Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Aktiesektorer

Från teknik, energi och material, till hälsovård, finans och fastigheter, aktiemarknaden är en mångfacetterad och mångdimensionell sfär som täcker flera branscher. Dessa olika sektorer har förmågan att påverka den totala marknaden.

För att börja handla aktier med CFD:er, så hjälper det att veta och förstå de sektorer av ekonomin som aktiemarknaden är uppdelad i. Dessa sektorer erbjuder struktur till marknaden, samt är viktiga att ta med i beräkning, då vissa industrier ofta rör sig tillsammans. Detta kommer att ge dig en större förståelse för vad som rör grupper av aktier, samt även när deras priser förmodligen kommer att fluktuera. Nedan finns en förklaring för alla dessa sektorer:

Handla aktie-CFD-kontroll på Plus500s webbsida.

illustrativa priser.

Teknik

Teknikföretag tenderar att fokusera på mjukvara, hårdvara, artificiell intelligens (AI), informationsteknik (IT) eller processrelaterade tekniker. Investeringar i tekniska aktier har blivit mer populära under de senaste två decennierna, särskilt med uppkomsten av ny teknik som metaverse som stora företag såsom NVIDIA, Meta, och Microsoft anammar denna spirande teknik. Några av de mest populära företagen i denna sektor är Meta,Apple, Microsoft, Sony, Alibaba och Alphabet. Det är viktigt att komma ihåg att, eftersom tekniksektorn tenderar att bestå av snabbväxande företag, kan teknikaktier vara extremt volatila.

Finans

Finansiella aktier omfattar ett brett utbud av företag, såsom banker, försäkringsmäklare, betalningshanteringsföretag, hypotekslångivare och andra. Några populära företag inom denna sektor är Visa, Morgan Stanley, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs och PayPal. Finansiella företag är knutna till ekonomin, så de erbjuder ett sätt att handla med allmänna marknadstrender. På grund av sina stabiliserande mekanismer och nära reglering tenderar finansiella aktier att vara mindre aktiva; men de anses generellt sett vara solida företag och goda långsiktiga investeringar.

Energi

Genom att handla med aktier inom energisektorn kan du köpa eller sälja aktier i företag som till exempel utvinner eller producerar viktiga råvaror som t. ex. råolja, naturgas och elektricitet. Faktum är att huvuddelen av energisektorn domineras av stora oljeföretag, som Chevron, BP och Exxon Mobil. Generellt sett är utvecklingen för energisektorns aktier nära relaterad till priset på råolja.Energisektorn är relativt stabil, men kan ibland uppleva extrem volatilitet på grund av dess känslighet för geopolitiska händelser.

Industri

Industriaktier anses vara en av de äldsta sektorerna i världen. Faktum är att ett av de äldsta aktieindexen, som fortfarande används idag, är Dow Jones Industrial Average. Dessutom består industrisektorn av bland annat bygg-, försvars-, maskin-, hälsovårds- och flygförsvarsindustrin samt flygbolag. Några populära företag inom denna sektor är 3M, FedEx, Boeing, American Airlines och CVS Health Corp. Värdet på dessa företag tenderar att följa militära/försvarsoperationer och den övergripande ekonomin.

Sällanköpsvaror

Dessa innefattar företag där konsumenterna spenderar sin extra inkomst. Sällanköpsvarusektorn omfattar detaljhandel, klädföretag, restauranger och tjänsteleverantörer. Några populära företag inom denna sektor är McDonald’s, Nike, Gap och General Motors. Aktier som tillhör denna sektor tenderar att frodas i växande ekonomier och kan dra nytta av kraften i sitt varumärke. Om till exempel vissa handlare älskar ett särskilt varumärke kan de välja att investera i det, vilket gör företagets aktier till "affinitetsaktier". Ändå bör handlare vara medvetna om att denna sektor kan påverkas av faktorer som inflation, prisändringar, och problem i leveranskedjan.

Dagligvaror

Sektorn dagligvaror består av företag som tillverkar basprodukter som mat och dryck, personliga produkter och hushållsartiklar. Dessa produkter anses vara viktiga för konsumenterna, som köper dem regelbundet. Några av de populära företagen i denna sektor är Procter & Gamble, Coca-Cola, Colgate-Palmolive och Walmart. Denna sektor tenderar att vara relativt stabil eftersom den omfattar de företag som människor kommer att fortsätta köpa från, även i kristider.

Försörjningsföretag

Denna sektor består av företag som tillhandahåller nyttor som vatten, el och gas. De tenderar att verka lokalt med liten eller ingen konkurrens. Eftersom människor behöver dessa tjänster regelbundet, tenderar försörjningsföretagen att betraktas som en defensiv aktiesektor. Till exempel, under det första kvartalet 2020, valde handlare teknik-, finans- och energisektorerna eftersom efterfrågan på global el minskade med 2,5 %. Företag som tillhör denna sektor inkluderar CMS Energy Corp och Sunrun Inc.

Kommunikation

Består av bland annat telefonbolag, internetleverantörer och satellit- och trådlösa företag. Exempel på företag inom denna sektor är Netflix, Disney, Telefonica och Vodafone. De flesta av dessa företag är beroende av återkommande intäkter, så de har en förutsägbar inkomst och är mindre volatila. Det finns dock många faktorer som kan rubba denna sektors stabilitet. Till exempel antitrustutredningar och den globala bristen på halvledare, som kan fortsätta till 2023, kan leda till en nedgång i denna sektors aktier.

Hälsovård

Hälso- och sjukvårdssektorn består av sjukhus och andra vårdgivare, företag inom medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustning samt läkemedels- och bioteknikföretag. Dessutom är det den näst största industrin i S&P500 index, de representerar över 10 % av Nasdaq Composite Index, och 5 av 30 företag i Dow Jones Industrial Average-index är inom hälsovårdssektorn. Människor behöver alltid sjukvård, antingen i form av läkar- eller sjukhusbesök, eller genom läkemedel och medicinsk utrustning. Därför anses denna sektor vara stabil. Några populära aktier i denna sektor är Abbott, Medtronic, Johnson & Jonson, CVS Health och United Health Group Inc. Andra företag som fick mer erkännande på grund av covid-19-pandemin är Pfizer och Moderna.

Basmaterial

Företag inom denna sektor tillhandahåller andra företag de förnödenheter de behöver för att tillverka sina produkter. Dessa företag upptäcker, utvecklar och bearbetar råvaror som olja, timmer, glas eller guld. Basmaterialen används sedan av tillverkare, byggföretag, kemisk industri och andra företag för att göra slutprodukter för allmänheten. Denna sektor är nära besläktad med konjunkturcykler och tenderar att blomstra med starka ekonomier, men det betyder också att denna sektor kan utmanas av ökande konkurrens på marknaden och kan drabbas av nedåtgående marknadstrender. Några populära aktier i denna sektor är Chevron, Vulcan Materials och Rio Tinto.

Fastigheter

Denna sektor består av fastighetsinvesteringsfonder, fastighetsutvecklare, mäklare, fastighetsmäklare, finansiärer eller alla företag som är kopplade till fastighetsmarknaden (bostäder, detaljhandel eller industri). Dessa är de företag som ansvarar för att bygga, driva och köpa/sälja fastigheter. Några populära företag inom denna sektor inkluderar Re/Max, Simon Property Group och British Land. Denna sektor reagerar på ränteförändringar, såväl som den allmänna uppskrivningen eller nedskrivningen av fastigheter. Dessa aktier anses allmänt vara investerarnas toppval på grund av deras styrka. Men mitt i coronakrisen drabbades denna sektor av flera förluster, särskilt under tredje kvartalet 2020, då denna sektor sjönk med 57 % jämfört med perioden 2019. Handlare kan också få tillgång till flera ledande fastighetsbolag genom att spåra dem via Plus500s Fastighetsjättarnas Index.

De populäraste aktierna granskas i Plus500 WebTrader.

Illustrativa priser.

Sektorer för aktiehandel

Generellt sett bör du investera i aktier som emitteras av företag som är aktiva inom en sektor som du förstår, eller aktier som du är bekant med. Att känna till en aktiesektor, samt veta vad den reagerar på kan vara en bra startpunkt för att lära dig marknaden, och välja vad du ska handla. Efter att du har valt en sektor så kan du välja de aktier som du vill handla, och utforska dom för att få ytterligare förståelse.

Handelsplattformar som Plus500s plattform introducerar handlare till en samling av aktier från alla olika sektorer genom Contracts for Difference, eller CFD:er.

Några avslutande tankar

Att känna till och förstå aktiesektorer kan vara en nyckelfaktor för att välja vilken aktie du ska handla. Varje sektor påverkas på grund av olika faktorer, samt på olika sätt. Varje sektor har olika risknivåer, volatilitet, handelsvolym, samt stabilitet. Därför rör sig sektorer upp och ned vid olika tidpunkter, och med olika hastighet. Du borde analysera vilka sektorer som är på samma våglängd som dina personliga handelspreferenser och mål. Sedan bör du även genomföra din egen, mer omfattande forskning innan du väljer att handla ett särskilt företags aktie.

Ta en titt på olika kategorier av aktier som erbjuds för CFD:er på Plus500s handelsplattform.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt