Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Dela handelsstrategier

Inom handelsvärlden så är strategier en nyckelfaktor att förbättra för att höja chansen för vinstdrivande avkastning, samt ett sätt för att möjligtvis reducera din risk. En brahandelsstrategi tar med den aktie du planerar att handla i beräkning, samt de marknadsförhållanden och relevanta informaton kopplat till företaget och industrin. Utöver detta så bör du känna till hur stor risk du är villig att ta, samt förstå dina personliga behov och preferenser. Strategier bör skapas försiktigt, samt testas för att försöka minimera riskerna av att förlora pengar.

Här är några av de mest vanliga och aktiva handelsstrategierna som du kan använda när du handlar CFD:er med Plus500. Använd dom, tillsammans med våra tips för att handla aktier, för att skapa dina egna strategier. De strategier du skapar måste baseras på dina egna preferenser, ditt tillgängliga riskkapital, risktolerans, den tid du kan dedikera till handel, samt din handelserfarenhet.

Dagshandel (Day Trading)

Dagshandel betyder att man öppnar och stänger en position under samma dag. Det förlitar sig på kortsiktiga marknadsrörelser. Det kräver djupgående kunskap av den aktie som handlas, samt den generella marknad den tillhör. Dagshandlare behöver förutspå tillgångens prisrörelser baserat på nyheter, inkomstrapporter, PR-misstag, eller räntor. I princip alla händelser för ett särskilt företag som kan skapa flyktighet, något som dagshandlare försöker att dra vinst ifrån. Utöver detta så kräver dagshandel kunskap av de generella marknaderna, samt vad som får dom att röra på sig, samt en bra förståelse för de generella sentiment som driver marknaden. Eftersom att dagshandel fokuserar på snabba rörelser, så är det viktigt att vara konstant tillgänglig för att kunna agera snabbt.

Tänk på att dagshandel kräver fokus och mycket arbete. Det är viktigt att förstå marknaden, den aktie du vill handla, samt de diagram och analysverktyg som används. Om du planerar dagshandel, se till att du har tillgång till flera välrenommerade nyhetskällor och är väl insatt i de olika indikatorer, diagram och ritverktyg som är tillgängliga för dig. Du kan också använda Plus500:s kostnadsfria ekonomiska kalenderverktyg för att hålla dig uppdaterad om marknadshändelser som kan påverka din handel samt ställa in handelsavviseringar för att få realtidsuppdateringar på marknaden.

Positionshandel

Till skillnad från dagshandel använder positionshandel mindre skärmtid och är mindre omedelbar. Positionshandel bygger på att identifiera trender för att dra nytta av marknadens förändrade riktningar. Denna typ av handel koncentrerar sig på övergripande prisrörelser. Handlare går vanligtvis in i en handel när trenden är avgjord och lämnar när trenden ändras. Följaktligen kan detta innebära att du håller en position i ett par dagar eller några månader. I motsats till dagshandel, där handlare försöker fånga mindre rörelser genom att köpa och sälja samma dag, placerar positionshandlare vanligtvis färre och större affärer och letar efter betydande vinster över längre tidsperioder. Även om denna typ av handel inte kräver full övervakning, är det viktigt att hålla koll på vad som händer med de relevanta aktierna.

Dessutom spelar analys (huvudsakligen fundamental, men även teknisk) spelar en stor roll för positionshandel då den är grunden för att identifiera de trender som bestämmer vilken position du ska gå in i, lämna, samt när. Nyckeln är att hitta förutsägbara mönster och trender, samt de aktier som har dessa.

Bild med ikoner för aktiehandelsstrategier.

Swing Trading

Swing trading är en strategi där du håller aktierna under en relativt kort tid, tills det blir prisförändringar (swings). Den använder tekniska analysverktyg, såsom diagram och indikatorer, för att identifiera mönster och trender. Genom att identifiera prissvängningarna förstår du bätter när du ska gå in och ur dina affärer för att rida på vågen innan den kraschar.

När du väljer swing trading som din strategi är det bäst att välja aktier med hög handelsvolym eftersom de är mer benägna att ha prissvängningar. Swing-handel syftar vanligtvis till mindre vinstmarginaler per handel, som eftersom kan ge större summor, och kan hållas från dagar till veckor.

När du läser detta kanske du noterar en viss likhet mellan swing-handel och daytrading, men de två skiljer sig huvudsakligen åt i tidsaspekten. Daytrading är mer omedelbar än swing trading, och daytraders har i allmänhet inte en position öppen över natten som swingtraders gör.

Vi har undersökt de mest aktiva handelsstrategierna. Andra handelsstrategier inkluderar teknisk handel, positionshandel, breakouthandel, arbitrage, nyhetshandel med flera.

Inträde och utträde ur handel

Lika viktigt som det är att välja en handelsstrategi är det en viktig del i alla handelsstrategier att veta när man ska gå in och när man ska lämna en affär. Detta kommer att spela en viktig roll i, och påverka resultatet av, handeln, beroende på att prisskillnaden från när du går in i affären och när du lämnar den blir din vinst/förlust.

Även om du aldrig kan få ett definitivt svar på när du ska avsluta eller gå in i en handelsstrategi, finns det några faktorer som kan tas i beaktande som kan hjälpa dig att bestämma dig.

Att gå in i en handel

För att veta när man ska gå in i en handel är det viktigt att analysera marknaden och förstå vad som rör de olika aktierna på kort och lång sikt. Se Vad definierar en aktiekurs för mer information om de faktorer som påverkar aktiekurserna. Denna kunskap hjälper dig att identifiera de aktier som är mest lämpliga för dig att handla och strategin att bygga runt dem.

En del av dinanalys kanske använder indikatorer som hjälper dig att förstå volym, prissvängningar och trender och välja när du ska gå in i en handel. Med Plus500, om din önskade ingångspunkt inte är det aktuella priset, kan du ställa in prisvarningar för att få veta när aktien når en viss kurs, eller ställa in en framtida (väntande) order för att systemet ska öppna en position automatiskt på önskat pris. Om du ställer in en framtida order, kom ihåg att avvikelser kan uppstå.

Avsluta en handel

Du kan avsluta en handel med vinster eller förluster. Även om målet för alla investerare alltid är att tjäna pengar, kommer inte alla affärer att vara lönsamma. Du måste veta när det är bäst att ta dina vinster, när du ska låta dem löpa för att försöka få ut mer och när det är bäst att acceptera dina förluster.

Det är viktigt att ha planerat din handelsstrategi och i förväg vara säker på vilken typ av prisrörelser du förväntar dig för att avsluta handeln; Generellt sett, om du handlar kortsiktiga positioner, måste du vara mer försiktig och mer exakt vad gäller dina exit-punkter för att minska riskerna. Du kan stänga dina positioner manuellt, eller så kan du ställa in stopporder som stänger dem automatiskt åt dig. Stoppgräns-order låter dig låsa in vinster, medan Stop Loss-order begränsar dina förluster. Du kan också ställa in ett efterföljande stopp, som är mer dynamiskt och kommer att röra sig efter positionens prestanda.

Andra saker att tänka på

Positionens storlek

Storleken på dina positioner hänvisar till antalet kontrakt som du köper eller säljer i en given handel. Ju större position, desto mer pengar investeras i den, och desto högre risk. Som privatinvesterare är ett viktigt tips att inte riskera mer än 2 % av ditt investeringskapital i en enda position. För att bestämma den optimala positionsstorleken måste du också veta hur mycket pengar du är villig att riskera i varje handel. Du kan sedan beräkna därefter, med hänsyn till det kapital du har tillgängligt för handel och priset på de aktier du är intresserad av.

Riskhantering

Först måste du överväga din ekonomi och bestämma hur mycket kapital du vill investera. Helst bör du använda fonder som är överflödiga och icke-nödvändiga, om dina affärer inte går som planerat. Du måste också veta hur mycket du är villig att riskera med varje handel och planera därefter. Kom ihåg att CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstångseffekten.

Att ha en solid, testad handelsstrategi som passar dina behov är grunden för riskhantering i handeln, eftersom det hjälper dig maximera potentiella vinster och begränsa riskerna. Riskhanteringsverktyg är tillgängliga för dig att använda när du handlar CFD:erPlus500-plattformen. De kommer att tillåta dig att vara mer exakt vid dina exitpunkter, så att du kan handla så nära din analys och strategi som möjligt.

Som handlare är det viktigt att träna innan du riskerar dina pengar. Att handla i demoläget ger dig möjligheten att vänja dig vid den handelsplattform du väljer, förstå handelns värld och testa dina strategier. Först efter att du känner dig bekväm med alla aspekter av handel använder du riktiga pengar, och bara om du har råd med eventualiteten att riskera ditt kapital.

Plus500's riskhanteringsverktyg

Illustrativa priser.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt