Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelsakademi
Lär dig det väsentliga i vår plattform och vässa dina handelsfärdigheter med våra instruktionsvideor och annat utbildningsmaterial.

Hur hanterar ni bolagshändelser?

En bolagshändelse är en händelse som initieras av ett publikt företag som har inverkan på aktierna utfärdade av företaget. Till exempel:

Utdelning – En del av företagets vinster som tilldelas aktieägarna. När utdelning betalas ut faller värdet på aktien.

Avknoppning – Ett oberoende företag skapas genom utdelningen av nya aktier från moderbolaget. Moderbolagets aktier kommer att förlora värde efter en avknoppning och aktieägarna får aktie i det nya företaget till ett motsvarande värde i kompensation.

Nyemission – Befintliga aktieägare erbjuds rätten att köpa ytterligare aktier i företaget till ett rabatterat pris. Detta sänker vanligtvis priset på företagets aktie.

Aktiesplit – Utökar antalet utestående aktier genom att dela varje aktie samtidigt som marknadsvärdet är detsamma som tidigare. Aktievärdet minskar samtidigt som antalet aktier ökar.

Omvänd aktiesplit – Minskar antalet utestående aktier genom att konsolidera befintliga aktier, samtidigt som marknadsvärdet är detsamma. Aktievärdet ökar eftersom antalet aktier minskar.

På grund av att du inte äger fysiska aktier när du handlar CFD:er får du inte rösträtt, och inte heller rättigheter under nyemissioner eller liknande händelser som aktiedelning, etc.
Därför kommer Plus500 att automatiskt justera ditt konto för att säkerställa att företagshändelser inte har någon väsentlig inverkan på dina öppna positioner. Plus500 kan lägga till/dra av belopp från ditt saldo som uppkommit till följd av till exempel en utdelning, vilket skrivs som en ytterligare vinst/förlust (beroende på positionens riktning). Vid en aktiesplit eller omvänd aktiesplit kommer antalet aktier och kurser att uppdateras vid behov. Detta kallas en "justering".

Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!

Plus500 gör inte anspråk på att vara en officiell akademisk institution och har inte erkänts av något land eller myndighet.

Sätt din kunskap på prov

Redo att ta nästa steg på din resa?

Varför Plus500?

Trygghet & beskydd

Dina data är säkra och ditt kapital förvaras i separata konton, i enlighet med lagstadgade krav.

Professionell kundtjänst

Få hjälp av kundtjänst dygnet runt på flera språk.

Reglerat

Plus500CY Ltd är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns finansiella tillsynsmindighet) (Licens nr. 250/14).

Pålitlig

Plus500 Ltd är ett FTSE 250-bolag noterat på Londonbörsens huvudmarknad för noterade bolag.