Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är Forex?

Ändrad datum: 2023-12-18

Forex är ett begrepp som du kanske har hört talas om förut, och vare sig du är medveten om det eller inte så har du förmodligen tagit del av det om du någon gång rest utomlands och köpt en utländsk valuta. Men har du någonsin funderat på vad det betyder?

I den här artikeln ska vi gå in i detalj på vad valutahandel är för något, allt från de grundläggande termerna som handlare bör känna till, till de olika valutaparen och mer.

Så om du vill veta mer om världens största finansmarknad är det bara att fortsätta läsa.

Forex betydelse förklarat

I grundläggande termer hänvisar utländsk valuta eller FX till köp av en valuta mot en annan, men dess värde är mycket djupare än så. Valutamarknaden är världens största finansiella marknad. Det är också den mest likvida marknaden med en genomsnittlig daglig handelsvolym som överstiger biljoner dollar (per november 2023), vilket gör den till en av de mest aktivt handlade marknaderna i världen.

Vem deltar på valutamarknaden?

Förutom individuella investerare och handlare kan valutamarknaden vara intressant för följande kategorier:

Centralbanker

Centralbanker som Federal Reserve (FOMC), Bank of England (BoE) och People’s Bank of China (PBOC) är finansinstitut som är ansvariga för översyn och fastställande av ett lands penningpolitik och spelar därmed en nyckelroll på valutamarknaderna.

Centralbanker påverkar till exempel direkt valutapriser genom sin penningpolitik, bestämmer valutakurser och använder åtgärder för att stabilisera eller förbättra ett lands ekonomiska styrka och den nationella valutans konkurrenskraft.

Globala företag

Globala företag delta ofta på valutamarknaden genom att handla valutor under internationella transaktioner (internationell handel). Detta omfattar att swappa valutor eller göra inköp från spotmarkanden för att mildra risken i samband med svängningar inom valutaväxling och säkerställa stabiliteten av utlandsinvesteringar.

Kommersiella banker och investeringsbanker

Banker är epicenter för valutahandel eftersom de deltar i många aktiviteter, inklusive genomförande av kundtransaktioner, i att dra fördel av köp-sälj-spreads för att göra vinst, genomföra spekulativ handel och tillhandahålla möjligheter för portföljdiversifiering.

Vad används valutahandel till?

Valutahandel kan användas för flera syften där de huvudsakliga syftena innebär att göra en potentiell vinst, spekulera och rikssäkra:

 • Att spekulera: Medan högre räntor, marknadens flyktighet och geopolitiska spänningar kan vara skadliga för många handlare, kan det i vissa fall vara hjälpfullt för valutahandlare som vill dra fördel av dessa marknadssvängningen genom spekulation.
 • Att risksäkra: Enkelt sagt är risksäkring praktiken att investera eller handla på värdepapper för att minimera påverkan orsakade av eventuella prissvängningar och används därmed som ett riskhanteringsverktyg. Företag som deltar i internationella transaktioner kan därmed vara utsatta för valutasvängningar och kan använda rikssäkring genom valutor för att fixa ett valutapris och minimera risken för negativa ändringar i valutavärden.

Vilka typer av valutamarknader finns det?

Inom valutavärlden finns det 6 viktigaste marknader:

 • Spotmarknad – Den fysiska växlingen av ett valutapar äger rum på spotdagen (generellt refererar detta till dagen för handel plus två dagar – “T+2”). Spotmarknaden innebär en omedelbar valutaväxling mellan köparen och mäklaren. Banker, både centralbanker och kommersiella banker, och säljare är huvuddeltagarna på spotmarkanden.
 • Terminsmarknad – Ett OTC-kontrakt (Over counter, handel över disken) för att köpa eller sälja ett visst valutabelopp till ett visst pris på ett datum i framtiden. Denna typ av marknad kan vara mycket effektiv för handlare som letar efter risksäkring genom att sälja sina tillgångar till ett fast pris för att undvika möjliga framtida förluster.
 • Marknad med valutaterminer – Huvudskillnaden mellan spotmarkanden och vatutaterminer är att valutaterminer är rättsligt bindande. En valutatermin är ett börshandlat kontrakt för att köpa eller sälja ett visst belopp av en viss valuta till ett i förväg fastställt pris på ett fastställt datum i framtiden. Dessutom är denna typ av marknad känd för sin höga likviditet.
 • Swapmarknad – Det är i det väsentliga en transaktion (köpet och försäljningen sker samtidigt) av valutapar där en part garanterar den andra ett ekvivalent penningbelopp genom att använda olika valutor.
 • Optionsmarknad – Optioner är kontrakt där säljaren ger rättigheten, men inte skyldigheten, till köparen att köpa eller sälja ett valutapar till ett i förväg fastställt pris. Genom att använda en köp- eller säljoption kan du antingen köpa eller sälja paret på ett motsvarande sätt.
 • CFD-marknad – Ett CFD, eller ett differenskontrakt, är ett avtal mellan en köpare och en säljare, eller en kund och en leverantör som Plus500. Kontraktet föreskriver att köparen är skyldig att betala säljaren prisskillnaden av den underliggande tillgångens valutavärde i jämförelse till dess värde när kontraktet initierades.
 • Var kan jag handla valuta-CFD:er?

  För handlare som är intresserade av att komma åt valutamarknader genom handel med hävstångseffekt* kan Plus500:s valuta-CFD:er (Contract of Difference, differenskontrakt) vara lämpliga.

  Medan det finns många plattformar för valutahandel kan du på Plus500, till exempel, handla valuta-CFD:er på över 60* olika valutapar och ett flertalfinansiella instrument. Du kan läsa mer på Plus500-webbplatsen och titta på Plus500:s Handlares guide-videor för att lära dig om CFD-handel på Plus500.

  *Handel med hävstång medför risk om negativa prissvängningar uppstår.

  När kan jag handla valutor?

  Valutamarknader har öppna dygnet runt, 5 dagar i veckan, och på Plus500-handelsplattformen kan handlare komma åt CFD-handel på valutapar dygnet runt, med öppettider från kl 8 Sydney-tid på måndag morgon till kl 16 New York-tid på fredag eftermiddag.

  en bild på ett valutapar

  Olika typer av Forex-valutapar

  Som nämnts ovan är valutahandel med valutapar och kan definieras som det samtidiga köpet av en valuta mot en annan. Valutahandel sker huvudsakligen på OTC-marknaden; men de handlas även på terminsbörser.

  Valutapar delas i allmänhet in i tre huvudkategorier: stora, mindre och exotiska.

  • Stora – Större valutapar anses vara de mest omsatta valutorna i världen, därav namnet "stora". Dessutom har denna typ av valutapar den högsta likviditeten och involverar alltid US-dollar (USD) som handlas mot andra större valutor, t.ex. euro (EUR), brittisk pund (GBP), schweizisk franc (CHF), japansk yen (JPY), kanadensisk dollar (CAD), australisk dollar (AUD) och Nyzeeländsk dollar (NZD). De mest omsatta stora paren inkluderar EUR/USD, AUD/USD och USD/CAD.
  • Mindre - Mindre valutapar är de som exkluderar USD och som vanligtvis har lägre likviditet än de stora varianterna. Exempel på mindre valutapar är EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/EUR.
  • Exotiska - Exotiska valutapar anses vanligtvis vara de minst omsatta eftersom de består av valutor som är svårare att handla. Ett exempel på ett exotiskt par är GBP/SEK.

  Valutakursrörelser kan spegla ett antal olika fundamentala faktorer, inklusive ekonomisk tillväxt, internationella handelsflöden och förändringar i räntor.

  Grundläggande för hur du läser av valutapar

  Med tanke på hur populär valutamarknaden är, bör dess popularitet och likviditet inte avskräcka dig från att lära dig hur man läser av ett valutapar och förstå hur valutamarknaden fungerar för att fatta välgrundade handelsbeslut.

  Att handla med valutapar är i grunden köp av en valuta och försäljning av en annan. Den första valutan är känd som "Basvaluta" och den andra valutan är känd som "Motvaluta". Om du till exempel skulle köpa valutaparet EUR/USD betyder det att du köper euro samtidigt som du säljer dollar. Om euron stärks mot dollarn går du med vinst. Om euron faller mot dollarn förlorar du istället pengar.

  Växelkursen återspeglas i motvalutan. Så om EUR/USD handlas till en kurs av 1,1322 betyder det att 1 000 euro kan växlas mot 1 132,20 dollar.

  Enklare termer: när du till exempel handlar med EUR/USD, frågar du dig själv "hur många amerikanska dollar krävs för att köpa 1 euro?". När du istället handlar med EUR/JPY, köper du euron och ställer dig då frågan "hur många japanska yen krävs för att köpa 1 euro?".

  Vad får valutamarknaden att röra på sig?

  Det finns många olika faktorer som kan påverka valutamarknaden. Nedan hittar du några exempel:

  • Centralbanker – Världens penningmängd bestäms av centralbanker. Om en centralbank ökar penningmängden kommer valutan sannolikt att sjunka. I allmänhet kontrollerar centralbankerna också räntenivåerna, vilket är avgörande för styrkan eller svagheten hos en valuta.
  • Ekonomisk data – Rapporter om ekonomins tillstånd fungerar som en viktig indikator på valutans styrka. Viktiga ekonomiska uppgifter inkluderar arbetslöshet, inflation och handelsbalanser. Handlare kan använda Plus500:s kostnadsfria ekonomiska kalender för att hjälpa till att hålla reda på viktiga ekonomiska händelser.
  • Räntor – Volatila valutarörelser tenderar att inträffa när ett lands centralbank gör en oväntad ränterörelse. Om en centralbank t.ex. beslutar sig för att oväntat sänka räntorna i valutan, kommer detta normalt att leda till en betydande värdeminskning (eftersom marknaden reagerar på den plötsliga förändringen av penningpolitiken).

  Ett tydligt exempel på hur ekonomiska förändringar kan påverka valutor är den fem dagar långa stigningen av U.S.A. Dollarindex på grund av möjligheten till högre inflation och Feds program för köp av obligationer i november 2021. Detta beror på att den amerikanska dollarn är väldigt känslig för inflation. Som standard påverkar detta alla valutapar som inkluderar den amerikanska dollarn.

  Naturligtvis är detta inte lika enkelt i praktiken. Du måste integrera en mängd indikatorer och även ta hänsyn till motvalutan. Dessutom är timing extremt viktigt. Ändå kan du underlätta denna process genom att använda diagramverktyg och en ekonomisk kalender för indikationer på när du ska öppna eller stänga en position, något som är tillgängligt på Plus500:s plattform.

  För att läsa mer om händelserna och faktorerna som rör valutapar kan du klicka här.

  Huvudsakliga definitioner för Forex

  Som tidigare nämnts är det avgörande för handlare att känna till grunderna för Forex-handel. Eftersom Forex-marknaden är känd för sin omfattning är det omöjligt att täcka alla relaterade termer i en enda artikel. Ändå är följande termer några av de viktigaste relaterade definitionerna som du bör bekanta dig med när du handlar online:

  • Pip – Det lägsta steget i vilket ett valutapar är prissatt.
  • Spread – Skillnaden mellan köp-/säljpriset (bid/ask) för ett valutapar.
  • Hävstång – Gör att du kan handla för högre belopp med mindre kapital, vilket innebär att eventuella vinster eller förluster kommer att multipliceras. En hävstång på 1:50 betyder alltså att du skulle behöva 200 USD för att göra en handel på 10 000 USD.
  • Växelkurs – Värdet av en basvaluta mot en noterad valuta.
  • Bid – Det pris till vilket marknadsgaranten/mäklaren är villig att köpa valutaparet.
  • Ask – "erbjudande"-priset som används och erbjuds av handlare när de tänker köpa en tillgång. Därför bör vanligtvis detta pris vara högre än marknadens pris.

  Du kan läsa mer om viktig valutaterminologi i vår artikel “Populära valutabegrepp som du bör känna till”.

  Exempel på populära valutapar/handelspar

  Större delen av valutahandeln är prissatt mot USD, som länge har betraktats som världens officiella basvaluta. Som nämnts ovan handlas alla större valutapar (eller Majors) mot USD och anses allmänt vara de mest populära valutaparen på marknaden. Många kors-valutapar (eller korsningar) upplever också tunga handelsflöden inklusive EUR/CHF, EUR/GBP och AUD/JPY – bara för att nämna några.

  I allmänhet är de mest omsatta valutaparen följande:

  • EUR/USD – Detta är det mest omsatta paret med högst volym och djupast likviditet. EUR/USD kallas för ”Fibre” som är ett begrepp som uppstod när euron lanserades
  • GBP/USD – Detta är ett populärt valutapar som tenderar att vara mer flyktigt än EUR/USD. Flyktigheten i GBP/USD har varit högre den senaste tiden på grund av effekterna av ”Brexit” (Storbritanniens utträde ur EU) och den ekonomiska osäkerhet detta har skapat. Dessutom kallas detta par ofta för ”Cable”, ett term som härstammar från mitten på 20-talet. Detta är på grund av att USD och GBP växlades genom en ubåts kommunikationskabel.
  • USD/JPY – Detta är det näst mest omsatta valutaparet i volym efter EUR/USD. Den upplever höga volymer på grund av storleken på Japans ekonomi och dess roll i den globala ekonomiska handeln. På grund av dess geografiska läge kan handeln med JPY också spegla ekonomiska och geopolitiska förhållanden i den asiatiska regionen. Dessutom är detta valutapar känt som att handla ”Ninja”, eftersom Ninja härstammar från Japan, hemmet för JPY.

  Korsningar är kort och gott de valutapar som inte involverar USD, såsom EUR/GBP, AUD/NZD och EUR/CHF. De exotiska paren är stora valutor parade mot en mindre och mindre likvid valuta, t.ex. EUR/TRY* (euro till turkiska lira) eller USD/MXN* (US-dollar till mexikansk peso).

  Du kan upptäcka fler stora valutapar i vår artikel“Mest populära valutapar”.

  Hur väljer man det bästa valutaparet att handla med?

  Forexbranschen kommer med en myriad av valutapar att välja mellan. Medan valfriheten och oändliga möjligheter kan hjälpa till att diversifiera din profil, kan detta också leda till en överväldigande handelsupplevelse. Därför måste du, innan du väljer att handla med valutapar, vara uppmärksam på dina handelsstrategier, marknadsrörelser och andra faktorer som kan påverka din position.

  Det finns många sätt att välja de bästa valutaparen att handla med, men här är några exempel som du kan följa när du väljer ett valutapar att handla med:

  • Håll ett öga på det förflutna. Gå tillbaka till valutaparens rörelser i det förflutna för att försöka få en känsla över trenderna eller få en övergripande vision av de möjliga rörelserna för paret. Kom dock ihåg att även om det kan vara användbart för din handelsstrategi att granska tidigare trender, är det inte nödvändigtvis en indikator på framtida resultat.
  • Du kan testa din strategi med ett populärt valutapar eller med din lokala valuta mot USD med hjälp av vårt kostnadsfria demokonto, och håll ett öga på trender och rörelser för det par du vill handla med.
  • Var alltid försiktig och flitig i dina affärer, och öppna små affärer initialt för att noggrant observera hur marknaden presterar över tid.

  Plus500 erbjuder CFD-handel på världens ledande valutapar. Vår användarvänliga men avancerade CFD-plattform online inkluderar ett kostnadsfritt demokonto, ett brett utbud av utbildningsresurser och handelsverktyg som görs tillgängliga för både nya och erfarna handlare. Våra spreads är bland de lägsta i branschen och den intuitiva plattformen är designad för enkel användning, utan att kompromissa med djupgående analytiska insikter och sofistikerade handelsalternativ.

  Vanliga frågor om valutor

  Hur fungerar valutahandel?

  Valutahandel är i det väsentliga spekulation på en utländsk valutas pris med hopp om att göra vinst.

  Vad är skillnaden mellan valutahandel och aktiehandel?

  Den huvudsakliga och mest synliga skillnaden mellan dessa två typer av handel är att den första innebära handel med utländska valutor och den andra hänvisar till handel med ett företags aktier. Valutamarknader är också virtuellt öppna dygnet runt, 5 dagar i veckan. Aktiemarknadens handelstimmar är inte så flexibla och beror på börsens handelstimmar. Andra avvikelser kan innebära handelsstrategier som används på varje marknad och flyktigheten och det faktum att valutamarknader anses vara mer likvida är aktiemarknaden.

  Hur hanterar jag risken vid valutahandel?

  För att effektiv navigera riskerna som härrör från valutahandel är det väsentligt att ha en god förståelse om valutamarknaden genom att djupdyka i dess komplexitet. Därför vill du kanske utöka din kunskap om dess nyanser, vilket hjälper dig att tillämpa ett mer informerat handelssätt. Dessutom vill du kanske bygga en handelsplan som är i linje med dina ekonomiska mål och din risktolerans. Slutligen vill du kanske dra nytta av Plus500:s gratis riskhanteringsverktyg för att minska risken och skydda dig för ytterligare kapitalförlust.

  Hur kan jag börja handla valutor?

  För att handla valuta-CFD:er med Plus500 behöver du öppna ett handelskonto. Läs vårt avsnitt “Öppna ett konto” för att göra det. Logga sedan in på ditt Plus500-konto→ välj valutakategorin via Plus500-plattformen eller skriv namnet på ditt föredragna valutapar in sökfältet→ öppna en köp- eller säljposition beroende på din prognos och dina mål.

  Vad betyder hävstångseffekt inom valutahandel?

  Hävstångseffekt kan vara ett tvåeggat svärd. Å ena sidan kan den hjälpa dig att öka dina vinster om priset på den underliggande tillgången går enligt din prognos. Å andra sidan kan den innebära större förluster om priserna går mot din prognos. Du kan läsa mer om handel med hävstångseffekt i våra vanliga frågor “Vad betyder hävstångseffekt?”.

  * Instrumentets tillgänglighet varierar beroende på operatör.

  ** Observera att även om den här artikeln syftar till att tillhandahålla allmän information, tar den inte hänsyn till dina personliga omständigheter.


Få mer från Plus500

Öka din kunskap

Lär dig insikter genom informativa videor, artiklar och guider med vår omfattande Trading Academy.

Utforska våra +Insights

Upptäck vad som trendar i och utanför Plus500.

Förbered dina affärer

Vår ekonomiska kalender hjälper dig att utforska globala marknadshändelser.

Valuta Frågor & svar

Handel med valuta (även känt som Forex eller FX handel) är en global marknad för handel i ett lands valuta i utbyte mot ett annat lands valuta. Den fungerar som ryggraden i internationell handel och investeringar: import och export av varor och tjänster; finansiella transaktioner från regeringar, ekonomiska institutioner eller individer; global turism och resande - alla dessa kräver användning av kapital i form av att byta en valuta mot en viss mängd av en annan valuta.

När man handlar med valuta CFD:er, spekulerar du i huvudsak på prisförändringar i dess växelkurs. Till exempel i paret EUR / USD bestäms värdet av en euro (EUR) i jämförelse med US-dollar (USD), och i paret GBP / JPY sätts värdet av en brittisk pund (GBP) mot den japanska yenen (JPY).

Om du tror att växelkursen kommer att stiga kan du kan öppna 'Köp' position. Omvänt, om du tror att växelkursen kommer att falla kan du öppna en 'Sälj' position.

För att lära dig mer om valutahandel, läs vår artikel om "Vad Forex är" och för att se en fullständig lista över valutapar som erbjuds av Plus500, klicka här.

Valutakurser påverkas av en rad politiska och ekonomiska faktorer som hänför sig till skillnaden i värdet av en valuta eller ekonomisk region i jämförelse med ett annat lands valuta, såsom US-dollar (USD) mot den utländska kinesiska yuanen (CNH) – det är valutorna för de två största ekonomierna i världen.

Bland de faktorer som kan påverka valutakurser finns handelsvillkor, politiska förbindelser och övergripande ekonomiska resultat mellan de två länderna eller ekonomiska regionerna. Detta gäller även deras ekonomiska stabilitet (t ex BNP-tillväxt), räntor och inflation, produktion av varor och tjänster, och betalningsbalans.

För att lära dig mer, kolla in vår artikel om "Vilka händelser som påverkar valutahandel" och använd vår Ekonomiska kalender för att hitta realtidsdata om ett brett utbud av händelser och releaser som påverkar Forex-marknaden.

De 4 viktigaste skillnaderna mellan att handa i valuta och aktier är:

 • Handelsvolym – valutamarknaden har en större handelsvolym än aktiemarknaden.
 • Utbud av instrument – det finns tusentals aktier att välja mellan, i motsats till flera dussin valutapar.
 • Marknadsvolatilitet – aktiekurserna kan fluktuera mycket från en dag till nästa, och deras fluktuationer är i allmänhet större än de på valutamarknaderna.
 • Hävstångseffekt – den tillgängliga hävstångseffekten som är tillgänglig för valuta CFD:er på Plus500 plattform är 1:30, samtidigt som hävstångseffekten för aktie CFD:er är 1:5.

Observera att när du handlar med valuta eller aktie CFD:er äger du egentligen inte det underliggande instrumentet, utan handlar snarare på deras förväntade prisförändring.

Valutahandel har ett antal risker som du bör vara medveten om innan du öppnar en position. Till dessa hör:

 • Risker relaterade till hävstångseffekten - i volatila marknadsförhållanden, kan sådan handel resultera i större förluster (liksom större kapitalvinster).
 • Risker relaterade till utfärdande landet - den politiska och ekonomiska stabiliteten i ett land kan påverka styrkan hos dess valuta. I allmänhet har valutor från stora ekonomier större likviditet och generellt lägre volatilitet än i utvecklingsländerna.
 • Risker relaterade till räntor - ländernas räntepolitik har en stor inverkan på deras växelkurser. När ett land höjer eller sänker räntorna, kommer dess valuta vanligtvis att stiga eller falla som följd av det.

Vi erbjuder riskhanteringsverktyg som kan hjälpa dig att minimera dina handelsrisker.

Om du är redo att börja handla valuta med Plus500, klicka här.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt