Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Populära sätt att handla guld

Guld har varit en väldigt eftertraktad ädelmetall under tusentals år.

Den har ansetts vara en fristad oavsett plats, ekonomisk situation eller politiska instabilitet, samt har behållit sitt värde över tid. Idag kan guld handlas av köpare, säljre, utvinnare och spekulanter som kan öppna positioner mot ädelmetallens prisrörelser, utan att faktiskt äga den underliggande tillgången.

Varje strategi kommer med dess egna potentiella risker och belöningar, vilket gör att varje handlare bör välja en handelsstrategi som passar dem.

Handla CFD:er på guld

Det finns flera sätt att handla guld, exempelvis på traditionella marknader eller CFD:er. Nedan hittar du fyra populära sätt för att spekulera på guldpriset på Plus500s plattform.

CFD:er på guld

Differenskontrakt (CFD:er) tillåter dig att köpa en position utan att behöva köpa den underliggande tillgången. Istället kan en handlare öppna en lång eller kort position på ett finansiellt instrument, samt spekulera på prisrörelser och få potentiella vinster eller förluster beroende på prisrörelser i realtid, samtidigt som den handlas Over the Counter (OTC).

Genom att handla baserat på dess nuvarande pris istället för ett framtida pris kan handlare exponera sig för större likviditet och tillgänglighet.

Guldskärm i mobilläge

Illustrativa priser.

CFD-optioner

Fördelen med CFD-optioner på guld är att du kan betala mindre för att öppna din position i jämförelse med om du väljer att köpa själva CFD:en på guld. Anledningen till detta är att du öppnar en CFD-position mot options-kontraktet istället för guldet. Detta kan ge handlare en exponering för instrumentet till ett lägre pris.

Det är viktigt att komma ihåg att hög flyktighet hos CFD-optioner kan bidra med större risker. Det finns även många andra faktorer som kan skapa stora fluktuationeri värdet av en CFD-option.

Guld-ETF:er

En ETF följer värdet av den underliggande tillgången nära.

En CFD på en guld-ETF, exempelvis GLD följer det dagliga priset av guldet, samt tillåter handlare att öppna Köp- och säljpositioner mot den underliggande ETF:en.

Exponering genom CFD:er på guld

Att handla CFD:er på guld tillåter handlare att bli exponerade för flyktigheten av denna populära råvara utan att behöva köpa och underhålla den underliggande tillgången. Det är även möjligt att ta en kort position på råvaran om en handlare vill spekulera på att priset ska sjunka.

Handlare som exempelvis öppnar en Köpposition spekulerar på att priset av guldet ska stiga. Om de har rätt kommer de att tjäna en vinst på prisskillnaden mellan öppningspriset och det högre stängningspriset av deras position. Om stängningspriset å andra sidan är lägre kommer de att ådra sig en förlust som är lika stor som skillnaden mellan öppnings- och stängningspriset.

Om en handlare å andra sidan tror att priset på guldet kommer att falla kan de öppna en Säljposition, något som tillåter dem att ådra sig en vinst på öppningspriset och det lägre stängningspriset. Om priset å andra sidan stiger i jämförelse med öppningspriset, samt att handlare stänger sin position till det högre priset, kommer handlare att ådra sig en förlust som är lika stor som skillnaden mellan öppningspriset och det högre stängningspriset.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt