Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad påverkar FTSE100?

FTSE100 (UK100) består av de 100 största företagen på Londonbörsen.

Antalet punkter som indikerar värdet av FTSE100 sammanställs genom att mäta värdet av de 100 största företagen på Londonbörsen. Dessa företags aktievärden vägs och beräknas för att ge handlare en exakt bild över indexet.

Vilka är de största FTSE100-företagen?

FTSE100-företag väljs baserat på sitt justerade fritt flytande börsvärde som representerar det totala värdet av deras offentligt handlade aktier.

Om ett företag har aktier som är avsedda för styrelsemedlemmar eller andra personer och inte handlas offentligt, räknas de inte in i denna värdering. De största företagen på FTSE100 är:

* Största företagen per september 2020

Bakgrund med ljusstapeltabell och

Vad påverkar FTSE100-priset?

Det kollektiva värdet av dessa företag påverkar värdet av FTSE100 varje dag.

Till exempel, medan Astrazeneca må ha det största börsvärdet, viktas det för att hålla dess påverkan proportionellt. Detta säkerställer att ett företag inte kan dominera blandningen och att de övriga 99 företag fortfarande påverkar listans värdering.

I slutet på varje dag beräknas priserna av dessa företag och placeras i särskilda formler som visar den totala rörelsen av dessa 100 största företag. Medan vissa av de noterade företagens aktiepris kan ha stigit under den dags handel, kan andra ha fallit. De alla beräknas i slutet på dagen för att se om indexet har kollektivt stigit eller fallit under den omnämnda handelsdagen.

Detta hjälper handlare att bättre utvärdera indexets rörelser och flyktigheten över en dag, vecka, månad eller även ett år.

Hur blir företag utvalda för FTSE 100?

Styrelsemedlemmar av Londonbörsen, som erbjuder bland annat FTSE 100, 250 och andra, möts varje kvartal för att se över företagets resultat och marknadsvärde.

För att kvalificeras sig för att väljas ut för denna prestigenotering, måste företagen ha ett marknadsvärde som skulle placera dem som det 90: e företaget eller bättre. Om de når denna gräns, kommer det att automatiskt läggas till blandningen.

För att bevara konsistens och kontinuitet tas ett företag inte automatiskt bort tills det når ekvivalenten av den 111: e positionen. Om detta händer, kommer det att placeras i FTSE250-listan (LSEGs 250 största företag) där det antas att företaget har ett tillräckligt marknadsvärde som motiverar denna placering.

Till exempel är företagets A värde så stort att företaget hamnar på 110: e plats i listan. Samtidigt har företagets B värde stigit från att inte finnas med i blandningen till att ha ett värde som kvalificerar det för den 90: e positionen.

Under LSEG:s värderingsmöten som sker varje kvartal bestämmer medlemmarna att lägga till företaget B till FTSE100 och därmed låta företaget A falla ner till 111: e position, vilket ger det en fin placering i FTSE250, men tar bort det från FTSE100.

FTSE100-rörelser är en återspegling av dagens handelsaktivitet bland de 100 största företagen. Detta nummer ändras varje dag och håller vissa handlare på tårna eftersom indexet fortfarande kan stiga, även om något av dess företag faller (och omvänt) som ett resultat av hur det viktas.

Hur påverkas FTSE100 av Brexit?

Utgången av Brexit förlitade sig på förmågan av Storbritanniens och EU:s regeringar att sluta ett avtal om skatter, handel och ett antal andra avtal. Dessa avtal skulle tillåta Storbritannien att få tillbaka en större nivå av oberoende medan fortfarande handla fritt med Kontinentaleuropa.

Medan dessa ekonomiska zoner kommer fortfarande vara fria för handel med varandra, är regeringspolicyerna inte så tydliga. Hur kommer den elektroniska säkerheten att övervakas? Vad kommer skattesatserna att vara? Och viktigast, kan företag behålla sina utländska arbetare som förut kunde jobba i Storbritanniens eftersom de var medborgare av ett EU-land?

Detta är endast några frågor som handlare måste överväga, men det största faktorn av Brexit är dess inbördes instabilitet på grund av för få mellanstatliga avtal.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt