Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad gör att guld är så populärt bland råvaruhandlare?

Guld har i det förflutna ansetts vara en “fristad” eller “store of value”* vilket betyder att det är en säker plats för investerare att “lagra” sina tillgångar under tider då osäkerhet råder på marknaden.

Guld är en ädelmetall som har avgudats i tusentals år, samt har under tidens gång använts inom industrin, för skönhet, samt även handel. Detta stämmer även i dagens samhälle där dess styrka handlas bland allt från individuella handlare till världens centralbanker.

Eftersom att guldet har varit en internationellt erkänd råvara genom historien är det inte särskilt konstigt att den även nu är populär bland dagens handlare.

Guld med Sälj- och Köpmeddelande

Guldets popularitet bland handlare

Guldets popularitet kan spåras tillbaka till forntida Egypten och tidigare. Ovanliga mynt och juveler har skapats av denna ädelmetall, samt hyllas för dess skönhet och bevis av sofistikerade handelssystem.

Upp till och med 1970-talet baserades USD på ett system som kallades för “Gold Standard”. Detta betydde att varje ounce av guld gavs ett USD-värde som direkt var kopplat till dollarn. Detta betydde att för varje dollar som fanns i cirkulation behövde US Mint ha tillräckligt med guld för att trycka dem. Om tryckeriet av dollar överskred mängden av guld som fanns tillgängligt skulle detta leda till inflation.

Detta system övergavs 1973 för att lämna plats för ett modernare system inom bank och handel. Vid denna tidpunkt började guld få sitt oberoende värde dikterat av tillgång och efterfrågan, istället för av myndigheter.

Guldets relation till globala valutor

Guld anses generellt sett vara ett “store of value” som behåller sitt värde över tid, trots ekonomisk tillväxt och krascher. Större ekonomier som USA, Storbritannien, Eurozonen och Kina har fortfarande stora guldreserver, trots att råvaran inte är direkt kopplad till valutans värde.

För att dessa valutor ska kunna behålla sitt värde använder centralbanker guld som ett verktyg för att visa att de har en fysisk tillgång för att berättiga värderingen av deras valuta. För länder som upplever hög inflation kan de köpa guld för att lagra i sina reserver. Denna kan ge förtroende hos investerare och handlare, samt bevisar att de har möjligheten att stabilisera sin valuta. Medan detta endast är ett av många verktyg som centralbanker använder för att bevara en stabil valuta, anser handlare att denna gula metall ger bättre legitimitet till ett lands valutavärdering.

Hur handlas guld på marknaden?

Guld handlas på Chicago Mercantile Exchange (CME) i USD och mäts i Troyvikt. Detta medeltida mätvärde omvandlar en Troy ounce till 31.1034768 gram.

CME ger dig möjlighet att handla terminskontrakt på guldtackor. Att köpa dessa direkt från CME kan ackompanjeras av ett åtagande att köpa, lagra och försäkra den underliggande tillgången om du skulle äga kontraktet när det går ut. Alternativt kan handlare köpa eller sälja CFD:er på guld, något som exponerar dem för flyktigheten av valutan utan att köpa den underliggande tillgången.

CFD:er kan öppnas mot metallens nuvarande pris, något som tillåter handlare att få exponering för denna metalls flyktighet och risk utan att köpa den underliggande tillgången.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt