Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handla optioner på CFD:er

Sälj-och köpoptioner på Tyskland 40, olja och Meta finns tillgängliga för handel med hävstångseffekt. Handla på instabilitet med våra flexibla optioner på CFD:er.
Plus500CY Ltd är utfärdaren av de finansiella produkter som finns tillgängliga på den här webbsidan. Plus500CY Ltd reguleras av CySEC (Cyperns finansiella tillsynsmyndighet) (Licens-nr. 250/14).

Visa
MasterCard
PayPal
Banköverföring
Skrill
Apple Pay
* Plus500 erbjuder flera globala betalningsmetoder.

Handla optioner med hävstångseffekt

Du kan handla optioner med en hävstång på upp till 1:5, vilket betyder att alla potentiella vinster eller förluster kommer att multipliceras. Du kan börja med minst 20.000 Íkr för att få effekten av kapital på 100.000 Íkr!
Se våra optioner

{{activeCategoryName}}

Använd våra verktyg för riskhantering

Placera prisvarningar och stopp som Stop Loss och order med efterföljande stopp för att hantera din risk. För att fullständigt undvika avvikelse, andvänd vårt garanterade stopp och positionen kommer att stängas vid exakt den kurs som du definierar.

Sömlös kontohantering

Snabb och lätt insättningsprocess via bankkonto, kredit/betalkort, PayPal eller Skrill. Olika verktyg för att hantera din penning- och handelsaktivitet inklusive aviseringsservice utan kostnad.

Varför Plus500?

Trygghet & beskydd

Dina data är säkra och ditt kapital förvaras i separata konton, i enlighet med lagstadgade krav.

Professionell kundtjänst

Få hjälp av kundtjänst dygnet runt på flera språk.

Reglerat

Plus500CY Ltd är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns finansiella tillsynsmindighet) (Licens nr. 250/14).

Pålitlig

Plus500 Ltd är ett FTSE 250-bolag noterat på Londonbörsens huvudmarknad för noterade bolag.

Vad är optionshandel?

CFD-handel med optioner innebär handel med optionskontrakt som ger rätt att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris inom en viss tidsram. Handlare som bedriver CFD-handel med optioner spekulerar i optionspriser som påverkas av, bland annat, prisrörelserna av de underliggande tillgångarna. Dessa options-CFD:er erbjuder hävstång och tillåter investerare att spekulera på både stigande och fallande marknader utan att äga den underliggande tillgången.

Hur handlar jag Optioner?

Börja handla med Optioner i 5 enkla steg:
  1. Välj din optionshandelsmetod
  2. Lär dig mer om optionsmarknaden
  3. Öppna och verifiera ditt Plus500-konto
  4. Planera din optionshandelsstrategi
  5. Börja handla!

Optioner Frågor & svar

När du handlar med optioner spekulerar du kring det framtida priset (lösenpriset) på ett underliggande instrument så som en aktie, index eller råvara. Plus500 erbjuder två sorters options-CFD:er: köpoption och säljoption – man kan köpa eller sälja båda sorterna. Om man anger en option på en köp-/säljoption anger man i grund och botten ett kontrakt på priset som ett underliggande instrument kommer att nå (eller överskrida) vid utgångsdatumet.

Sälj – En "säljoptions"-köpare/säljare förväntar sig att det underliggande instrumentet kommer att falla/stiga.

Köp – En "köpoptions"-köpare/säljare förväntar sig att priset på det underliggande instrumentet kommer att stiga/falla.

Här är till exempel en analys av en option på en Meta-aktie:

Köp 125 | Nov | Meta

  • Köp – Optionssorten (kan antingen vara köp eller sälj).
  • 125 – Lösenpriset, t.ex. priset du antar att det underliggande instrumentet kommer att överskrida vid utgångsdatumet.
  • NOV (november 2018) – Optionens utgångsdatum.

I CFD-handel, en populär slags dagshandel, avgörs profiten (eller förlusten) på din vinst med hänvisning till rörelsen av ett optionspris. Man köper eller säljer inte själva optionen i sig.

Plus500 erbjuder ett utbud av köp-/säljoptions-CFD:er. För en lista över tillgängiga optioner, klicka här.

Kolla in vår artikel om "Vad är CFD-handel med optioner" för att lära dig mer om CFD:er för optioner.

Handel med optioner har några viktiga fördelar:
Du kan uppleva högre volatilitet – procentuella förändringar hos optioner tenderar att vara betydligt större, vilket innebär att de potentiellt kan ge större avkastning (samtidigt som de medför större risker).

Det är möjligt att öppna större positioner med lägre initialmarginal eftersom optionspriserna är väsentligt lägre än de underliggande instrumenten. Exempelvis är Alphabet (GOOG) betraktat av vissa handlare som en dyr aktie, medan priset på en Alphabet-option ofta kan vara mycket billigare, vilket betyder att du kan köpa fler enheter för samma mängd initialkapital.

Du kan diversifiera dina positioner genom att handla för olika lösenpriser. Ett lösenpris definieras som värdet det underliggande instrumentet behöver uppnå innan det går ut för att handeln ska ge profit. Vi erbjuder multipla sälj-/köpoptions-CFD:er för varje underliggande instrument.

Plus500 erbjuder bara handel med options-CFD:er. Dessa options-CFD:er låter dig upptäcka förändringar i optionspriser, de är kontantavvecklade och kan inte användas av eller emot dig, eller resultera i leverans av den underliggande säkerheten. Så när options-CFD:n når sitt utgångsdatum stängs positionen.

Plus500:s options-CFD:er gör att du kan förstärka din marknadsexponering utan att behöva ha större kapital. Med en hävstång på upp till 1:5 kan du för varje 1.000 $ du deponerar handla optioner värda upp till 5.000 $. Följaktligen kommer eventuella vinster eller förluster att multipliceras.

Om man till exempel antar att aktiepriset för Apple är 200 $, medan säljoptions-CFD:ns aktuella pris på 250 $ (Sälj 250 | Nov | Apple) är 12 $ per option. Med 120 $ är det möjligt att öppna en handelsposition för 10 optioner, värderade till 600 $:

(10 optioner x optionspriset på 12 $) x hävstångseffekt på 5 = (10 x 12) x 5 = 600.

Varje option har ett fördefinierat utgångsdatum. Vanligtvis är detta inställt för en månad framåt. I motsats till vanliga optioner som man handlar med på marknaden är options-CFD:ers utgångsdatum inställt några dagar före datumet för de underliggande optionerna. Detta beror på mycket låg handelsaktivitet på det relaterade kontraktet vid denna tidpunkt.

Vid utgångsdatumet baseras options-CFD:ns sista pris på det sista tillgängliga värdet (och inte noll).

Huvudfaktorerna som avgör priset på ett alternativ är: (a) det underliggande instrumentets aktuella pris, (b) volatilitetsnivån på marknaden, (c) utgångsdatumet och (d) optionens eget värde, definierat som det värde varje option skulle ha om det utövades under den aktuella tiden.

Dessutom påverkas optionspriserna starkt av sin tillgång och efterfrågan på marknaden.

Priser på options-CFD:er kommer från optionernas prisrörelser. När finansmarknaderna upplever hög volatilitet tenderar de procentuella förändringarna hos options-CFD:erna att röra sig betydligt mer än den underliggande aktien eller indexet, på grund av en ökning av den underförstådda volatiliteten.

Exempel 1: Alphabet (GOOG) handlas för 1.000 $, och du köper en säljoptions-CFD för 1.100 $ för en månad framåt för 70 $. Två veckor senare går Alphabets pris upp till 1.050 $, och options-CFD:ns pris ligger nu på 90 $. På så vis är din potentiella profit 90-70 = $20 per options-CFD. Detta är likvärdigt med en avkastning på 28 % (20/70 = 0.28), vilket är mycket bättre än om du skulle ha köpt en Alphabetsaktie för 1.000 $, och tjänat 5 % (50/1000 = 0.05).

Exempel 2: Alphabet (GOOG) handlas för 1.000 $, och du köper en säljoptions-CFD för 1.100 $ för en månad framåt för 70 $. Två veckor senare går alfabets pris ner till 950 $, och options-CFD:ns pris ligger nu på 50 $. På så vis är din potentiella förlust50-70 = -$20 per options-CFD. Detta är likvärdigt med en prisförändring på 28 % (20/70 = 0.28), till skillnad mot om du hade köpt en Alphabetsaktie för 1.000 $, och förlorat 5% (50/1000 = 0.05).

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt