Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Populära Forextermer som du borde känna till

Ändrad datum: 2023-07-26

Att känna till trenderna och populära termer som används på Forex-marknaden är ett viktigt steg mot noggrann och effektiv handel.

Om du vill hålla dig uppdaterad om terminologin för forex som du måste känna till och som hjälper dig med din handel är det bara att fortsätta läsa.

Först måste du få kläm på grunderna vad gäller valutaväxling. Valutaväxling, även känd som Forex och FX, avser utbyte av en valuta mot en annan, t.ex. EUR/USD (Euro - US-dollar), USD/JPY (US-dollar - japanska yen) och GBP/USD (brittiska pund - US-dollar). Tyvärr är det inte alltid så enkelt och kan ibland vara ganska komplicerat. Innan du överväger att handla med valutapar bör du därför bekanta dig med några av de vanligaste termerna som används i branschen. Att förstå dessa termer är det första steget mot att utveckla din egen handelsstrategi.

Ett ordmoln för Forex - valutor, quotes, samt mer

Grundläggande Forextermer

Här är en lista över grundläggande termer som du ofta kommer att höra inom FX-branschen:
 • Pip - Vanligtvis det lägsta och mindre steget för vilket ett valutapar är prissatt. En pip används för att mäta rörelser i ett valutapar. Dessa priser kan ändras och flyttas på grund av tidpunkten för handeln och beloppet som handlas. Klicka här för att se några Pip-exempel.
 • Bid - Det pris till vilket marknadsgaranten/mäklaren är villig att köpa valutaparet. Värdet på det underliggande valutaparet påverkar budpriset.
 • Ask - Det pris som marknadsgaranten/mäklaren är villig att sälja valutaparet till. Det är också baserat på värdet av det underliggande valutaparet.
 • Spread – Skillnaden mellan köp-/säljpriser (bid/ask) som erbjuds handlare på handelsplattform. När en CFD-leverantör erbjuder lägre spreads än sina konkurrenter, betyder det att handlare kan njuta av en mindre skillnad mellan köp- och säljpriset för det underliggande valutaparet. Spridningen kan användas för att mäta marknadens likviditet. För mer om spreads och olika typer kan du klicka här.
 • Basvaluta – Den första valutan i ett valutapar, även kallad nominator (eller toppnummer). När du t.ex. handlar med USD/CAD är USD basen.
 • Motvaluta - Den andra valutan i ett valutapar, även kallad nämnaren (eller bottennumret), därför anses CAD vara motvalutan vid handel med USD/CAD.
 • Hävstång – en funktion för att få exponering för större mängder valuta utan att behöva betala hela värdet av din handel i förskott. Det låter dig effektivt handla större belopp med mindre kapital. Till exempel innebär en hävstång på 1:50 att du kan använda den initiala marginalen på 200 USD för att öppna en position värd 10 000 USD. Att använda hävstång kan i hög grad förstärka din vinst men det kan också förstärka dina förluster.

Handelsvillkor

Utöver Forex är marknaden en mångfacetterad sfär full av oändliga termer som handlare måste vara medvetna om för att ta de bästa möjliga handelsrörelserna. Det är därför, för att hjälpa dig att få en bättre förståelse av de många begreppen och tekniska termerna, som vi har sammanställt en sammanfattning av de viktigaste marknadstermerna som du bör känna till:
 • Björnmarknad - En marknad på tillbakagång, där handlare förväntar sig att priserna kommer att falla, vilket indikerar att det kommer att ske mer blankningar (eller handlare som "öppnar korta positioner").
 • Tjurmarknad – En marknad som uppskattas, där handlare är angelägna om att öka sina långa positioner. 2022 gick t.ex. NVIDIA in på en hausseartad marknad och dess värde steg rejält, vilket uppmanade många handlare att investera i dess aktie.
 • Mäklare – En mellanhand för handlare och finansiella institutioner som hjälper dig att genomföra transaktioner.
 • Federal Reserve - Den officiella centraliserade banken för reglering av ekonomisk aktivitet i USA. Ofta förkortat som "Fed". Federal Reserve har som mål att kontrollera inflationen genom att påverka räntorna. När inflationen är för hög höjer Federal Reserve vanligtvis räntorna för att bromsa ekonomin och få ner inflationen.
 • BNP (Bruttonationalprodukt) – Den totala summan av den ekonomiska aktiviteten i ett land och återspeglar den allmänna hälsan i dess ekonomi.
 • Inflation – ökningstakten för priset på varor och tjänster i en nationell/statlig ekonomi. Inflationstakten kan påverka valutapar och andra handlade tillgångar genom att antingen sänka eller höja deras värde.
 • Volatilitet – hänvisar till prisfluktuationerna på en marknad. Ju större prisrörelser desto mer volatil anses en marknad vara. Det är med andra ord ett mått på hur dramatisk/oförutsägbar dess prisrörelser kan vara. Detta är i allmänhet en indikator på hur riskabelt ett valutapar kan vara att handla.
 • Räntesatser – Räntesatserna som tas ut för att låna ut pengar från en bank eller kreditgivare. I allmänhet kontrollerar centralbankerna räntenivåerna, vilket är avgörande för styrkan eller svagheten hos en valuta. Räntor kan påverka valutors värde genom att till exempel US-dollarn tenderar att apprecieras på grund av ökade räntor och en minskning av utbudet av Fed. Därför bör valutahandlare vara medvetna om hur varje land sätter sina räntor när de handlar med ett visst valutapar eftersom varje valuta har olika räntor som anges av olika centralbanker.

Det här är de som anger räntorna för de mest omsatta valutorna:

 • Den amerikanska dollarns ränta bestäms av Federal Funds ränta.
 • Euron bestäms av Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).
 • GBP följer Sterling Overnight Index Average (SONIA).
 • CHF följer Swiss Reference Rates (SARON).
 • JPY följer Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR).

Indikatorer och rapporter

För att få ut det mesta av marknadsrörelserna och försöka förutse ditt nästa handelsdrag är det klokt att hänvisa till diagramindikatorer och ekonomiska rapporter. Diagramindikatorer och ekonomiska rapporter kan ha en inverkan på olika tillgångar, som valutor och råvaror. Du kan hitta all nyckeldata i den ekonomiska kalendern och många andra olika kartverktyg tillgängliga på Plus500-plattformen. Här är de viktigaste du bör känna till:

 • RSI (Relative Strength Index) - används vanligtvis under en tvåveckorsperiod, RSI är en teknisk indikator på om en tillgång är överköpt eller översåld. Den sträcker sig från 1 till 100. RSI markerar styrkan eller svagheten hos en underliggande tillgång i det förflutna och nuet.
 • CCI (Commodity Channel Index) - ett mått på den statistiska variationen från ett definierat medelvärde, från -100 till +100. CCI används för att spåra extrema marknadsförhållanden och trender.
 • MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - en teknisk handelsindikator som identifierar glidande medelvärden och hjälper till att representera potentiella nya uppåt-/nedåtgående trender på marknaden. MACD används för att signalera potentiella marknadstrender.
 • Korrelation - det ömsesidiga förhållandet mellan två tillgångar, som indikerar hur lika (eller olika) de är varandra. Korrelationer sträcker sig mellan +1 och -1.
 • KPI (konsumentprisindex) – ett vanligt inflationsmått som hjälper till att hålla koll på priset på varor och tjänster. Det kan också användas för att spåra monetära förändringar, inflation och löner, och mäts vanligtvis på månadsbasis.
 • PMI (Purchasing Managers Index) - en indikator på den relativa styrkan hos tillverknings- och tjänsteindustrin. PMI används för att segmentera marknadsförhållanden i kategorier av stigande, sjunkande eller stabila, vilket återspeglar nuvarande och framtida fluktuationer.
 • QE (Quantitative easing) - processen för att skjuta in pengar på marknaden för att hjälpa den bredare ekonomin att undvika recession. Centralbanker som Federal Reserve använder QE för att sänka räntorna och ge kunderna lättare tillgång till lån.

Ytterligare termer relaterade till Forex

Utöver Forextermerna som diskuteras ovan, innehåller listan nedan de viktigaste termerna du kan hitta på handelsplattformar. Att känna till dessa termer kan vara till hjälp för din handel, speciellt om du vill bygga en handelsstrategi.

 • Stängning vid förlust - en marknadsorder som används för att stänga en förlorande position när den har nått en viss nivå.
 • Stäng vid vinst - en marknadsorder som används för att stänga en lönsam position när den når en viss nivå.
 • Fundamental analys - förlitar sig på bredare ekonomisk och politisk data för att förutsäga åt vilket håll ett valutapar kommer att röra sig. Handlare som använder denna typ av analys väger vanligtvis effekterna av större ekonomiska förändringar på valutaparens värde.
 • Teknisk analys - förlitar sig på diagrammönster (av tidigare resultat) för att förutsäga vilken väg ett valutapar kommer att röra sig härnäst.
 • Stora par (eller Majors) - En lista över de mest omsatta valutaparen i världen. De utgör den största andelen av valutamarknaden och alla är prissatta och handlas mot USD, såsom EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF och USD/JPY.
 • Små par (eller mindre par) - Valutapar som varken är lika tungt handlade eller likvida som de stora paren. Kallas ibland även för exotiska par, t.ex. AUD/JPY.
 • Korsvalutapar (eller korsningar) – Valutapar som inte involverar USD. Populära korsningar inkluderar euro till pund (EUR/GBP), euro till schweiziska franc (EUR/CHF) och Australisk dollar till japansk yen (AUD/JPY).

Sammanfattningsvis är detta bara några av de grundläggande termerna som du behöver känna till innan du handlar med valutapar. Det finns tusentals fler, och vissa kommer att vara mer relevanta för dig än andra; allt beror på vilka valutor du vill hantera och vilka typer av handel du utför. Om du vill hålla dig uppdaterad om Forex, valutaparens rörelser och marknadsnyheter angående Forex och andra instrument, kan du besöka Plus500.com för att läsa mer.

Om du vill handla med CFD:er på Forex, erbjuder Plus500 en sofistikerad, men ändå användarvänlig plattform där du kan handla med valutapar och tusentals andra instrument med CFD:er.< /p>

*Den här artikeln innehåller allmän information som inte tar hänsyn till dina personliga omständigheter.


Få mer från Plus500

Öka din kunskap

Lär dig insikter genom informativa videor, artiklar och guider med vår omfattande Trading Academy.

Utforska våra +Insights

Upptäck vad som trendar i och utanför Plus500.

Förbered dina affärer

Vår ekonomiska kalender hjälper dig att utforska globala marknadshändelser.

Valuta Frågor & svar

Handel med valuta (även känt som Forex eller FX handel) är en global marknad för handel i ett lands valuta i utbyte mot ett annat lands valuta. Den fungerar som ryggraden i internationell handel och investeringar: import och export av varor och tjänster; finansiella transaktioner från regeringar, ekonomiska institutioner eller individer; global turism och resande - alla dessa kräver användning av kapital i form av att byta en valuta mot en viss mängd av en annan valuta.

När man handlar med valuta CFD:er, spekulerar du i huvudsak på prisförändringar i dess växelkurs. Till exempel i paret EUR / USD bestäms värdet av en euro (EUR) i jämförelse med US-dollar (USD), och i paret GBP / JPY sätts värdet av en brittisk pund (GBP) mot den japanska yenen (JPY).

Om du tror att växelkursen kommer att stiga kan du kan öppna 'Köp' position. Omvänt, om du tror att växelkursen kommer att falla kan du öppna en 'Sälj' position.

För att lära dig mer om valutahandel, läs vår artikel om "Vad Forex är" och för att se en fullständig lista över valutapar som erbjuds av Plus500, klicka här.

Valutakurser påverkas av en rad politiska och ekonomiska faktorer som hänför sig till skillnaden i värdet av en valuta eller ekonomisk region i jämförelse med ett annat lands valuta, såsom US-dollar (USD) mot den utländska kinesiska yuanen (CNH) – det är valutorna för de två största ekonomierna i världen.

Bland de faktorer som kan påverka valutakurser finns handelsvillkor, politiska förbindelser och övergripande ekonomiska resultat mellan de två länderna eller ekonomiska regionerna. Detta gäller även deras ekonomiska stabilitet (t ex BNP-tillväxt), räntor och inflation, produktion av varor och tjänster, och betalningsbalans.

För att lära dig mer, kolla in vår artikel om "Vilka händelser som påverkar valutahandel" och använd vår Ekonomiska kalender för att hitta realtidsdata om ett brett utbud av händelser och releaser som påverkar Forex-marknaden.

De 4 viktigaste skillnaderna mellan att handa i valuta och aktier är:

 • Handelsvolym – valutamarknaden har en större handelsvolym än aktiemarknaden.
 • Utbud av instrument – det finns tusentals aktier att välja mellan, i motsats till flera dussin valutapar.
 • Marknadsvolatilitet – aktiekurserna kan fluktuera mycket från en dag till nästa, och deras fluktuationer är i allmänhet större än de på valutamarknaderna.
 • Hävstångseffekt – den tillgängliga hävstångseffekten som är tillgänglig för valuta CFD:er på Plus500 plattform är 1:30, samtidigt som hävstångseffekten för aktie CFD:er är 1:5.

Observera att när du handlar med valuta eller aktie CFD:er äger du egentligen inte det underliggande instrumentet, utan handlar snarare på deras förväntade prisförändring.

Valutahandel har ett antal risker som du bör vara medveten om innan du öppnar en position. Till dessa hör:

 • Risker relaterade till hävstångseffekten - i volatila marknadsförhållanden, kan sådan handel resultera i större förluster (liksom större kapitalvinster).
 • Risker relaterade till utfärdande landet - den politiska och ekonomiska stabiliteten i ett land kan påverka styrkan hos dess valuta. I allmänhet har valutor från stora ekonomier större likviditet och generellt lägre volatilitet än i utvecklingsländerna.
 • Risker relaterade till räntor - ländernas räntepolitik har en stor inverkan på deras växelkurser. När ett land höjer eller sänker räntorna, kommer dess valuta vanligtvis att stiga eller falla som följd av det.

Vi erbjuder riskhanteringsverktyg som kan hjälpa dig att minimera dina handelsrisker.

Om du är redo att börja handla valuta med Plus500, klicka här.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt