Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är terminskontrakt för naturgas?

CFD:er på terminskontrakt för naturgas är väldigt eftertraktade av handlare tack vare dess flyktighet och säsongsmässiga förutsägbarhet. Under det senaste årtiondet har naturgasföretag gått från att jobba inom inhemska marknader till globala marknader, samt fångat uppmärksamheten av handlare samtidigt som nya tillväxtmöjligheter har uppenbarat sig.

Detta beror delvis på den växande efterfrågan från utvecklingsländer, förstärkning av global infrastruktur och framstegen inom teknik av kondensering av naturgas.

För att dra nytta av den växande marknaden av terminskontrakt för naturgas, erbjuder Plus500s dess handlare möjligheten att ta både långa och korta positioner på denna råvara genom att handla CFD:er, utan att behöva äga den underliggande tillgången.

Terminskontrakt för naturgas

Naturgas är en råvara som måste prospekteras, utvinnas och raffineras för att kunna konsumeras av dess köpare. Denna långa process kräver en stor initial investering av naturgasproducenter.

För att säkerställa att de kommer att kunna sälja gasen med vinst skapar naturgasproducenter avtal med en distributör eller ett annat företag som ger konsumenterna naturgas till en fast pris. Avtalet anger att en köpare kommer att köpa en fast mängd av en miljon brittiska termiska enheter (MMBTU) gas till en fast avgift som ska betalas vid ett senare tillfälle.

Varje kontrakt är värt 10 000 miljoner brittiska termiska enheter (MMBTU), så om någon behöver 50 000 MMBTU, kommer de att behöva köpa 5 kontrakt. Dessa kontrakt kan sedan handlas på Chicago Mercantile Exchange (CME) av handlare som vill dra nytta av det uppskattade värdet på kontraktet vid utgångsdatumet.

Plus500 erbjuder handlare möjligheten att handla CFD:er på värdet av terminskontrakt för naturgas. Med CFD:er kan handlare spekulera på naturgasens flyktighet med hjälp av hävstång och utan att behöva köpa den underliggande tillgången.

Skärm i mobilvy med populära val

Illustrativa priser.

Terminer för naturgas vs CFD:er på terminskontrakt för naturgas

Louisiana, USAs Henry Hub fungerar som branschens riktmärke vad gäller pris. Alla handelskontrakt för naturgas av den underliggande marknaden är baserade på priset från denna plats.

När du köper ett kontrakt för 10 000 MMBTU direkt på CME kan en köpare uppmanas att acceptera leveransen och lagra den. Detta är svårt för en köpare eftersom de i allmänhet 1) inte har möjlighet att lagra naturgas och 2) inte vill ådra sig kostnaden för transport och lagring av denna råvara.

Det finns många fördelar med att handla CFD:er på terminskontrakt för naturgas.

Att handla CFD:er med Plus500 tillåter dig att handla denna råvara med hävstång, vilket ökar din köpkraft samtidigt som du får en större exponering mot marknadens flyktighet. Detta betyder att handlare kan använda samma mängd kapital och få större vinster, men kan även ådra sig större förluster. Utöver detta erbjuder Plus500 enautomatisk rollover-tjänst, vilket betyder att öppna positioner och ordrar automatiskt skjuts över till nästa terminskontrakt.

Det är viktigt att komma ihåg att handla med CFD:er har fördelar, men det finns även stora risker involverade. (För att lära dig mer om CFD:er och dess risker bör du ta en titt på vår handelsguide).

Varför handla CFD:er för naturgas?

Naturgas har visat sig vara en kraftfull energikälla för industrier och privatkunder. Den ökade efterfrågan har fångat uppmärksamheten av CFD-handlare som vill exponera sig för denna råvaras säsongsmässiga flyktighet, samtidigt som man handlar med hävstång.

Växande marknader och ökad efterfrågan kan påverka naturgasens värdering och medföra variationer och möjligheter över tid.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt