Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kopplingen mellan forex och guld

Fram till och med mitten av 1900-talet var globala valutor direkt kopplade till mängden guldreserver som hölls, samt kontrollerade mängden pengar i pappersformat som kunde tryckas och det potentiella värdet av deras valuta. Detta kallades för “Gold Standard”, detta eftersom att det standardiserade värdet av en valuta mot guldet.

Medan detta behöll nationella valutor under kontroll hade det några noterbara brister som exempelvis en brist på flexibilitet, samt ett antagande om att alla nationalbanker skulle fortsätta vara transparenta.

1973 slutade USA med denna Gold Standard, samt tillät guld att handlas på den fria marknaden, medan den amerikanska dollarn nu skulle kontrolleras av US Federal Reserve. Detta gav sedlarna en flyktighet utan dess like i takt med att landet anpassade sig till ett nytt system av att kontrollera inflation. Idag har dollarn stabiliserat sig och handlare kollar på XAU/USD för att följa prisrörelser mellan dessa värdefulla instrument.

Att förstå sättet dagens centralbanker använder guld i relation till dess valuta hjälper handlare att förstå förhållandet mellan guld och forexmarknaden.

Guld och Forex

Guld som valuta

Slutet av Gold Standard satte inte slut för guldets värde, raka motsatsen faktiskt. Detta tillät guld att bli en global “valuta”, erkänd av handlare, individer och till och med regeringar som något som behåller värdet.

Detta globala erkännande skapade en typ av internationell valuta som regeringar kan använda för att växla till pappersvaluta och mer. Olikt pappersvaluta finns det ingen centralbank som kan stabilisera dess värde. Istället bestäms värdet av en fri marknad där regeringar och handlare påverkar dess pris. Denna självständighet från central kontroll kan berätta mycket om hur guld värderas i relation till globala valutor.

Detta har gett guldet en signifikant makt över valutor och de regeringar som håller en stor reserv av råvaran. När länder håller stora guldreserver med respekt till mängden av pengar som finns i cirkulation anses deras valuta vara stabil. Om de väljer att sälja en del av deras guld stiger valutans värde eftersom att de nu håller en större mängd av utländsk valuta. Centralbanker som å andra sidan vill köpa guld för att stabilisera deras valuta måste trycka pengar för att finansiera transaktionen, något som gör att deras valuta devalveras temporärt.

Korrelation mellan guld och forex

Korrelationen mellan guld och pappersvalutor handlar om att ge och ta, något som har förekommit i flera decennier. Länder använder guld för att öka värdet av deras valuta, men måste devalvera sin valuta för att göra så.

Från handlares perspektiv är guld ytterligare en valuta där de kan parkera sitt värde i tider av instabilitet och devalvering av en valuta.

Medan det inte finns någon säkerhet för att guld kommer att behålla sitt värde förlitar sig handlare på historiska priser för att uppskatta att en fallande pappersvaluta kan inge en brist på förtroende hos valutan, något som skapar en ytterligare devalvering av denna valuta. Andra händelser som kan påverka priset av en valuta är inflation, politiska osäkerheter, stora handelsbrister, samt andra stora händelser som kan påverka dess värde.

I takt med att valutan sjunker kan handlare vända sig till guld. Om tillräckligt med handlare vänder sig till guld vid en viss tidpunkt och skapar en våg i marknaden, kommer detta leda till en ökad efterfrågan utan att introducera en lika stor tillgång, något som gör att råvaran klättrar vad gäller efterfrågan. Om individer å andra sidan investerar i en stabil valuta och nytt guld överstiger efterfrågan kan priset sjunka.

När en handlare exempelvis håller GBP och anser att det finns en stor handelsbrist inom EU, något som har uppstått som ett resultat av en devalvering av den brittiska punden, kan han vända sig till guld eftersom att dess värde kan stiga i jämförelse med den valuta han håller.

Om en investerare å andra sidan håller guld och värdet av den brittiska punden stiger, kan han skifta sina investeringar mot valutor.

En av många faktorer

Medan guld påverkar värdet och stabiliteten av valutor är det endast en av många faktorer som kan skifta en valutas värde. Globala marknader, politiska händelser, beslut från centralbanker, handel, samt en rad av andra händelser kan påverka värdet av en valuta och guld, antingen snabbt eller över tid.

Individer som handlar på forexmarknaden kan använda guld som ett ytterligare instrument, vilket tillåter dem att handla denna ädelmetall vid sidan av rörelser av globala valutor.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt