Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Hur du handlar råvaror med CFD:er

Råvarumarknaden är en av de äldsta finansiella marknaderna. Idag så har handlare möjligheten av att handla råvaror på terminsmarknaden, eller genom derivat som differenskontrakt (CFD:er). Att handla råvaror genom en CFD-tjänst har några olika unika funktioner. Dessa inkluderar exempelvis lägre krav av kapital än vad handel med terminer gör, samt möjligheten att kunna handla både stigande och fallande marknader. I denna artikel så går vi igenom allt vad gäller handel med råvaror i form av CFD:er.

Vem är det som handlar råvaror?

Traditionellt sett har de som velat handla med råvaror varit producenterna och konsumenterna av råvaran, eller spekulanter som exempelvis investmentbanker, fondförvaltare, eller andra finansiella instutitioner. På senaste tiden så har råvarumarknaden blivit mer tillgänglig för den genomsnittliga handlaren, vilket tillåter dom att spekulera på hur priset ska röra sig för de råvaror som handlas på marknaden - istället för att faktiskt äga dom.

Terminer gentemot CFD:er på råvaror

Förut så har terminsmarknaden varit det mest direkta sättet för att få tillgång till handel med råvaror. Terminskontrakt är lagliga avtal för att Köpa eller Sälja en särskild råvara till ett bestämt pris, eller vid en specifik tid inom framtiden, vilket vanligtvis kräver en större allokering av kapital.

En annan metod för moderna råvaruinvesterare är att handla via differenskontrakter (CFD:er). Innan du undersöker denna metod är det viktigt att förstå vad CFD:er är. CFD:er är derivat mellan två parter: en köpare och en säljare, eller en handlare och en CFD-leverantör (som Plus500) som säger att köparen måste betala säljaren skillnaden mellan det aktuella värdet av det finansiella instrumentet och dess värde vid den tid när kontraktet signerats. CFD:er är en derivativ produkt som tillåter handlare att spekulera på prisrörelser av det underliggande instrumentet utan att aktuellt äga själva produkten. Dessutom anses CFD:er vara ett effektivt sätt att handla populära råvaror såsom olja, naturgas, guld or silver på grund av högre hävstångseffekt, som tillåter att handlaren använder mindre kapital för att få större exponering mot ett underliggande instrument, vilket ökar möjligheten till förluster samt vinster.

Grunderna för CFD:er inom råvaror

CFDs tillåter dig att handla på marginaler. Det betyder att du endast är tvungen att sätta in en viss procent av det totala värdet av handeln. Med andra ord så har du möjligheten att allokera betyder mindre kapital när du handlar med CFD:er på råvaror, i motsats till terminskontrakt. Utöver detta så erbjuder CFD:er ett tydligt sätt att potentiellt sätt dra vinst av en fallande marknad, detta genom att öppna en “Sälj” (eller kort) position, vilket betyder att man har för avsikt att sälja högt, samt köpa tillbaka lågt. Vinsten blir då skillnaden mellan säljpriset, samt köpeskillingen.

Idag så är det möjligt för den genomsnittliga handlaren att handla en bred samling av tillgånger med CFD:er. Plus500 förser sina klienter med en användarvänlig handelsplattform där de kan handla CFD:er inom råvaror som Bensin, Guld, Värmeolja, Naturgas, Olja, Brent Olja, Palladium, Vete, Sojabönor och mer. Du kan genomföra testhandel med ett Demokonto, med bara några få klick - direkt från din dator, mobil eller surfplatta. För att registrera dig eller logga in, klicka här.

Snabba steg för att börja handla CFD:er inom råvaror:

Följande steg förklarar hur du öppnar en handel med Plus500’s intuitiva handelsplattform online:

Steg 1: Välj din marknad
Bestäm vilken typ av råvara du vill handla. Med Plus500 så kan du välja mellan populära råvaror som Olja eller Guld.

En surfplatta med en Webtrader tillsammans med de mest populära råvarorna

Illustrativa priser.

Steg 2: Välj direktionen av din handel
Om du tror att priset kommer att stiga inom den närmaste framtiden, då kan du välja en lång position eller Köpa. Men, om du å andra sidan tror att priset kommer fall, då kan du välja en kort position eller Sälja din marknadsposition.

Steg 3: Välj volymen av din handel
När du har bestämt dig för vilken råvara du ska välja, samt direktionen av handeln, då måste du bestäma dig för hur många enheter du vill köpa.

En surfplatta med Webtrader tillsammans med detaljer om Guld

Illustrativa priser.

Steg 4: Använd riskhanteringsverktyg
Att handla CFD:er involverar risk. Det är därför viktigt att kontrollera din handelsrisk genom att använda riskhanterings verktyg som Stop Loss (maximal förlust), samt Stoppgräns.

Steg 5: Övervaka din position
Efter att en handel är placerad så bör du på en regelbunden basis övervaka dess status, samt hur mycket kapital som finns tillgängligt på kontot, då marknaden kan röra sig mot din positon väldigt snabbt.

En iPhone med WebTrader tillsammans med en Öppen Position med Guld

Illustrativa priser.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte äger de underliggande tillgångarna när du handlar CFD:er på råvaror. Tänk alltid på att du aldrig ska handla för mer än vad du har råd att förlora.

Det här artikeln innehåller generell information som inte tar med dina personliga omständigheter i beräkning.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt