Invest

Nasze opłaty i prowizje

Konkurencyjna, bezpośrednia i bez niespodzianek

Plus500 oferuje swoim klientom większość swoich usług bezpłatnie, jesteśmy zwolennikami zaledwie kilku opłat, które pobieramy. Nie ma niespodzianek. Nasze wynagrodzenie pochodzi z naszych prowizji handlowych, które należą do najniższych w branży (w oparciu o wewnętrzny monitoring).

W przeciwieństwie do niektórych innych firm zajmujących się handlem akcjami, podczas handlu z Plus500 poniesiesz

0 Opłat za
  • Wpłaty
  • Wypłaty
  • Brak aktywności
  • Opłata za przechowywanie
  • Dynamiczne diagramy i wykresy
  • Dane rynkowe i notowania

Prowizje handlowe

Akcje rynkowe
Giełda
Prowizje
Akcje rynkowe
Stany Zjednoczone Ameryki
Giełda
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, Amerykańska Giedła Papierów Wartościowych (AMEX), NASDAQ, NASDAQ dla firm o małej kapitalizacji
Prowizje
0,006$
za akcję
Akcje rynkowe
Wielka Brytania
Giełda
Londyńska Giełda Papierów Wartościowych
Prowizje
0,045%
(min. 2 GBP)
Akcje rynkowe
Szwecja
Giełda
Szwedzka Giełda Papierów Wartościowych
Prowizje
0,045%
(min. 25 SEK)
Akcje rynkowe
Niemcy
Giełda
Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych
Prowizje
0,045%
(min. 2 EUR)
Akcje rynkowe
Włochy
Giełda
Borsa Italiana (Giełda Włoska w Mediolanie)
Prowizje
0,045%
(min. 2 EUR)
Akcje rynkowe
Francja
Giełda
Paryska Giełda Papierów Wartościowych
Prowizje
0,045%
(min. 2 EUR)
Akcje rynkowe
Hiszpania
Giełda
Madrycka Giełda Papierów Wartościowych
Prowizje
0,06%
(min. 2 EUR)
Akcje rynkowe
Finlandia
Giełda
NASDAQ OMX Helsinki
Prowizje
0,045%
(min. 4 EUR)
Akcje rynkowe
Irlandia
Giełda
Euronext Dublin
Prowizje
0,075%
(min. 5,25 EUR)
Akcje rynkowe
Portugalia
Giełda
Euronext Lizbona
Prowizje
0,075%
(min. 6 EUR)
Akcje rynkowe
Dania
Giełda
NASDAQ OMX Kopenhaga
Prowizje
0,045%
(min. 30 DKK)
Akcje rynkowe
Austria
Giełda
Wiedeńska Giełda Papierów Wartościowych
Prowizje
0,075%
(min. 4 EUR)
Akcje rynkowe
Norwegia
Giełda
Giełda Papierów Wartościowych w Oslo
Prowizje
0,055%
(min. 37,5 NOK)
Akcje rynkowe
Australia
Giełda
ASX
Prowizje
0,0525%
(min. 4,5 AUD)
Akcje rynkowe
Holandia
Giełda
Euronext Amsterdam
Prowizje
0,075%
(min. 4 EUR)

Opłata za przeliczanie waluty

Opłata za przeliczanie waluty zostanie zastosowana do każdej zrealizowanej pozycji i transakcji, za którą pobierana jest opłata, denominowanych w walucie innej niż ta na Twoim koncie.

Opłaty za przeliczanie waluty przy zysku/stracie z aktywności handlowych i transakcjach, za które pobierana jest opłata (tj. prowizja handlowa, podatek od dochodów kapitałowych, wypłaty dywidend itd.) są obliczane za pomocą średniej ceny transakcji spotowych Forex w momencie realizacji pozycji lub pobrania opłaty za transakcję plus lub minus 0,3%.

Opodatkowanie według rynku

Podatki i opłaty mogą mieć zastosowanie do innych wydarzeń korporacyjnych poza dywidendami gotówkowymi, takich jak opłata związana z dywidendami w postaci akcji lub podatek od fuzji. Kiedy takie podatki i opłaty występują, Plus500 pobierze odpowiednią kwotę z Twojego konta.

Opłata skarbowa

W przypadku akcji firm brytyjskich może mieć zastosowanie podatek i opłata skarbowa komisji ds. przejęć i fuzji (PTM). Opłata skarbowa ma zastosowanie do wszystkich transakcji Kupna w wysokości 0,5% wartości transakcji.

Brytyjski podatek PTM

Podatek PTM w wysokości 1 GBP ma zastosowanie do transakcji Kupna i Sprzedaży, w których wartość brutto transakcji przekracza 10 000 GBP.

Opodatkowanie irlandzkich akcji w Wielkiej Brytanii

Irlandzka opłata skarbowa w wysokości 1% wartości transakcji i ma zastosowanie wyłącznie w przypadku transakcji Kupna.

W przypadku akcji francuskich firm o dużej kapitalizacji ma zastosowanie podatek od transakcji finansowych (FTT) w wysokości 0,3% dla wszystkich transakcji Kupna. Aby uzyskać pełną listę francuskich akcji, prosimy o zapoznanie się z oficjalnym rozporządzeniem wykonawczym (w języku francuskim).

Włoski podatek od transakcji finansowych (FTT) w wysokości 0,1% ma zastosowanie to wszystkich transakcji Kupna włoskich akcji i papierów wartościowych powiązanych z kapitałami (tj. kwity depozytowe) w notowanych na giełdzie firmach, które posiadają zarejestrowane biuro we Włoszech. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem ministerialnym, wydanym przez włoskiego Ministra Gospodarki i Finansów.

Hiszpański Podatek od transakcji finansowych (FTT) w wysokości 0,2% ma zastosowanie to wszystkich transakcji Kupna hiszpańskich akcji i papierów wartościowych powiązanych z kapitałami (tj. kwity depozytowe) w notowanych na giełdzie firmach, których kapitał przekracza 1 miliard euro. Aby uzyskać pełną listę hiszpański akcji, prosimy o zapoznanie się ze stroną Hiszpańskiego Urzędu Podatkowego (w języku hiszpańskim).

Opłata podatkowa Irlandzkiego Panelu ds. Przejęć (ITP) w wysokości 1,25 euro ma zastosowanie do wszystkich transakcji kupna i sprzedaży irlandzkich akcji i papierów wartościowych powiązanych z irlandzkimi kapitałami w przypadku, kiedy wartość brutto transakcji przekracza 12 500 euro.
Irlandzka opłata skarbowa w wysokości 1% wartości transakcji ma zastosowanie wyłącznie do transakcji Kupna.

Plus500 przenosi na swoich klientów opłatę Sekcji 31 SEC w wysokości 0,00051 USD na każdy milion, obowiązującą od 25 lutego 2021, na amerykańskiej giełdzie CFD w modelu bezpośredniego dostępu do rynku (DMA) i do transakcji Sprzedaży akcji, w których zlecenia klientów są wprowadzane bezpośrednio na rynek bazowy. Ta opłata ma zastosowanie jedynie do giełd amerykańskich.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z komunikatem prasowym opublikowanym przez amerykańską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd.

Wpłaty i wypłaty

Nie naliczamy opłat za wpłaty i wypłaty!

W ramach naszego zobowiązania do oferowania najlepszych dostępnych warunków handlowych, pokrywamy większość opłat za przetwarzanie płatności. W niektórych przypadkach możesz ponieść opłaty przy przelewaniu pieniędzy na konto Plus500 i z niego1. Są one ustalane i pobierane przez dostawcę płatności lub bank, a nie przez Plus500.

1 Np. w przypadku międzynarodowych transakcji kartą kredytową/debetową, przychodzących/wychodzących przelewów bankowych i transakcji przy użyciu waluty, która nie jest obsługiwana (konwersja na rynku Forex).

Handel akcjami z zaufaniem

Spółka Plus500CY Ltd posiada autoryzację Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i podlega jej regulacjom (licencja nr 250/14).

Plus500 Ltd jest firmą FTSE 250 notowaną na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla spółek giełdowych

Twoje środki są zabezpieczone na oddzielnych rachunkach bankowych

Zabezpieczane przez SSL

Firma inwestycyjna MiFID

* Niektóre z metod płatności mogą być niedostępne w Twoim kraju.

Obecnie Plus500 Invest nie jest dostępny w Twoim kraju.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7