" (stop loss)

"stäng vid vinst" [Stoppgräns] och "stäng vid förlust" [stop loss] -ordrar kan läggas till dina handlar när du öppnar en ny position/pågående order, eller när du ändrar en befintlig position. Dessa ordrar tillåter dig att bestämma en specifik kurs där din position kommer att stänga för att skydda din vinst när det är fråga om stäng vid vinst-order, eller minimera din förlust när det är fråga om stäng vid förlust-order. Observera att ordrar stäng vid vinst och stäng vid förlust inte garanterar att din position kommer att stänga exakt vid den prisnivå som du har specificerat. Om det uppstår en klyfta marknadspriset och det rör sig snabbt ner eller upp till ett pris förbi din stoppnivå, är det möjligt att din position kommer att stängas vid det nästa tillgängliga pris, som kan vara ett annat pris än det du bestämt. Detta kallas "glidning" (slippage).

Exempel:

Guld-CFD handlas för $1,405/$1,410 (köp/sälj) per guldtacka. Du bestämmer dig för att öppna en köpposition på 10 enheter av guld-CFD på $1,410 och placerar "stäng vid förlust"-order på $1,390.
Priset på guld-CFD sjunker genast till $1,390 och sedan till $1,350. Din position kommer automatiskt att stängas vid $1390.
Din förlust är: 10 * (1,390 - 1,410) = -$200
Om det uppstår en klyfta i priset på guld-CFD och det sjunker från $1,410 direkt till $1,350, kommer handeln att stängas vid $1,350 istället för $1,390 som var den stop loss-nivå som du hade bestämt. Eftersom stoppet inte är garanterat utlöstes positionen att stängas vid nästa tillgängliga pris som var $1,350 när marknaden plötsligt sjönk och passerade $1,390. I detta fall kommer din förlust att vara: 10 * (1,350 - 1,410) = -$600

Ställ in 'Stäng vid vinst' [Limit] eller 'Stäng vid förlust' [Stop loss] prisnivåerna
  • Tillgängligt utan kostnad
  • Låser in vinster och begränsar dina förluster

Garanterat stopp

Att lägga till enorder för garanterat stopp till din handelsposition sätter en absolut gräns för din potentiella förlust. Fastän priset på instrumentet rör sig väsentligt emot dig, kommer din position automatiskt att stängas vid det specificerade priset, utan risk för glidning (slippage).
Garanterat stopp finns tillgängligt endast för några instrument. Om ett instrument stöder order för garanterat stopp finns det en kryssruta som kan användas på plattformen (efter att du valt kryssrutan "stäng vid förlust").
Information om garanterat stopp:
En order för garanterat stopp kan endast placeras på en ny handelsposition/pågående order, och kan inte läggas till en befintlig position.
Ett garanterat stopp kan endast aktiveras/ändras när instrumentet finns tillgängligt för handel. När din order för garanterat stopp är aktiv kan den inte tas bort; endast en stäng vid förlust-order kan ändras/tas bort.
Den extra kostnaden för ett garanterat stopp är inte återbetalningsbar när stoppet aktiverats, och kostnaden visas före godkännande. Nivån på det garanterade stoppet måste ha en viss distans från det nuvarande handelspriset på instrumentet

Exempel:

Apple CFD handlas för $148/$150 (köp/sälj) per aktie.
Du bestämmer dig för att köpa 10 kontrakt (aktier) på Apple CFD och placerar ett garanterat stopp på $130. Spreadjusteringen för ett garanterat stopp är $10.
Apple CFD faller under $100, men du är garanterad att köppositionen stängs på $130.
Med en order för garanterat stopp på 10 kontrakt (aktier): V&F = 10*(130 - 150) - 10 [spreadjustering för garanterat stopp] = -$210
Utan en garanterat stopp-order: V&F = 10*(100 - 150) = -$500

Garanterat stopp
  • Extra spread gäller
  • Limiter Begränsar på din egen risk
  • Känn i förväg till din maximala möjliga förlust

Order med efterföljande stopp – begränsar automatiskt en positions förluster och låser in vinster

Att placera en order med efterföljande stopp hjälper dig att låsa in en viss mängd vinst. När du öppnar en position eller pågående order med ett efterföljande stopp, kommer den att förbli öppen så länge som priset rör sig till din fördel, men kommer automatiskt att stängas om priset ändrar riktning med en specifik mängd pips*.
Order med efterföljande stopp tillåter dig att placera en stäng vid förlust-order, som automatiskt uppdateras när marknaden rör sig till din fördel. Stäng vid förlust-ordern aktiveras om marknaden rör sig ogynnsamt (i enlighet med den begjorda ändringen i pips). Denna egenskap är utan kostnad, men det finns ingen garanti att din position kommer att stänga exakt vid stäng vid förlust-nivån, p.g.a. glidning (slippage).

Exempel:

Priset på EUR/USD är 1.19400/1.19500 (Sälj/köp).
Du bestämmer dig att öppna en köpposition för 100,000 enheter och placerar en order med efterfölljande stopp vid 100 pips (100 pips = ‪0.00100). Detta sätter en order med efterföljande stopp vid säljkursen på 1.19300 (1.19400 - 0.00100). Priset på EUR/USD börjar stiga och säljkursen når 1.19450; ordern med efterföljande stopp följer ändringen till 1.19350 (1.19450 - 0.00100).
EUR/USD fortsätter att stiga och säljkursen når 1.19750; ordern med efterföljande stopp justeras automatiskt enligt det nya marknadspriset och ändras till 1.19650 (1.19750 - 0.00100).
Om priset på EUR/USD plötsligt ändrar riktning och sjunker med 100 pips (dvs.till 1.19650, ditt pris på efterföljande stopp) eller mera, kommer Plus500 att utföra ordern vid 1.19650 om det är applicerbart, i annat fall kommer positionen att stängas vid nästa tillgängliga kurs.
Om positionen stängs vid kursen av 1.19650 - är din vinst: 100,000 * (1.19650 - 1.19500) = €150 (genom att använda order med efterfölljande stopp kunde du låsa in dina vinster).

* Pip (percentage in point). För alla Plus500-instrument, hänvisar till den minsta enheten av en prisändring.

Efterföljande stopp - skyddar automatiskt positionens negativa utveckling medan den låser den positiva utvecklingen
  • Hjälper att låsa in vinster
  • Ändrar automatiskt ditt stäng vid förlust-pris
  • Tillgängligt utan kostnad
  • Stängningspris garanteras inte

Plus500 gör inte anspråk på att vara en officiell akademisk institution och har inte erkänts av något land eller myndighet.

Sätt din kunskap på prov

Redo att ta nästa steg på din resa?

Varför Plus500?

Trygghet & beskydd

Dina data är säkra och ditt kapital förvaras i separata konton, i enlighet med lagstadgade krav.

Professionell kundtjänst

Få hjälp av kundtjänst dygnet runt på flera språk.

Reglerat

Plus500CY Ltd är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns finansiella tillsynsmindighet) (Licens nr. 250/14).

Pålitlig

Plus500 Ltd är ett FTSE 250-bolag noterat på Londonbörsens huvudmarknad för noterade bolag.
Behöver du hjälp?
Support dygnet runt