Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Wat is Ethereum?

Datum gewijzigd: 6-8-2023

Ethereum is een door de gebruikers beheerd systeem dat afhankelijk is van duizenden onafhankelijke computers over de hele wereld om transacties te controleren en te verifiëren. Dit wordt bereikt doordat elke computer een grootboek bijhoudt en alleen op zijn historiek vertrouwt om ervoor te zorgen dat een transactie legitiem is, zonder te vertrouwen op een centraal orgaan.

In tegenstelling tot de traditionele online communicatie, die rechtstreeks via een gecentraliseerd platform of bedrijf verloopt, zoals Meta (FB), Microsoft (MSFT), of Apple (AAPL), heeft blockchain een andere aanpak door hun systeem te decentraliseren, waardoor onafhankelijke computers van over de hele wereld de activiteiten op het netwerk kunnen volgen. Deze onafhankelijke computers controleren voortdurend transacties die bekend staan als "blocks" (blokken) en koppelen ze aan elkaar in een keten van gebeurtenissen, vandaar de naam blockchain.

Hoewel er gevallen zijn geweest waarin decentrale platforms werden gemanipuleerd, zijn deze gevallen zeldzaam omdat de blockchain-platforms allemaal akkoord moeten gaan met eventuele wijzigingen. Dit betekent dat een groep gecompromitteerde computers argwaan zou wekken omdat een groot aantal andere computers tegenstrijdige registers zouden hebben.

Ethereum zilveren cryptovalutamunststukken.

Hoe werkt Ethereum?

Ethereum neemt de blokketentechnologie die gebruikt wordt voor het beheer van Bitcoin en breidt het idee uit naar digitale toepassingen.

Digitale toepassingen kunnen van alles zijn, van verhuur- tot arbeidscontracten, maar moeten gebruik maken van de valuta van Ethereum, bekend als de Ether. Deze toepassingen berusten niet op een menselijke betrokkenheid, maar worden door gebeurtenissen geactiveerd en hebben geen menselijke interventies nodig.

Als bijvoorbeeld een levering wordt geregistreerd als geleverd aan een magazijn, wordt de betaling automatisch overgemaakt van de ene naar de andere portemonnee van Ethereum, in Ether. Dit maakt snelle betalingen mogelijk, terwijl er geen boekhouder nodig is om de ontvangst te bevestigen, te wachten op het papierwerk, een betaling uit te voeren en vervolgens te wachten op een ontvangstbewijs.

Is Ethereum een cryptovaluta?

Ether is een cryptocurrency en wordt gebruikt als de erkende tender voor transacties op het Ethereum blockchain-platform. Sommige mensen gebruiken de begrippen "Ether" en "Ethereum" door elkaar, ook al is de cryptovaluta van het platform bij de handelaars bekender dan hun diensten.

Belangrijkste begrippen i.v.m. Ethereum

 • Blockchain- Een gedecentraliseerd systeem dat wordt gecontroleerd door een register dat de rechtmatige eigenaar van een valuta of gebeurtenis kan bevestigen door de volledige historiek van het leven van een valuta of een contract te bekijken.
 • Dapps- Gedecentraliseerde toepassingen (decentralized applications) zijn toepassingen die onafhankelijk van elkaar draaien en afhankelijk zijn van een blockchain-grootboek.
 • Gedecentraliseerd- Zonder een centrale gebruiker of bestuursorgaan. Dit zorgt voor transparantie en uniformiteit in het hele netwerk.
 • Ether- De valuta die wordt gebruikt voor transacties op het Ethereum-platform.
 • Ethereum- Een gedecentraliseerd platform voor het uitvoeren van Smart Contracts en Dapps.
 • Gas- Een systeem dat de hoeveelheid energie die nodig is om een transactie te voltooien berekent op basis van de rekencomplexiteit, de opslagvraag en de behoefte aan bandbreedte.
 • Hard Fork- Een belangrijke upgrade of protocolwijziging die unaniem wordt aanvaard door alle platformgebruikers. De splitsing lijkt op een metrokaart waar degenen die het niet eens zijn met het nieuwe beleid afhaken en eindigen, terwijl de meeste gebruikers verder gaan.
 • Miners- Mensen die rekenkracht aanbieden aan het netwerk in ruil voor valuta.
 • Mining- Het ondersteunen van het netwerk door het bevestigen van transacties in ruil voor valuta.
 • Met toelating- Transacties die worden bevestigd door een selecte groep van gebruikers.
 • Zonder toelating- Transacties worden goedgekeurd door alle gebruikers.
 • Smart contracts- Contracten met strikt gedefinieerde parameters die worden uitgevoerd zonder dat er menselijke interactie nodig is.