Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är Polygon?

Polygon eller “Matic-nätverket” är ett tekniknätverk; både en ram och ett protokoll som skalar och ansluter Ethereum-kompatibla blockkedjenätverk. Med andra ord, bygger Polygon på Ethereum-blockkedjan då det löper vid sidan av det och antar dess flexibilitet, självständighet, säkerhet och interoperabilitet.
Det betyder att Polygon anses vara en ”sidokedja” eller ett ”andra lager”, det vill säga ett skalande nätverk som läggs till Ethereum-nätverket (istället för att ändra det).

En sidokedja är huvudsakligen en blockkedja som är ansluten till ”huvudkedjan”, vilket i Polygons fall är Ethereum-blockkedjan. Sidokedjan (Polygon) låter huvudkedjans (Ethereum) tillgångar eller tokens användas på den och sedan återvända till huvudkedjan vid behov.

Denna teknik utvecklades i ett försök att avlasta Ethereum-nätverket. Ethereum-användare kan spela spel, utnyttja virtuell verklighet och utföra finansiella aktiviteter på en och samma gång, men det skulle göra Ethereum-nätverket helt oanvändbart, eftersom det är svårt för det att fungera vid sådant tryck. Därför syftar Polygon till att möjliggöra snabbare transaktioner, lägre avgifter (gas) och mer säkerhet, effektivitet och användbarhet än på Ethereum-plattformen.

Trots att sidokedjor är anslutna till huvudkedjan anses de fortfarande vara självständiga blockkedjor. Deras självständighet betyder att deras säkerhet förlitar sig på dem och inte på huvudkedjan, och att de är anslutna till huvudkedjan genom en two-way peg.

En two-way peg (2WP) möjliggör att en särskild mängd kryptovaluta kan låsas temporärt på en särskild blockkedja och samtidigt låsa upp samma mängd kryptovaluta på en annan kedja. Enkelt uttryckt möjliggör det en ”överföring” av en särskild mängd kryptovaluta från en blockkedja till en annan.

Polygon-symbol.

Polygon’s historia

För att förstå Polygon-nätverket är det viktigt att först förstå dess historia och hur det började.
Inledningsvis kallades Polygon för Matic Network, vilket var ett projekt baserat i India som byggdes av blockkedjeexperterna Jayanti Kanani, Sandeep Nailwal, och Anurag Arjunin år 2017.
Matic Network uppstod som ett svar på skalbarhetsproblemen som Ethereum-nätverket led av. Därför försökte det att lösa vanliga blockkedjeproblem som höga avgifter, säkerhetsproblem och hastighet, med mera.
Senare, år 2019, lanserades Polygons inbyggda mynt “Matic” och började cirkulera offentligt (IPC). Ett tag efter det, i början av 2021, bytte Matic-nätverket namn till Polygon. Trots det nya namnet har Polygons inbyggda mynt behållit sitt ursprungliga namnet Matic.
Matic-myntet och dess föräldranätverk, Polygon, har nått flera milstolpar. Den 26:e december 2021 nådde Polygon (Matic) sin högsta nivå hittills på 2,88 $ per token.
Några månader sedan, i april 2022, ansträngde Polygon sig för att bli mer miljövänliga genom att bli koldioxidnegativa, och släppte sitt “Gröna manifesto”-projekt som hjälpte Polygon att återhämta sig med en stadigt uppåtgående trend efter dess nedåtgående utveckling.
Från och med maj 2022 finns det över 7,85 miljarder tokens i cirkulation, och denna krypto har ett makalöst börsvärde på 7,3 $ miljarder.

Vad är Matic Token?

Som många andra blockkedjor har Polygon en inbyggd kryptovaluta. Polygon-nätverkets inbyggda krypto, Matic, låter användare betala avgifter, staking och ger till och med användare rätt att rösta på hur nätverkets kan förändras.

Hur ser framtiden ut för Polygon?

Mycket av vad framtiden kommer föra med sig för denna kryptovaluta är fortfarande okänt. Som många andra kryptovalutor är Polygon (Matic) volatil till sin natur. Likväl hävdar vissa analytiker att framtiden ser ljus ut för detta mynt, då de tror att det kommer fortsätta växa under de närmaste åren. Dessutom tror vissa att dess omställning till ett grönt tillvägagångssätt kommer attrahera ännu fler investerare, särskilt miljömedvetna personer.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt