Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Hur du handlar på Nasdaq 100s prisrörelser

Nasdaq 100 är inte ett handelsbart instrument i sig. Handlare som vill exponera sig mot Nasdaq utan att köpa de underliggande aktierna som indexet består av kan välja att handla med fonder, ETF:er och terminsbaserade CFD:er. Detta tillåter dem att handla på rörelser av detta populära index med färre avgifter och mer kontrollerad exponering.

CFD-instrument för att handla Nasdaq 100

Terminsbaserade CFD:er

Terminskontrakt för Nasdaq 100 (US- Tech 100) fungerar i likhet med terminskontrakt för råvaror.

Att använda terminsbaserade CFD:er tillåter dig att handla oavsett om du tror att indexets pris kommer att stiga eller falla, utan att behöva äga den underliggande tillgången. Handlare hos Plus500 kan handla Nasdaq 100 index online genom att öppna långa eller korta positioner på instrumentet ‘US-Tech100’.

Om en handlare exempelvis tror att priset på Nasdaq 100 kommer att stiga kan de öppna en “Köp”-position på US-Tech 100. Detta placerar dem i en position där de kan ådra sig en vinst från indexets prisrörelser om priset stiger i jämförelse med när positionen öppnades. Detta bidrar även med risker, detta eftersom att om värdet av instrumentet sjunker i jämförelse med öppningspriset kommer de att ådra sig en förlust.

Om handlaren tror att priset kommer att falla kan de handla CFD:er på Nasdaq 100 genom att öppna en “Sälj”-position på US-Tech 100, även kallat att ta en “kort position”. I kontrast till “Köp”-positionen tillåter en “Sälj”-position handlare att ådra sig en vinst om indexet sjunker i värde. Om värdet hos indexet sjunker i jämförelse med öppningspriset kommer handlaren att ådra sig en vinst. Om priset å andra sidan stiger över öppningsvärdet av Säljpositionen kommer handlaren att ådra sig en förlust (skillnaden mellan öppningspriset och det högsta stängningspriset).

Handelsskärm på dator där handel förekommer.

CFD-optioner*

CFD-optioner tillåter dig att handla på värdet av ett Options-kontrakt istället för det underliggande instrumentet.

Fördelar: Optioner handlas generellt sett till ett lägre pris än den tillgång den baseras på. Det betyder att en handlare kan exponera sig för instrumentet till ett lägre pris, eller ådra sig större exponering än de annars hade haft om de hade öppnat en terminsbaserad CFD på det underliggande instrumentet.

Risker: Medan det lägre priset och förhöjda risken kan vara vad vissa handlare letar efter hos optioner, är optioner även väldigt flyktiga instrument som kan sjunka eller stiga plötsligt, utan förvarning. Av den anledningen handlas optioner generellt sett av erfarna handlare.

ETF:er*

Exchange Traded Funds (ETF:er) består av olika värdepapper och handelsbara tillgångar, men fungerar som ett enda instrument. De replikerar eller kopierar andra populära landsindex eller sektorer.

En populär ETF som följer Nasdaq100 är QQQ*. ETF:er skiljer sig från terminer på det sättet att de handlas under de vanliga handelstimmarna. Utöver detta kan deras priser vara lägre värderade än ett helt index, vilket tillåter handlare att öppna positioner med mindre kapital.

Handelsstrategier för Nasdaq100

Att handla Nasdaq100 fungerar på ett liknande sätt i jämförelse med andra instrument. Men i jämförelse med att handla aktier finns det inga specifika inkomstrapporter för företag eller andra insikter att observera. Detta tvingar handlare att förlita sig på handelsstrategier som dessa:

Swinghandel

Swinghandel refererar till att öppna en position baserat på marknadstrender.

Innan en swinghandlare öppnar en position kommer de att förlita sig på tekniska analyseringsverktyg som exempelvis tabeller och annan nyckelinformation för att förstå det underliggande instrumentets beteende, samt därmed förutspå om det kommer att stiga eller sjunka. Dessa positioner hålls vanligtvis en medellång tid, men kan stängas när som helst om handlaren vill stänga sin position.

Dagshandel

Dagshandel fokuserar på en position eller positioner som öppnas och stängs under samma dag.

Ett exempel på detta är om en handlare öppnar en position i hopp om att den ska röra sig i en förmånlig riktning under dagen. Innan dagens handel avslutas stänger de positionen och har nu ådragit sig en vinst eller förlust.

Positionshandel

Positionshandel refererar till en handlare som håller fast vid en öppen position under en längre tid, exempelvis veckor eller månader i hopp om att den ska röra sig i deras favör.

Exempelvis: En handlare öppnar en köpposition på fem terminsbaserade CFD:er på US-Tech 100 under måndagen. De spekulerar på att priset kommer att stiga och kommer kanske vänta till slutet av månaden för att stänga sin position. Detta tillåter dem att få exponering för flera veckors handel i jämförelse med dagshandel där handlaren är begränsad till att handla samma dag.

Att handla på rörelser på Nasdaq 100 genom att använda US-Tech 100 tillåter handlare att ådra sig exponering för Nasdaqs 100 största företag i ett enda instrument.

*Föremål för operatören.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt