Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

De största naturgasföretagen i världen

Naturgas har gått från att vara en oönskad biprodukt av oljebrunnar till att vara en eftertraktad bränslekälla. Konsumenter hyllar naturgasens lägre prispunkt och renare utsläpp i jämförelse med traditionell olja. CFD-handlare använder råvarans säsongsmässiga flyktighet och ökade globala efterfrågan för att hjälpa dem med att försöka förutse rörelser av terminer för naturgas.

Detta fossila bränsle utvinnas från marken, vilket gör att det inte kommer som någon överraskning att etablerade oljeföretag är ledare inom naturgasbranschen. Detta är tack vare deras tillgänglighet till teknologi och utrustning som behövs för att effektivt utvinna dess eftertraktade råvara som är fast djupt ner under jordytan.

De största naturgasföretagen

Naturgasbranschen utgörs av ett stort ekosystem som prospekterar, utvinner, raffinerar och levererar bränsle till slutkonsumenter och produktionsanläggningar.

De största företagen inom dessa ekosystem är producenter. De har de största initiala investeringarna, exempelvis prospektering, borrning och utvinning, samt att allt som pumpas ut ur deras brunnar blir deras tillgångar.

Detta kan ses i värdet av världens största producenter, exempelvis Rysslands Gazprom som står för 12% av den totala produktionen. Detta följs av Exxon, China National Petroleum (CNPC), Royal Dutch Shell, BP, Chevron, och Total.

Handla CFD:er för naturgasproducenter

Du kan handla CFD:er på några av de största naturgasföretagen på Plus500s plattform, inklusive:

  • Exxon (XOM)- Är den största olje- och gasproducenten i USA med ett marknadsvärde på nästan 189 miljarder dollar i januari 2020.
  • BP (BP-L)- Londonbaserade BP har globala verksamheter som är dedikerade till att utforska och utvinna naturgas och olja. I juni 2020 var deras marknadsvärde ungefär 74.4 miljarder dollar.
  • Chevron (CVX)- Med olje- och naturgasfält i Asien, Australien, Afrika, Europa, Latinamerika och Nordamerika hanterar Chevron utvinning och produktion av smörjmedel, petroleumbaserade produkter och bensin. I juni 2020 var deras marknadsvärde ungefär 172 miljarder dollar.
  • Total (FP.PA)- Ett integrerat gasföretag baserat i Frankrike (hanterar produktion genom leverans till slutkonsument), samt har utvinningsfält i Europa, Mellanöstern, Ryssland och mer. Deras marknadsvärde var nästan 101 miljarder dollar i juni 2020.

Precis som med alla branscher är aktiekursen för dessa producenter beroende av deras förmåga att skaffa ny teknik och att kunna leverera till sin marknad till ett lönsamt pris.

Om du till exempel tror att Exxons aktiekurs kommer att stiga kan du öppna en köpposition på CFD:er för Exxons aktie för att ta en lång position och få vinster från prisskillnaden mellan den ursprungliga köpkursen och den högre slutkursen. Om priset å andra sidan faller kommer du att ådra dig en förlust.

Om du å andra sidan tror att priset av Exxons aktier kommer att falla tack vare globala, ekonomiska eller andra faktorer, kan du istället öppna en säljposition genom CFD:er för Exxons aktie. Detta tillåter dig att ådra dig vinster från mellanskillnaden mellan öppningspriset och det lägre stängningspriset. Om priset å andra sidan stiger efter att du har öppnat en säljposition, kommer du istället att ådra dig en förlust.

Exxon i mobilvy

Illustrativa priser.

Handla de bästa naturgasföretagen

Vinst och tillväxt för naturgas- och oljeföretag är överlåtet till marknaden. Eftersom att deras värden är direkt knutna till stor del till det värde av de råvaror de håller, kan låga värden på naturgas och olja nedvärdera företag och avskräcka produktion.

Denna kombination av fluktuerande tillgångsvärden och handlade andelar introducerar potentiella flyktigheter i priset. CFD-handlare kan öppna positioner på en akties rörelser, oavsett om värdet av aktien stiger eller faller.

I och med att naturgasindustrin skiftade sin produktion 2006 har handelsbara terminer, optioner och aktier visat sig vara flyktiga och ibland oförutsägbara, vilket ger unika möjligheter för förberedda handlare.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt