Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Innehållen skatt på amerikanska aktiederivat - 871(m)

Efter förordningar som utfärdats av US Internal Revenue Service ('IRS') i avsnitt 871(m) i US tax code, är icke-amerikanska innehavare av amerikanska aktiederivat beskattade på utdelningsjusteringar på samma sätt som icke-amerikanska innehavare av verkliga amerikanska utdelningar.

Plus500 har en skyldighet enligt amerikansk skattelagstiftning att erhålla dokumentation från kunder som handlar med instrument som hänvisar till amerikanskt kapital. Om du handlar eller vill handla med instrument som hänvisar till amerikanskt kapital, vänligen fyll i blanketten som krävs.

Informativa frågor och svar

Om du handlar eller vill handla instrument som hänvisar till amerikanskt kapital måste du fylla i blanketten i ditt handelskonto så fort som möjligt. Om du inte tillhandahåller blanketten kan det leda till handelsbegränsningar på ditt konto.

Det bör bara ta en eller två minuter att fylla i blanketten. Du kan vara förvissad om att informationen du anger kommer lagras säkert på Plus500 enligt vår hemsidas och plattforms integritetsskyddspolicy och kommer endast delas om det krävs enligt lag.

Plus500 kunder som är privatpersoner kommer behöva fylla i en av följande blanketter beroende på deras status -

  • Blankett W-8BEN (för personer som inte är en U.S person) — Certifikat för utländsk status för verklig ägare för amerikansk innehållen skatt och deklarering.
  • Blankett W-9 (för amerikanska medborgare eller med skatterättslig hemvist i USA) — Begäran av personligt identifieringsnummer för amerikansk innehållen skatt och deklarering.

För mer information, vänligen besök IRS hemsidan.

Som standard är alla personer föremål för 30 % innehållen skatt enligt amerikansk lagstiftning. Men USA har ingått skatteavtal med vissa länder som kan berättiga dig, om tillämpligt, till en reducerad skattesats på innehållen skatt. Till exempel kan en person bosatt i Storbritannien vara berättigad till 15 % innehållen skatt istället för 30 %.

För att vi ska kunna tillämpa den relevanta skattesatsen enligt det skatteavtal du kan vara berättigad bör du fylla i blanketten för att begära en reducerad skattesats enligt ditt tillämpliga skatteavtal.

Om du inte lyckas tillhandahålla blanketten inom tiden som begärts kan det innebära handelsbegränsningar på ditt konto.

Skatten betalas av Plus500 utan att påverka kundens saldo, följaktligen är våra kunder berättigade till 100 % av utdelningen. Trots det är våra kunder ändå skyldiga att tillhandahålla skatteblanketter för att dokumentera deras status, enligt amerikansk lagstiftning. Dock när det gäller vår Invest-plattform får kunder värdet på utdelningen efter skatteavdrag.

Denna innehållen skatt tillämpas på utdelningar betalade för positioner på en av följande relevanta instrument:

  • Aktier och CFD:er på aktier i amerikanska företag
  • CFD:er på ETF:er som följer amerikanskt kapital
  • CFD:er på alla icke-kvalificerade index som kan innehålla amerikanskt kapital

Skatten tillämpas inte på kvalificerade index såsom: Dow Jones (USA 30 - Wall Street), S&P 500

Förordningarna gäller långa positioner på relevanta instrument som öppnades på eller efter 1 januari 2017.

I varje utdelning som betalas för relevanta positioner, beräknar vi utdelningsjusteringen och drar av en innehållen skattesats på 30 % (eller lägre när ett relevant skatteavtal har tillämpats på kontot), utdelningsjusteringen kommer endast återspegla de kvarstående 70 % (eller mer, om tillämpligt).

Plus500 tar på sig skatten och betalar skatten på våra kunders vägnar, därför visas utdelningsjusteringarna som 100% av beloppet, fram till dess annat meddelas. Dock när det gäller vår Invest-plattform får kunder värdet på utdelningen efter skatteavdrag.

IRS publicerade förordningar enligt avsnitt 871(m) som ser till att icke-amerikanska innehavare av amerikanska aktiederivat beskattas på utdelningsintäkter som icke-amerikanska innehavare av underliggande kapital. Utdelningsjusteringar på derivat som hänvisar till amerikanskt kapital är motsvarande betalning av utdelning, och anses därmed vara en utdelningsintäkt från USA. Utdelningar som betalas för instrument som hänvisar till amerikanskt kapital som anses vara intäkter från USA är skatteskyldiga enligt amerikansk skattelagstiftning.
Behöver du hjälp?
Support dygnet runt