תפריט

תנאים והסכמים

הסכם משתמש

החוזה המכתיב את היחסים בין הלקוח והחברה, והמפרט את כל התנאים וההתניות ביחס לשימוש בשירות המוצע על ידי Plus500UK.

תנאי השימוש באתר

גישתך לאתר זה היא בכפוף לתנאים שלנו ולהצהרות והודעות אחרות.

סיכונים

הודעת גילוי הסיכון שאנו מוסרים מספקת ללקוחות מידע לגבי הסיכונים המיוחסים ל-CFDs, אך היא אינה ממצה בהסברה את כל הסיכונים ואינה מסבירה כיצד סיכונים אלו עשויים לפעול בהקשר של הנסיבות הספציפיות של הלקוח. חשוב שלקוחותינו יבינו את הסיכונים הכרוכים בפעילות זו במלואם בטרם יחליטו לקיים איתנו יחסי מסחר.

מדיניות פרטיות

המדיניות שלנו בנוגע לניהול והגנה על המידע האישי שלך.

הצהרת ניגוד עניינים

המדיניות שלנו בעניין ניטור וניהול ניגודי אינטרסים פוטנציאליים ב-Plus500UK, בין Plus500UK ולקוחותיה, ובין לקוחותיה השונים של Plus500UK. מטרתנו היא לפעול לאור מיטב האינטרסים של הלקוחות שלנו.

מדיניות ביצוע הוראות

המדיניות שלנו בעניין מתן "ביצוע מיטבי", כאשר אנו מבצעים הוראות בשם הלקוח; Plus500UK נוקטת באמצעים סבירים על מנת להשיג את התוצאות המיטביות עבור לקוחותיה. תהא זו חובתנו לנהל את עסקינו איתך באופן כן, הוגן ומקצועי, ולפעול לאור מיטב האינטרסים שלך בביצוע הוראות.

מדיניות הטיפול בתלונות הלקוח

פירוט מלא על הליך התלונות שלנו זמין כאן.

מסמך פרטי מפתח

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו.

מדיניות סיווג הלקוחות

מדיניות זו מכילה מידע ונהלים לגבי האופן שבו Plus500UK מסווגת את לקוחותיה לפי הקטגוריות הזמינות.

למה לבחור ב-Plus500?

פלטפורמה מובנת

מרווחים תחרותיים

חברה מוסדרת ומפוקחת

תמיכה מקוונת

זקוקים לעזרה?
תמיכה