Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad får NASDAQ att röra på sig?

Nasdaq 100 (US-Tech 100) är ett index som följer de 100 största icke-finansiella företagen som handlas på Nasdaq Stock Market. De är valda tack vare sin storlek vad gäller marknadsvärde, samt får olika vikt i indexet beroende på sin storlek.

Priset för indexet påverkas slutligen av samma ekonomiska händelser som påverkar aktiepriset för de aktier som indexet består av. Företagsvinster, tillväxtpotential, styrkan av den amerikanska dollarn, samt nyheter är bara några av de faktorer som handlare normalt sett beaktar när de förbereder sig för att handla CFD:er på US-Tech 100.

Hur beräknas Nasdaq 100?

Nasdaq 100 är ett modifierat marknadsvärdesindex och ger ungefär 54.6% (i november 2020) av indexets värde till de 10 största medlemsföretagen. Under de senaste 20 åren har dessa toppositioner dominerats av tekniksektorn, en sektor som har växt snabbare än alla andra sektorer.

Tyngdprocessen begränsar påverkan av dess största företag, vilket gör att Nasdaq100 skiljer sig från klassiska marknadsvärdesindex som exempelvis S&P 500, FTSE100, (UK100), eller prisviktade index som exempelvis Dow Jones Industrial Average (US 30 - Wall Street).

Ordmoln för Nasdaq.

Vad får Nasdaq 100s pris att röra på sig?

Det finns flera olika faktorer som kan påverka priset för Nasdaq 100.

Aktiepris

Vikten för varje enskilt företag som är inkluderat i Nasdaq100 påverkar hur det individuella aktiepriset rör det övergripande indexet. Indexet är ett viktat kollektivt aktiepris; generellt sett kommer stigande aktiekurser att öka värdet hos indexet, medan fallande aktiepriser sänker priset. Det är viktigt att komma ihåg att företagets aktier är viktade olika i Nasdaq100 beroende på dess marknadsvärde.

Om exempelvis aktiepriset för Apple, Microsoft och Amazon stiger på en och samma dag, kan deras påverkan på Nasdaq100 gör att dess övergripande indexvärde stiger, detta eftersom att dessa tre företag vanligtvis har mest påverkan. Men om alla andra företags aktiepriser sjunker under samma dag är det möjligt att värdet av indexet sjunker, baserat på den kollektiva värderingen av de underliggande aktierna.

Handlarsentiment

Handlarsentiment påverkar Nasdaq 100 genom att påverka värdet av de underliggande aktierna. Detta gör att de underliggande aktiepriserna inuti Nasdaq 100 kan ändras. Aktiepriset kan även stiga till följd av kvartalsrapporter eller förutspådd tillväxt som ett resultat av oförutsedda händelser.

Stora köp eller försäljningar av aktier i företag kan även göra att priset förändras tack vare att fler handlare riktar uppmärksamheten mot aktien. I takt med att de underliggande aktierna rör på sig kommer även indexs värde att göra samma sak.

Tack vare att det är ett viktat index kan stora fall eller stigningar i aktiepriset hos en av de topp 10 största företagen påverka indexet som helhet.

Politiska händelser

Politiska händelser har potential att hjälpa eller skada företagsaktivitet. En ny policy kan ha potentialen att påverka en bransch möjligheter att göra affärer, vilket kan påverka indexet som helhet om dess stora företag är verksamma inom den branschen.

Om USAs regering exempelvis plötsligt bestämmer att företag baserade i USA inte längre kan sälja sin varor eller tjänster till utländska länder kan det påverkar aktiepriset negativt inom en hel bransch.

Det är många olika faktorer som påverkar Nasdaq 100 och de företag som är listade där. Vinst, handlarsentiment, ekonomisk styrka, tillsammans med andra faktorer har potentialen att röra priset av detta modifierade och viktade marknadsvärdesindex.

Det är viktigt att handlare beaktar aktierörelser och globala nyheter för att kunna känna av pulsen på marknaden.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt