Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är handel med kryptovalutor?

Att handla med kryptovalutor betyder att man tar en finansiell position på rikningen av priset för den individuella kryptovalutan mot dollarn (i par om krypto/dollar) eller mot någon annan kryptovaluta, då via par om krypto/krypto. CFD:er (differenskontrakt) är ett speciellt populärt alternativ för att handla kryptovalutor, då de erbjuder större flexibilitet, användandet av hävstångseffekten, samt möjligheten att ta långa eller korta positioner.

Bitcoin, Ethereum, samt Litecoin-mynt

Den växande populariteten av handel med kryptovalutor

Under de senaste decenniet, sedan internetdebuten av Bitcoin 2009, så har handel med kryptovalutor blivit mer och mer populärt. Till exempel fanns det 2013 endast 66 typer av kryptovalutor, men i februari 2022 finns det mer än 10 000 kryptovalutor. Denna enorma tillväxt är ett diskret bevis på kryptovalutornas växande popularitet. Kryptovalutor är digitala mynt som skapas genom att man använder blockkedja, eller peer-to-peer-teknik, som i sig använder kryptografi – som säkerhet. De skiljer sig från fiatvalutor som skapas av myndigheter runt om i världen, detta eftersom att dom inte är gripbara: istället så består dom av bitar och bytes av data. Dessutom så har kryptovalutor ingen centralisering eller myndighet, exempelvis en centralbank, som skapar dom och reglerar dess cirkulation i ekonomin. Eftersom att kryptovalutor inte skapas av någon myndighet, så anses de inte vara lagliga betalningsmedel.

Även om kryptovalutor inte anses vara lagliga betalningsmedel inom den globala ekonomin, så har dom fortfarande möjligheten att förändra den finansiella miljön, vilket gör att dom är svåra att ignorera. På samma gång så har blockkedjetekniken, som även formar grunden för skapandet av kryptovalutor, öppnat upp för nya investeringsmöjligheter för handlare att dra nytta av.

Typer av kryptovalutor

Även om det för närvarande finns hundratals av kryptovalutor tillgängliga, så verkar handlarnas intresse att vara fokuserat på ungefär ett halvt dussin olika kryptovalutor. Inkluderade på listan för de mest populära kryptovalutorna är Bitcoin, vilken anses vara den första kryptovalutan. Tack vare en “hard fork” inom Bitcoins ursprungliga blockkedja, så delades Bitcoin in i två hela nya virtuella mynt: Bitcoin Cash och Bitcoin Cash ABC. Andra populära kryptovalutor som handlas frekvent på kryptobörser och handelsplattformar för CFD:er är Ethereum, Litecoin , Cardano, Solana, Axie Infinity, Filecoin, Uniswap och fler.

Populära kryptovalutor kan brytas ner i flera olika ‘huvudtyper’. Det finns de som har avsikt att vara ett alternativ till fiatvalutan. Dessa inkluderar Bitcoin, Bitcoin Cash ABC och Litecoin. Ethereum å andra sidan har bara avsikt att spenderas för att användas Ethereums plattformar för smarta kontrakt, vilka kan användas för att bygga decentraliserade applikationer (Dapps). Ethereum anses därför vara mer av en ‘verktygspollett’ än en valuta. Däremot används, Stellar som en blockkedjebaserad betalningsplattform. Slutligen så har vi även Crypto 10 Index, vilket kan jämföras med en aktiemarknad eller valutaindex, men som består av de 10 största och mest likvida kryptotillgångarna.

Bitcoin (BTC )

Under 2008 så var Bitcoin eller BTC den första kryptovalutan som introducerades för världen. Denna kryptovaluta var den första som baserades på blockkedjeteknik. Idag är Bitcoin en av de mest värdefulla kryptovalutorna i branschen, där dess värde till och med har tagit sig förbi guldets värde.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash är resultatet av en hard fork som inträffade på den ursprungliga blockkedjan av Bitcoin i augusti 2017. Förändringen var ett försök för att tillåta större block på den ursprungliga blockkedjan, vilket därmed tillåter för snabbare hantering av transaktioner.

Bitcoin Cash ABC (BAB)

Ytterligare en annan hard fock inträffade den 15 november 2018, men den här gången på blockkedjan hos Bitcoin Cash. Denna hard fork var resultatet av en uppgradering till Bitcoin Cash blockkedjemjukvara som Bitcoin Cash Adjustable Blocksize Cap (vilket är var ‘ABC’ kommer ifrån) ville skulle introduceras. Under denna tid så var Bitcoin Cash Adjustable Blocksize Cap den största mjukvaruklienten för blockkedjan. Målet med uppgraderingen var att introducera möjligheten av transaktioner utan cash, ungefär som ‘smarta kontrakt’ eller ‘Oracle prediction services’. De som låg bakom denna fork ville även byta ut kanonisk transaktionsbeställning mot topologisk transaktionsbeställning.

Axie Infinity (AXSUSD)

Axie Infinity lanserades i mars 2018, och är ett ”play-to-earn” (P2E) Ethereum-baserat onlinespel med virtuellt universum som innehåller husdjursavatarer kallade Axies som spelare samlar för att strida, skapa och bygga kungariken. AXS är namnet på den token som ges till spelare för deltagandet på spelet, vilket är det som är känt som "play-to-earn” (P2E). Detta kryptovalutespel deltar också på utvecklingen av en värld full av ”non-fungible tokens” (NFT:er), eftersom avatarerna i Axies är unika och kan köpas och säljas som NFT:er. Sedan mars 2022 har detta kryptovalutespel fått ett häpnadsväckande marknadsvärde på cirka 33 miljarder USD.

Filecoin (FIL)

Filecoin lanserade för första gången 2014 och är ett decentraliserat ‘peer-to-peer’ (P2P) lagringsnätverk som drivs av kryptovalutor som alla som vill lagra sina filer eller hjälpa andra att lagra sina filer kan använda. Användare som hyr lagringsutrymme får betalt i FIL-tokens. Filecoins marknadsvärde uppskattas till 4,8 miljarder USB per mars 2022.

Uniswap

Uniswap körs på Ethereum-blockkedjan och är en fullt decentraliserad kryptobörs som uppstod 2018 som en del av Ethereum-blockkedjan. Den kör på smarta kontrakt som arbetar med att lägga till och genomföra swappar eller ”handel” med Uni-tokens. Uniswap har ett marknadsvärde på 3 miljarder USB per mars 2022 och anses vara den fjärde största ”decentralized finance” (DeFi, decentraliserad finans)-plattformen.

Men, alla medlemmar, eller nodes, av Bitcoin Cash-nätverket höll inte med om uppgraderingen, så när uppdateringen introducerades så inträffade ytterligare en hard fork, vilket resulterade i Bitcoin Cash ABC.

Crypto 10 Index

Crypto 10 Index är ett index som är designat för att erbjuda handelsbara riktmärken för kryptovalutans tillgångsslag. Den består av de 10 största, mest likvida kryptovalutorna och polletterna, tillsammans med ett genomsnittligt pris för hur de är listade på flera av de största börserna. Indexet var standardiserat vid 1000 poäng den 23 december 2016, men sedan den 9 januari 2018 så har den omräknats mot marknadsrörelser av dess 10 beståndsdelar på en regelbunden basis.

Ethereum (ETH)

Ethereum är ett blockkedjenätverk som är designat för att hantera transaktioner, samt är utvecklat med Bitcoins blockkedjeteknik som bas. Kryptovalutan blev introducerad som ett förslaga av Vitalik Buterin november 2013.

Litecoin (LTC)

Litecoin introducerades till kryptovärlden i oktober 2011, som ett försök att främja gränsöverskridande betalningar. Den designades för att erbjuda snabbare verifiering av transaktioner, i jämförelse med Bitcoin.

Vilka faktorer bestömmer priset av kryptovalutor

  • Kryptovalutor är begränsade i sin försörjning, och till skilllnad från vanliga fiatvalutor anses de vara mer sällsynta. Det gäller därmed att ju lägre försörjning och ju högre efterfrågan efter en kryptovaluta, desto högre pris får den.
  • Nya kryptovalutor tillverkas i genom utvinning, som innebär användning av datorer att verifiera blocken av kryptovalutors blockkedjor. Denna process är dyr och kräver mycket elektrisk energi. Ju högre utvinningspriset är deste mer ökar kryptovalutans värde.
  • Kryptovalutor som har mer konkurrens tenderar vara mindre värdefulla än de som har mer dragkraft och mindre konkurrens.
  • Förutom att vara grunden för skapandet av kryptovalutor, så har blockkedjeteknik bredare implikationer på den globala ekonomin, bland annat den potentiella applikationen i smarta kontrakt, samt inom Internet of Things (IoT). Eftersom att kryptovalutan introducerades under de senaste decenniet, samt inte anses vara ett lagligt betalningsmedel, så omfattas den inte av samma marknadskrafter som lite mer traditionella marknader. Det betyder att handel med kryptovalutor inte fungerar på samma sätt som att handla med traditionella finansiella marknader.
  • Tack vare kryptovalutans decentraliserade natur, så påverkas priset mindre av faktorer som utgivningar av data, politiska osäkerheter, samt förändringar i räntor. Utöver detta, så har kryptovalutor relativt få korrelerande tillgångar som kan påverka dess priser, detta eftersom att de är ett så nytt finansiellt instrument.
  • Oavsett vad så kan priset på kryptovalutor påverkas av flera faktorer, exempelvis förändringar i blockkedjetekniken, samt regleringsförsök för att kontrollera dess godtagbarhet och ‘handelbarhet’ inom de finansiella marknaderna. Nyhetsrapporter som exempelvis oenigheter om hur en särskild kryptovaluta ska uppgraderas kan även påverka dess pris. Det är sannolikt att potentiella säkerhetsbrister som blottställs av hackare även kan påverka priset på kryptovalutan på ett negativt sätt. Myndighetspolitik och regleringar som vill bannlysa eller begränsa försäljningen av kryptovalutor kommer även att påverka dess pris.

Hur handlas kryptovalutor?

Kryptovalutor kan handlas på flera sätt. Det första är att handla själva kryptovalutan, genom att köpa eller sälja den på en börs för kryptovalutor. Ett annat sätt att handla kryptovalutor är genom derivata finansiella instrument, exempelvis Differenskontrakt (CFD:er), vilket går att handlas hos Plus500s plattform. Det senare alternativet har blivit populärt under de senaste åren, då det involverar mindre kapitalinsatser, samtidigt som det tillåter handlare att spekulera på rörelsen av kryptovalutan, utan att faktiskt behöva äga den. Dessutom har CFD:er en hävstångseffekt, vilket betyder att med en mindre initial marginal kan handlare potentiell ge mer värde till sina positioner eftersom deras vinster kan bli större. Att handla CFD:er på kryptovalutor betyder också att du inte behöver oroa dig för att lagra de in en kryptoplånbok soom du skulle göra om du handlade de på en börs. Men handlare ska komma ihåg att handel med CFD:er innebär många risker och att medan hävstångseffekten kan förstora deras vinster, kan den också öka deras förluster.

Som du kan se i bilden nedan, så finns det ett utbud av flera olika CFD:er för kryptovalutor tillgängliga hos Plus500s plattform. 1

WebTrader med Crypto 10 Index handelsskärm

Illustrativa priser.

När du har valt den kryptovaluta som du vill handla, då måste du välja att antingen öppna en SÄLJ eller KÖP-position. Båda kommer att öppna upp ett säljfönster, som du kan se nedanför. Härifrån så kan du välja mängden kontrakt, samt välja om du vill implementera några riskhanteringsordrar, exempevis Stop Loss eller Take Profit, vilka aktiveras när ett visst pris nås. Skärmbilden nedanför är ett exempel endast för illustrativa syften - i det här fallet så skulle en handlare klicka på SÄLJ-knappen för att placera en SÄLJ-handel.

Dator med WebTrader och markerade instrumentdetaljer för Ethereum

Illustrativa priser.

När du är redo att stänga positionen så kan du klicka på stäng-knappen.

WebTrader där Öppna Positioner är markerade för Ethereum

Illustrativa priser.

Är handel med kryptovalutor rätt för mig?

Handel med kryptovalutor, precis som alla former av finansiell handel, kräver relevant kunskap, färdigheter, samt tillgängligt kapital. Om du vill handla på marknaden för kryptovalutor, då borde du först se till att du har alla relevanta färdigheter för att analysera marknaden. Det bör noteras att kryptovalutor är mer flyktiga än traditionella instrument, samt är därmed mer riskfyllt än vad de flesta är vana vid. Denna flyktighet kan bidra med fler möjligheter till att skapa vinst, men viktigt att tänka på är att det även kan resultera i förluster större än vad du är villig att hantera.

Börja handla kryptovalutor

Om du bestämmer dig för att handel med kryptovalutor är rätt för dig, då kan du börja med att öppna ett handelskonto med Plus500. Du kan sedan välja de CFD:er på kryptovalutor som du vill handla från det rika utbud som erbjuds, samt öppna en position när din analys säger att tiden är rätt.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt