Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelsakademi
Lär dig det väsentliga i vår plattform och vässa dina handelsfärdigheter med våra instruktionsvideor och annat utbildningsmaterial.

Vad är en rolloverjustering?

Alltid när ett terminskontrakt når sitt förfallodatum och en automatisk rollover har definierats för instrumentet, rullas alla öppna positioner automatiskt över till nästa terminskontrakt.
För att annulera inverkan på värderingen av den öppna positionen, orsakad av ändringen i det underliggande instrumentets kurs (pris) för den nya kontraktsperioden, görs en kompenserande justering till kontot. Stopp-order och limit-order justeras också för att reflektera instrumentets kurs (pris) i det nya kontrakten.

Värdet på din position fortsätter att reflektera effekten av marknadsrörelsen baserat på din ursprungliga öppningsnivå, storlek och spread. Om det nya kontraktent handlas till ett högre pris, kommer köp-positioner att få en negativ justering, och sälj-positioner kommer att få en positiv justering. Om det nya kontraktet tvärtom handlar till ett lägre pris, kommer köp-positioner att få en positiv justering och sälj-positioner kommer att få en negativ justering.

Exempel på kalkylering av rolloverjustering:
Du håller en köp-position på 100 kontrakt på oljeterminskontrakt.
Kurserna på oljeterminer vid tidpunkten för rollover:
Befintligt kontrakt köp kurs = $61,30
Befintligt kontrakt sälj kurs = $61,25
Nytt kontrakt köp kurs = $62,50
Nytt kontrakt sälj kurs = $62,45

Justeringskalkylering:
Skillnad på säljkurs = [Nytt kontrakt säljkurs] - [Befintligt kontrakt säljkurs] = $62,45 - $61,25 = $1,20
Justering på köp-position = - ([Mängd av kontrakt] * [Skillnad på säljkurs] * [Punktvärde]) = - (100 * $1,20 * 1) = - $120

Sammanfattning: Du kommer att fortsätta att hålla de samma positionerna på 100 kontrakt på oljeterminer. En justering på -$120 kommer att adderas/subtraheras. Ditt kapital förblir detsamma.

Se videon här.
Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!

Plus500 gör inte anspråk på att vara en officiell akademisk institution och har inte erkänts av något land eller myndighet.

Sätt din kunskap på prov

Redo att ta nästa steg på din resa?

Varför Plus500?

Trygghet & beskydd

Dina data är säkra och ditt kapital förvaras i separata konton, i enlighet med lagstadgade krav.

Professionell kundtjänst

Få hjälp av kundtjänst dygnet runt på flera språk.

Reglerat

Plus500CY Ltd är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns finansiella tillsynsmindighet) (Licens nr. 250/14).

Pålitlig

Plus500 Ltd är ett FTSE 250-bolag noterat på Londonbörsens huvudmarknad för noterade bolag.