Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Volatility Index (VIX): Vad är det och hur mäts det?

Medan många marknadsinstrument och -sektorer kan snubbla när de utsätts för ovisshet och farhågor blomstrar VIX Volatility Index. CBOE Volatility Index, förkortat kallat för VIX, är ett jämförelseindex som har upplevt prissvängning mitt under 2022 års instabilitet. Medan VIX föll några gånger, har det också stigit förra året när rädslorna för recession och inflationstryck tillsammans med geopolitiska spänningar och ovissheter fortsatte härska över marknaden. Här finns det du behöver veta om VIX Index.

VIX Volatility Index-visualisering.

Vad är VIX och vad mäter VIX?

Chicago Board Options Exchange Volatility Index eller VIX är ett realtidsindex som används till att uppskatta S&P 500 relativa styrka baserat på marknadens förväntningar. Med andra ord mäter detta index den inbördes instabiliteten på den US-amerikanska marknaden under de kommande 30 dagarna baserat på investerarenas och handlarnas stämning.

Det återspeglar på motsvarande sätt hur merparten av marknadsdeltagarna tänker att S&P 500, som innehåller de största offentligt handlade företag i USA, kommer att klara sig under de kommande 30 dagarna.

Dessutom kallas VIX index, som använder S&P 500 index som ett riktmärke för övergripande marknadsstämning, ofta för ”rädslans index” eftersom det visar investerarenas farhågor.

Vad är ett bra VIX?

Som en tumregel bör handlare veta att det finns ett korrelativt förhållande mellan rädslenivåer och VIX-nivåer. Som sådan betyder högre marknadsrädsla och - instabilitet högre VIX-nivåer. På samma sätt indikerar allt över 30 om en stor ovisshet.

Vad det gäller vad en bra VIX-mätning är, indikerar VIX-värden under 20 om en mer stabil och mindre flyktig marknadsatmosfär. Till exempel när kriget i Ukraina, rädslor för recession, hög inflation, ränteökningar och COVID-19 pandemin påverkade under 2022 marknadsstämningen, har VIX stigit med 70 % fram till mitten på oktober och därmed uppnått nivåer över 30 för att senare falla under de sista två månaderna på året.

Övergripande sett har VIX genom hela 2022 endast stigit med 21 % och många marknadsanalytiker kritiserade VIX genom att säga att det inte agerade som förväntat det året. Vissa tyckte att det var konstigt och ifrågasatte om det är eller inte är en bra åtgärd för investerarenas stämning bland marknadens instabilitet under 2022. Detta på grund av att VIX förväntades av många, i ljuset av den ökande ovissheten, överstiga 40, men gjorde inte det, och slutade 2022 något övre nivån 23.

Är ett högt VIX uppåtgående eller nedåtgående?

Extremt höga VIX-nivåer kan tyda på en nedåtgående marknadsstämning med extremt hög instabilitet. Å andra sidan, eftersom VIX ser framåt, kan låga nivåer tyda på en eventuellt uppåtgående marknad in framtiden. Men det finns ingen lösning som passar alla, och det finns inga garantier att VIX kommer att verkligen leda till en uppgång eller nedgång på marknaderna.

Varför är VIX viktigt?

VIX anses av många vara ett viktigt index, och investerare och optionshandlare tycker samma sak, eftersom indexet ger dom en känsla av den förväntade instabiliteten. Eftersom instabilitet spelar en viktigt roll i att fastställa optioners priser, kan VIX ha en direkt påverkan på marknaden som helhet.

Vad händer om VIX stiger?

Aktier kan tyda på en positiv vändning när VIX-ökar med mer än 20 % över deras 10-dagars genomsnittliga rörelselinje, enligt IBD-studien (Investment Banking Division).

Till exempel har VIX uppnått sitt högsta värde någonsin under 2020 då COVID 19-pandemin krossade många marknadssektorer och ökade rädslor och instabilitet. I enlighet med detta steg VIX den 18 mars 2020 till 85,47, en punkt mindre än dess högsta värde under finanskrisen 2007–2008 som låg på 89,53. Vid denna tidpunkt har många utförsäljningar på marknaden genomförts, vilket utmärkte de stora rädslorna av marknadsdeltagare mitt i ovissheten över den nya virussträngen.

Vad betyder det när VIX är uppe eller nere?

När VIX är nere, finns det mindre marknadsrädslor, mer stabilitet, och långvarig tillväxt. När VIX faller, tenderar S&P 500 att handlas upp. På samma sätt när VIX går upp tenderar S&P 500 generellt att handlas ner och marknaden blir mer instabil. Handlare bör tänka på att instabiliteten inte alltid betyder en svag marknad, eftersom marknader kan handlas ner medan instabliteten är låg.

Handla CBOE VIX

CBOE VIX index kan handlas genom Plus500 VIX Volatility Index (VIX) CFD:er. CFD:er eller differenskontrakt är derivativa avtal mellan två parter som fastställer att skillnaden mellan de öppnande och stängande priserna av den underliggande tillgången måste betalas. CFD:er tillåter handlare att handla VIX utan att faktiskt äga det. Det betyder att handlare kan handla på stigande eller fallande VIX-priser beroende på deras position. Handlare och investerare använder ofta VIX-länkade instrument för diversifiering och säkring, samt för ren spekulation, på grund av deras starka negativa korrelation med aktiemarknaden.

Vad är korrelationen mellan VIX och S&P 500?

Det finns en negativ korrelation mellan VIX och S&P 500 som betyder att när VIX handlas högre upplever S&P 500 vanligtvis en nedåtgående trend och omvänt. Liknande tenderar VIX att han en negativ korrelation med aktier.

Det är därför att när handlare vet att ett S&P 500-företag kan komma handlas ner på grund av instabilitet, kan de handla VIX om de tror att denna instabilitet kommer att att ta till i framtiden för att balansera ut den.

Slutsats

VIX index är verkligen en kritisk mätare när det handlar om marknaden och den övergripande stämningen. Men som många marknadsinstrument har VIX också sina fördelar och nackdelar, och de som tror att det inte är det bästa indexet för marknadsstämning. Ändå är det fortfarande en av de index som det hänvisas mest till i försök att mäta instabiliteten. Handlare kan handla VIX med Plus500 VIX CFD:er som tillåter dem att dra eventuell fördel av stigande eller fallande VIX-priser beroende på deras position utan att faktiskt äga indexet. Men handlare bör tänka på att de kan också utsättas för förluster om VIX-priset går mot deras position.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt