Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handla aktier med CFD:er

När uppkom CFD:er?

Det finns många olika sätt att få exponering mot aktiemarknaden. Dessa inkluderar kontanta aktier och derivat, inklusive CFD:er. Över de senaste decenniet så har handel med differenskontrakt (CFD:er) blivit mer och mer populärt. Att handla aktier med CFD:er tillåter kunder att få exponering till prisrörelserna av olika aktier, utan att ha något ägarskap av den underliggande tillgången. CFD:er är enligt definition kontrakt mellan två parter (d.v.s. leverantören och dig) för att betala skillnaden mellan ingångs och utgångspriset. Det är klassificerat som ett finansiellt derivat, då dess pris härleds från priset av den underliggande tillgången.

CFD:er har öppnat världen av handel till den stora massan, tack vare dess enkla tillgång och låga kostnader. Detta har medfört en våg av intresse till aktiemarknaden, och därmed gett handeln och aktiemarknaden ett större fokus.

När du handlar med CFD:er så är det viktigt att använda en respektabel och reglerad leverantör, exempelvis Plus500. Detta säkerställer insyn till prissättningen och transaktionerna, samt även olika skydd för kundernas pengar. Utöver detta så bör även reglerade leverantörer blotta de involverade riskerna, samt är inte tillåtna att lura handlare med get-rich-quick-bedrägerier.

Apple handelsskärm i Plus500s app

Illustrativa priser.

Aktiehandel vs aktiehandel med CFD:er

Med CFD:er så kan du handla med hävstångseffekt. Det betyder att du kan få större exponering för den underliggande tillgången, med mindre kapital. Din totala exponering i jämförelse med din marginal kallas för hävstångsratio. Men, även om din intitiala investering är lägre, så kan din totala vinst eller förlust räknas ut till hela positions värde. Därför så medför en hävstäng även större risker och förluster.

  • CFD-handlare äger inte den underliggande tillgången för vad CFD:en är baserad på, i motsats till att köpa aktier. När du innehar aktier så har du generellt sett ytterliggare rättigheter, exempelvis rösträtt och utdelningar.
  • CFD:er ger dig en möjlighet att dra vinst hos både stigande och fallande marknader - du kan öppna en Köpposition om du tror att priset kommer att gå upp, samt en Säljposition om du förväntar dig att priset ska sjunka.
  • När du handlar med CFD:er så kan du enkelt få tillgång till aktier från flera marknaden i hela världen, samt andra instrument från samma konto. Detta gör att det blir enklare att diversifiera din portfölj.
  • Med CFD:er så kan du placera ordrar för att antingen öppna eller stänga positioner för de priser du väljer.
  • När CFD-positioner lämnas öppna över natten, då tas det ut en övernattningsavgift. Detta gör att CFD-handel passar mindre bra för långa positioner.
  • Att öppna ett CFD-konto går vanligtvis snabbare än att öppna ett traditionellt mäklarkonto.
  • CFD-handel används generellt sett för kortare handel under händelser som exempelvis inkomstrapporter. Aktiehandel används främst för att bygga portföljer.
  • Eftersom att CFD:er reflekterar den underliggande marknaden, så handlas aktier på aktiemarknaden och CFD:er på ungefär samma sätt. Priset som en CFD-leverantör är villig att köpa eller sälja en CFD för, det härleds från priset som aktien handlas för på börsen, samt när det gäller det nominella värdet, en aktie är motsvarigheten till en del CFD.

Kort sagt, handel med CFD:er på aktier och investeringar är två olika saker. Medan det förra vanligtvis görs i hopp om att göra vinster på kort sikt, görs det senare av investerare som hoppas kunna göra vinster på längre sikt. Ändå kan både handel med CFD:er och investering i aktier ge möjligheter. Om du vill investera i aktier eller handla med CFD:er beror därför på ditt mål och din finansiella vision.

Egenskaper för aktiehandel och aktie-CFD:er:

Tillgångar CFD:er på aktier Aktiehandel
Hävstångseffekt Ja Nej
Ägande av underliggande tillgång Nej Ja
Blankning Ja Nej
Rösträtt Nej Ja

Handelsexempel CFD:er

Låt oss ta en titt på ett handelsexempel med CFD:er hos Plus500:

Priset av en Apple-aktie ligger på $50, samt att du vill lägga in 15 andelar i CFD-kontraktet. 15 andelar x $50 styck, blir totalt $750. Med hävstångseffekten så behöver du inte investera $750. Med en hävstång på 1:5, så behöver din initiala investering för denna särskilda CFD endast ligga på 20%. Du kommer att behöva sätta in $150, vilket är 20% av den nominella exponeringen av $750. Du måste se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att öppna och behålla din position.

Om du tror att Apple's pris kommer att stiga, då öppnar du en Köpposition, men om du tror att det kommer att falla, då öppnar du en Säljposition. Du kan välja att implementera stopp för att automatiskt stänga din position vid ett förbestämt pris. När du, eller stoppet som lags till av dig, stänger din position, då kommer vinsten eller förlusten att läggas till eller dras från ditt konto. Om din position behålls öppen efter att marknaden stänger, då kommer du att få betala en avgift för övernattning.

Från samma konto kan du även välja att handla aktier noterade på många olika marknader, som t.ex Nintendo, BP or Adidas för att bara nämna några få, utan några extra krav.

Slutsats

CFD-handel kommer med både fördelar och nackdelar om man jämför med vanlig aktiehandel. Båda sätten att handla på erbjuder alternativ för att dra nytta av prisrörelser inom finansiella marknader. Du måste förstå dina handelsmål, vilken typ av handel som passar bäst för dig, samt välja vilken väg du vill gå. Om du vill få mer information om CFD-handel, ta då en titt på denna video.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt