Menu

Czym jest DAX?

DAX (skrót od Deutscher Aktien Index) to indeks, w którym obecnie znajduje się 40 największych firm blue-chip notowanych na Giełdzie Frankfurckiej (FWB). Jest on sponsorowany przez Deutsche Börse Group. FWB to największa z siedmiu niemieckich giełd i dwunasta największa giełda na świecie. Podczas dni handlowych, rynek jest otwarty od 09:00 do 17:30 CET. W trzecim kwartale 2021 roku DAX rozwinał się do 40 firm.

DAX został założony w 1988 roku, a podstawowa wartość tego indeksu wyniosła wówczas 1163. Wyniki DAX są odbiciem ogólnego stanu Giełdy Frankfurckiej w czasie rzeczywistym. Do wprowadzenia indeksu DAX, nie istniał ustandaryzowany indeks niemieckich spółek. Zamiast niego, istniało kilka niezależnych list ustalonych przez banki, lub przedsiębiorstwa medialne.

Od tamtej pory indeks zykał popularność i obecnie należy do najpopularniejszych pod względem handlu indeksów na świecie, obok FTSE (UK 100), Dow Jones Industrial Average- DJIA (USA30-Wall Street) oraz innych podobnych indeksów.

Telefon komórkowy z wykresem DAX.

Ceny ilustracyjne.

Jak oblicza się wartość DAX?

DAX jest wyliczany na podstawie kapitalizacji rynkowej akcji w wolnym obrocie. To oznacza, że tylko akcje dostępne do handlu są wliczane w kapitalizację rynkową każdej firmy. Deutsche Börse Group obsługuje w pełni elektroniczny system handlowy o niskich opóźnieniach Xetra, aby wyznaczać wartość DAX od 2006 roku. Xetra używa architektury handlowej T7 od 2017 roku, aby zapewnić stabilność i dostępność niezbędną do obsługi największego rynku pieniężnego Niemiec. Xetra jest obsługiwany przez Giełdę we Frankfurcie i obejmuje 200 uczestników handlu z 16 krajów europejskich, jak również z Hongkongu i z ZEA.

System Xetra wylicza cenę DAX w każdej sekundzie, dzięki czemu ten indeks staje się ekstremalnie dokładny. Te wyliczenia są ważone tylko na podstawie akcji płynnych, lub wolnego obrotu firm znajdujących się w tym indeksie. Ta metodologia oznacza, że dowolne akcje, które nie są dostępne do zakupu lub sprzedaży w tym rynku, takie jak te, które są w posiadaniu samej firmy, nie są wliczane.

Kilka spośród znajdujących się w nim korporacji to firmy duże i międzynarodowe, a na ich wyniki wpływa gospodarka Niemiec i gospodarka globalna. Uczestnicy tego indeksu obejmują 80% kapitalizacji rynkowej wszystkich notowanych publicznie firm niemieckich.

Giełda we Frankfurcie utworzyła dwie wersje DAX, indeks wyników i indeks cenowy. Indeks wyników jest tym, który powszechnie się kwotuje. Tym niemniej, to indeks cenowy jest indeksem, który przypomina powszechnie kwotowane indeksy w innych krajach, takie jak S&P 500 (USA 500) oraz FTSE 100 (UK 100). W przypadku indeksu wyników DAX, dystrybucje korporacyjne takie jak dywidendy, zyski kapitałowe i wypłaty gotówki są wyliczane jako część cen akcji. W przypadku indeksu cenowego DAX, te wypłaty nie są brane pod uwagę.

Czy mogę handlować indeksem DAX jako instrumentem?

Choć nie możesz handlować indeksem DAX bezpośrednio na platformie Plus500, możesz handlować kontraktami CFD futures, które bazują na indeksie DAX. Możesz otworzyć pozycję Kup, jeśli wierzysz, że DAX zmierza w górę, albo możesz otworzyć pozycję Sprzedaj, jeśli uważasz, że indeks będzie spadał. Innym sposobem na handel DAX jest obrót opcjami. Handlowcy mogą złożyć zlecenia Kup/Sprzedaj na Opcje Kontraktów CFD (Opcje Call i Put).* Otwieranie pozycji na DAX naraża cię także na potencjalne straty, jeśli cena nie zmieni się w kierunku wybranym w handlu.

Kto jest odpowiedzialny za DAX?

Operatorem DAX jest Deutsche Börse Group, która organizuje rynki handlu akcjami i innymi papierami wartościowymi, a także zarządza Giełdą we Frankfurcie. Deutsche Börse Group obsługuje także indeks niemieckich firm średniej wielkości, nazywany MDAX, jak również indeks małych firm niemieckich, nazywany SDAX.

*Dostępność instrumentów zależna od regulacji.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7