Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vilka händelser påverkar forexhandeln?

Ändrad datum: 2023-07-26

Det finns ett brett utbud av faktorer som kan påverka priset på ett givet valutapar, och det är omöjligt att ta hänsyn till alla möjliga variabler. Det finns dock vissa nyckelhändelser som praktiskt taget alla Forex-handlare måste vara uppmärksamma på, eftersom dessa händelser kan ha en effekt på hela ekonomin. Här är några av de stora händelserna som kan påverka priserna på Forex-par.

WebTrader på en laptop med fokus på populära forexpar

Illustrativa priser.

Val och politiska evenemang

Val kan ha en betydande inverkan på ett lands valuta. Vissa partier kan ses som mer konservativa och ekonomiskt ansvarstagande, medan andra som mer demokratiska och mottagliga för utgifter. I allmänhet kan val åtföljas av ökad volatilitet på marknaden.

Makroekonomisk data

Makroekonomisk data är den viktigaste och mest pålitliga informationen när det gäller valutahandel. Detta beror på att det är den information som är mest relevant när det gäller styrkan i en ekonomi. Du kan hitta denna information med hjälp av den ekonomiska kalendern. Populära makroekonomiska faktorer inkluderar:

 • Räntor – Räntan för ett land i förhållande till ett annat är ett av de viktigaste kriterierna för att bestämma en växelkurs. En högre ränta leder ofta till en apprecierande valuta. Ett framträdande exempel på hur räntor kan appreciera eller depreciera ett valutapar är dollarns treåriga högsta topp mot den japanska yenen, på grund av att Fed skar ner på sitt obligationsköpsprogram och högre räntor.
 • Inflationstakt – Två av de mest sedda inflationsindikatorerna är konsumentprisindex (KPI), ett vägt genomsnitt av priserna på en korg med konsumtionsvaror och producentprisindex (PPI) ), ett genomsnitt av förändringar i de priser som inhemska producenter erhåller för sin produktion. Låg inflation kan tvinga centralbanker att sänka räntorna i landet, vilket i slutändan leder till en svagare valuta. Till exempel kan inflationen i Europa leda till en prisökning för EUR/USD, då det är vanligt att ett valutapar stärks när räntorna är högre. Detta beror på att efterfrågan på paret har ökat.
 • Sysselsättningsgrad – Nyheter om sysselsättningsgraden i ett visst land avgör ofta hur starkt landets ekonomi ses. En högre sysselsättningsgrad innebär ofta en starkare valuta. I USA släpps Non-Farm Payrolls ('NFP') - en rapport om landets officiella sysselsättningsdata - den första fredagen i varje månad och det kan ha en betydande effekt på Forex-marknaden i ljuset av det faktum att handlare alltid är på jakt efter ekonomiska förändringar. En minskning av arbetslösheten kan ge högre värden för USD, varvid låga lönesiffror kan få motsatt effekt och få USD att falla.
 • Sentimentundersökningar – Sentimentundersökningar är en grov mätare av marknadens förväntningar. Till exempel är Consumer Sentiment en noggrant övervakad indikator på framtida detaljhandelsutgifter. De flesta avancerade länder kommer att släppa inköpschefsindex (PMI) på periodisk basis. PMI övervakas noga för att fastställa framtida affärsutgifter. Dessutom hänvisar handlare som använder fundamental analys vanligtvis till sentimentundersökningar vid handel eftersom det vanligtvis används som en indikation på framtida ekonomisk tillväxt.
 • Bruttonationalprodukt – BNP är den övergripande tillväxten i ett lands ekonomi och följs vanligtvis av valutahandlare. BNP mäts varje månad, kvartal eller år. Bostadsrapporter, sysselsättningssiffror och inflationstakt spelar alla en viktig roll för att bestämma en nations BNP, medan BNP-satser kan påverka ekonomin genom att centralbanker hänvisar till dem när de utformar sin penningpolitik.

Hur man identifierar händelser på Plus500:s ekonomiska kalender

Du kan identifiera och planera för makroekonomiska händelser med Plus500:s ekonomiska kalender, som är tillgänglig både på webbplatsen och via plattformen.

Kalendern sammanfattar stora ekonomiska händelser och de valutor och/eller andra finansiella instrument som med största sannolikhet skulle påverkas.

Du måste leta efter de händelser som kan ha en inverkan på de valutapar som du handlar med. Identifiera stora ekonomiska händelser noggrant och spåra dem över tid. Vår CFD-handelsplattform erbjuder massor av resurser, tillsammans med ett användarvänligt gränssnitt och en uppsättning sofistikerade handelsverktyg och Forex-indikatorer.

Kom dock ihåg att all information som finns i den här artikeln, på Plus500-webbplatsen eller plattformen, är generell till sin natur och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter.


Få mer från Plus500

Öka din kunskap

Lär dig insikter genom informativa videor, artiklar och guider med vår omfattande Trading Academy.

Utforska våra +Insights

Upptäck vad som trendar i och utanför Plus500.

Förbered dina affärer

Vår ekonomiska kalender hjälper dig att utforska globala marknadshändelser.

Valuta Frågor & svar

Handel med valuta (även känt som Forex eller FX handel) är en global marknad för handel i ett lands valuta i utbyte mot ett annat lands valuta. Den fungerar som ryggraden i internationell handel och investeringar: import och export av varor och tjänster; finansiella transaktioner från regeringar, ekonomiska institutioner eller individer; global turism och resande - alla dessa kräver användning av kapital i form av att byta en valuta mot en viss mängd av en annan valuta.

När man handlar med valuta CFD:er, spekulerar du i huvudsak på prisförändringar i dess växelkurs. Till exempel i paret EUR / USD bestäms värdet av en euro (EUR) i jämförelse med US-dollar (USD), och i paret GBP / JPY sätts värdet av en brittisk pund (GBP) mot den japanska yenen (JPY).

Om du tror att växelkursen kommer att stiga kan du kan öppna 'Köp' position. Omvänt, om du tror att växelkursen kommer att falla kan du öppna en 'Sälj' position.

För att lära dig mer om valutahandel, läs vår artikel om "Vad Forex är" och för att se en fullständig lista över valutapar som erbjuds av Plus500, klicka här.

Valutakurser påverkas av en rad politiska och ekonomiska faktorer som hänför sig till skillnaden i värdet av en valuta eller ekonomisk region i jämförelse med ett annat lands valuta, såsom US-dollar (USD) mot den utländska kinesiska yuanen (CNH) – det är valutorna för de två största ekonomierna i världen.

Bland de faktorer som kan påverka valutakurser finns handelsvillkor, politiska förbindelser och övergripande ekonomiska resultat mellan de två länderna eller ekonomiska regionerna. Detta gäller även deras ekonomiska stabilitet (t ex BNP-tillväxt), räntor och inflation, produktion av varor och tjänster, och betalningsbalans.

För att lära dig mer, kolla in vår artikel om "Vilka händelser som påverkar valutahandel" och använd vår Ekonomiska kalender för att hitta realtidsdata om ett brett utbud av händelser och releaser som påverkar Forex-marknaden.

De 4 viktigaste skillnaderna mellan att handa i valuta och aktier är:

 • Handelsvolym – valutamarknaden har en större handelsvolym än aktiemarknaden.
 • Utbud av instrument – det finns tusentals aktier att välja mellan, i motsats till flera dussin valutapar.
 • Marknadsvolatilitet – aktiekurserna kan fluktuera mycket från en dag till nästa, och deras fluktuationer är i allmänhet större än de på valutamarknaderna.
 • Hävstångseffekt – den tillgängliga hävstångseffekten som är tillgänglig för valuta CFD:er på Plus500 plattform är 1:30, samtidigt som hävstångseffekten för aktie CFD:er är 1:5.

Observera att när du handlar med valuta eller aktie CFD:er äger du egentligen inte det underliggande instrumentet, utan handlar snarare på deras förväntade prisförändring.

Valutahandel har ett antal risker som du bör vara medveten om innan du öppnar en position. Till dessa hör:

 • Risker relaterade till hävstångseffekten - i volatila marknadsförhållanden, kan sådan handel resultera i större förluster (liksom större kapitalvinster).
 • Risker relaterade till utfärdande landet - den politiska och ekonomiska stabiliteten i ett land kan påverka styrkan hos dess valuta. I allmänhet har valutor från stora ekonomier större likviditet och generellt lägre volatilitet än i utvecklingsländerna.
 • Risker relaterade till räntor - ländernas räntepolitik har en stor inverkan på deras växelkurser. När ett land höjer eller sänker räntorna, kommer dess valuta vanligtvis att stiga eller falla som följd av det.

Vi erbjuder riskhanteringsverktyg som kan hjälpa dig att minimera dina handelsrisker.

Om du är redo att börja handla valuta med Plus500, klicka här.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt