Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Hur man börjar handla CFD:er för naturgas

Naturgas är en alltmer efterfrågad råvara som effektivt värmer bostäder, driver kraftverk och till och med mobiliserar transportfordon. Detta har gjort att fler konsumenter vänder sig till naturgas istället för olja, vilket skapar fler handelsmöjligheter.

Att handla CFD:er på terminskontrakt för naturgas tillåter dig att handla på leveranspriset av råvaran. Att handla CFD:er på företag som producerar naturgas eller dess transportörer betyder att du kan spekulera på prisrörelser av ett företags aktie, samt att du måste bestämma dig för om du tror att priset kommer att stiga eller att sjunka.

Några av de mest populära alternativen för att handla naturgas är:

  • CFD:er på terminskontrakt- Tillåter dig att handla på leveranspriset av råvaran.
  • Producenter- Öppna en CFD-position på rörelser av företag som utvinner naturgas från sina brunnar.
  • Naturgas stöd ekosystem- Handla CFD:er på aktiepriset av företag som prospekterar, transporterar och levererar naturgas från brunnar till konsumenter.

Handlare som vill handla naturgas är medvetna om dess säsongsmässiga prisfluktuationer och de strategier som kan implementeras för att handla denna eneriråvara. Läs mer för att se vilka faktorer som kan påverka värdet av naturgaskontrakt.

Vad får priset av naturgas att röra sig?

Säsongsmässighet, kostnad för utvinning och efterfrågan kan ha en påverkan på priset av naturgas.

Förr i tiden var naturgas dyrare att kondensera och transportera, samt var mindre praktisk än traditionell olja vid internationell frakt, eller till och med vid användning på inhemska marknader. Detta gjorde att olja fortsatte vara den huvudsakliga bränslekällan och begränsade naturgas till inhemska marknader där infrastrukturens rör tillät för direkt leverans till dess konsumenter.

USA är med råge den största producenten av naturgas, med brunnar som utvinner 9.8 miljarder kubikfot av gas per dag (Bcf/d). För att kunna förena marknaden till en handelsbar råvara, baseras priset på råvaran av Henry Hub i Erath, Louisiana, USA. Denna plats fungerar som det viktigaste riktmärket för denna energikälla som ett resultat av Henry Hubs storlek, lagringsförmåga, geografiska läge och exportkapacitet.

  • Väder-Medan naturgas produceras hela året, ökar dess konsumtion i USA under vintern, detta eftersom att det är ett vanligt bränsle för att värma bostäder under de kallare månaderna. Detta kallas för “uttagssäsongen”, uppkallat för när användningen är högre än produktionen, samt att minskningen av reserver gör att priset stiger. Sommaren är känd som “injektionssäsongen” och är när konsumtionen sjunker och reserverna fylls på igen.
  • Tillgång/efterfrågan- Utöver att värma bostäder används naturgas även för att driva kraftstationer och annat. Med tanke på att det uppkommer fler naturgasdriva anläggningar runt om i världen ökar råvarans efterfrågan, samt därmed även dess pris.
  • Konkurrens- Vind, sol, olja och andra energikällor tävlar med naturgas om andelar på bränslemarknaden, vilket också påverkar priset.
Skärm i mobilläge med naturgas och gasflaska

Illustrativa priser.

Handelsstrategier för naturgas

Likt andra råvaror som exempelvis olja, guld, eller vete, handlas naturgas genom terminskontrakt. Dessa kontrakt hjälper producenter att bättre kontrollera intäkterna och leverantörer att bättre kontrollera kostnader genom att komma överens om ett inköpspris som ska betalas vid ett senare leveransdatum.

Dessa kontrakt handlas på Chicago Mercantile Exchange, USA: s största råvarubörs.

Plus500s plattform erbjuder CFD-handel på terminskontrakt för naturgas ochoptions-CFD:er.

För att handla terminskontrakt eller optioner i form av CFD:er kan handlare hos Plus500 öppna en Köp- eller Säljposition på tillgängliga kontrakt.

Om en handlare exempelvis anser att ett kontrakt är undervärderat kan de öppna en Köpposition, kallas även att “ta en lång position”, och därmed dra nytta av skillnaden mellan kontraktets värde från tidpunkten för öppnandet mot tidpunkten för stängning av positionen. Men om de öppnar en Köpposition och den stängs till ett lägre värde stängs positionen med förlust.

Å andra sidan, om en handlare tror att kontraktet är övervärderat kan de öppna en Säljposition, även kallat för "ta en kort position" och tjäna på skillnaden mellan öppningskursen och en lägre stängningskurs. Men om priset stiger stängs positionen med förlust.

Handelstider naturgas

Naturgasens riktvärden bestäms av den naturgas som sålts från Henry Hub i Louisiana, USA. Råvaran handlas sedan genom kontrakt på Chicago Mercantile Exchange (CME).

Råvaran handlas från söndag till fredag 23 timmar om dygnet. En 60 minuter lång paus börjar 17.00 EST (New York).

Naturgas ordlista

MMBTU- En miljon brittiska termiska enheter. Det här är termen som används för att mäta handelsbara naturgasvolymer.

Uttagssäsong- De kallare månaderna när konsumtionen är högre och reserver tas ut från lagringsanläggningar. Denna säsong är från november till mars på norra delen av hemisfären.

Injektionssäsong- Varmare månader när naturgas har en lägre efterfrågan och reserverna fylls på. Denna säsong är från april till oktober på norra delen av hemisfären.

Basis- Prisskillnaden mellan två leveransplatser. Baspoäng kan vara högre eller lägre än det handlade priset men är alltid baserat på Henry Hub i Louisiana, USA.

Mittströmlinjer- Rörledningar med låg kapacitet som levererar gas från produktionsanläggningar till större transportcentraler.

Varuavsändare- Naturgasdistributörer som uppfyller behoven på lokala marknader.

Associerade brunnar- Utvinner olja med naturgas extraherad som en biprodukt.

Icke-associerade brunnar- Utvinner främst naturgas.

Bcf/d- Miljarder kubikfot per dag.

Naturgasmoln

Varför handla naturgas

Den snabba utveckling av naturgasindustrin sedan introduktionen av Fracking 2006 har gett CFD-handlare handelsmöjligheter på aktiekursen för naturgasproducenter, transportföretag och terminskontrakt.

Inneboende säsongsvariationer och en relativt ny global infrastruktur har gjort denna bränslekälla till en växande favorit bland handlare.

Även om marknaden inte är lika gammal som den för olja, hittar handlare nya möjligheter i naturgas globala efterfrågan och popularitet. I takt med att den globala handeln med denna energiråvara ökar och frakten blir effektivare finns det anledning att tro att flyktigheten kommer att fortsätta inom en snar framtid.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt