Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelsakademi
Lär dig det väsentliga i vår plattform och vässa dina handelsfärdigheter med våra instruktionsvideor och annat utbildningsmaterial.

Vilka handelsinstrument erbjuder ni?

Plus500 erbjuder CFD:er på över 2800 finansiella instrument, inklusive aktier, valuta, index, kryptovaluta, råvaror,ETF:er och optioner.

Aktier – representerar andelar som ett företags kapital är indelat i för investerings- och ägarskapsändamål. När du handlar CFD på Aktier kan du åtnjuta alla fördelar av att ha ett intresse i aktiens prisutveckling, utan att fysiskt behöva äga den. Plus500:s handelsplattform tillåter dig att handla genom CFD:er, världens mest aktivt handlade aktier.

Forex – är den utländska växelmarknaden för att handla valuta. När vi hänvisar till CFD på Valuta-handel, hänvisar vi till växeln av en valuta till en annan för ett överenskommet växelpris. För att genomföra utländsk handel och utländska affärer behöver valutor växlas. Det är därför ingen överraskning att Valutamarknaden är den största marknaden i världen. Hos Plus500 kan du handla CFD:er på några av världens mest populära FX(Forex)-par.

Index – ett aktieindex är en statistik som reflekterar det sammansatta värdet av en grupp aktier. Aktierna som är listade inom ett index har liknande särdrag som att handla på samma börs, vara i samma industri, ha järmförbar kapitalbildning på marknaden, etc. Världsledande index finns tillgängligt för handel genom CFD:er på Plus500.

Kryptovaluta (Krypto) – refererar till digitala valutor som generellt använder ett decentraliserat nätverk av kontroll (typiskt är blockkedje-teknologi) motsatt till vanliga valutor, som är utfärdade och kontrollerade av centralbanker. Sedan introduktionen år 2009 har Bitcoin - världens första kryptovaluta - haft en oerhört snabb stegring i ibruktagande och popularitet, så väl som hög rörlighet (dvs. stegringar och fall). Bitcoin huvudsakliga konkurrenter, kända som altcoins, inkluderar Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash ABC och Ripple XRP. Prissättningen av kryptovaluta härstammar från specifika börser för kryptovaluta, och deras värde benämns i amerikansk dollar. Hos Plus500, kan du handla CFD:er på några av världens mest populära krypton. CFD:er med kryptovalutor finns inte tillgängliga för kunder i Storbritannien med privata konton.

Råvaror – är hårda tillgångar av allt från vete och guld till olja, och de är så många att de grupperas tillsammans i tre huvudkategorier: jordbruk, energi och metaller. Råvaror handlas av spekulanter på en öppen börs. Det betyder att priset ändras varje dag. Terminskontrakt på råvaror är en överenskommelse att köpa eller sälja en råvara på ett visst datum i framtiden, till ett visst pris. Precis som priset på bananer i butiken, ändras priset på råvaror veckovis eller till och med dagligen. Världens nyckelråvaror finns tillgängliga för handel genom CFD:er hos Plus500.

ETF:er – (Börshandlade fonder) – är fonder som följer index och råvaror som NASDAQ-100 Index, S&P 500, Dow Jones, Guld, etc. ETF:erna kopierar index- och råvarumarknadens prestation. ETF handlas som en vanlig aktie och genomgår händelser som aktiesplit och distribution av aktieutdelningar. Hos Plus500 kan du genom CFD:er handla på några av världens mest populära ETF:er.

Optioner – är kontrakt genom vilka en säljare ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja ett visst antal enheter av den underliggande tillgången till ett förhandsbestämt pris (“Inlösningspris”) inom en bestämd tidsperiod (genom ett angivet förfallodatum). Köparen har en valmöjlighet att köpa (“Köpoption”) eller sälja (“Säljoption”) den underliggande tillgången. Faktorerna som bestämmer priset av en Option inkluderar, bland annat: skillnaden mellan nuvarande pris och inlösningspris.
Hos Plus500 kan du genom CFD:er handla på Optioner till de olika inlösningspris som är mest relevanta för det underliggande indexpriset.

Vänligen observera att hävstångseffekten och marginalinformationen så väl som tillgängligheten av instrumenten nämnda ovan kan variera beroende på din region.

För att se den fullständiga listan av instrument, vänligen följ den här länken.

Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!

Plus500 gör inte anspråk på att vara en officiell akademisk institution och har inte erkänts av något land eller myndighet.

Sätt din kunskap på prov

Redo att ta nästa steg på din resa?

Varför Plus500?

Trygghet & beskydd

Dina data är säkra och ditt kapital förvaras i separata konton, i enlighet med lagstadgade krav.

Professionell kundtjänst

Få hjälp av kundtjänst dygnet runt på flera språk.

Reglerat

Plus500CY Ltd är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns finansiella tillsynsmindighet) (Licens nr. 250/14).

Pålitlig

Plus500 Ltd är ett FTSE 250-bolag noterat på Londonbörsens huvudmarknad för noterade bolag.