Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Hur handlar man DAX?

DAX består av de 40 största tyska företagen enligt marknadsvärde och likviditet. DAX kan antingen handlas indirekt eller direkt genom instrument som följer dess utveckling.

Ett sätt att handla DAX är att köpa aktierna i varje företag som DAX består av. Detta kan dock vara tidskrävande eftersom alla 40 företag måste följas enskilt.

Ett annat sätt att handla DAX kan vara att arbeta med en mäklare som erbjuder fonder eller ETF:er som inkluderar DAX aktier i sina portföljer. Dessa återspeglar då samma viktade mix som hittas i DAX.

DAX ordmoln.

Att handla DAX40

Handel med CFD:er gör det möjligt för handlare att spekulera på DAX prisrörelser utan att behöva köpa de underliggande tillgångarna. Istället går handlare med på att acceptera prisskillnaden mellan när en position öppnas och när den stängs.

Några av de fördelar som handel med CFD:er kan erbjuda är möjligheten att använda hävstång, snabbare avvecklingar, potentiellt minskad glidning på grund av snabbare handelsutföranden och avsaknad av provisioner. En annan fördel är att CFD-handlare potentiellt sett kan dra nytta av instrumentpriset om priset går upp eller ner genom att antingen ta en kort eller lång position. Handlare bör dock komma ihåg att handel med CFD:er är riskabelt och kan leda till förlust av hela det investerade kapitalet.

När du använder Plus500s plattform kan du handla DAX (Germany 40) på två sätt, genom termins-CFD:er och options-CFD:er.*

Termins-CFD:er - Terminshandel innebär att man öppnar köp- eller säljpositioner på ett instrument och sedan drar vinst eller förlust på skillnaden i instrumentets pris från början till slutet av transaktionen. Handlare placerar en köpposition (kallas för lång position) om de tror att tillgångens pris kommer att stiga i framtiden. Handlare placerar en Sälj (kallas för kort position) position om de tror att tillgångens pris kommer att sjunka i framtiden.

Options-CFD:er* - Vid handel med options-CFD:er spekulerar handlare på det framtida priset (lösenpriset) på det underliggande instrumentet, exempelvis en aktie, index eller råvara. För att få mer information om optionshandel kan du läsa här.

Fördelar med att handla CFD:er på DAX

Hävstång

En av de största fördelarna med CFD-handel är användningen av hävstång. Med traditionella fonder och ETF:er som förvärvas genom mäklare måste du avsätta det fulla värdet av de instrument du köper i förhållandet 1:1. Men med CFD:er kan du använda en bråkdel av tillgångens värde och ändå dra nytta av vinst eller förlust som om du hade bidragit med hela värdet. Detta innebär att om en tillgång handlas med en hävstång på 1:20 behöver du bara avsätta 5% av öppningskursen. När handeln avslutas multipliceras beloppet du tjänar eller förlorar med tjugo. Handel med hävstång ökar en handlares köpkraft, vilket i sin tur kan öka risken för större förluster.

Låt oss titta på ett exempel. Om instrumentet handlas för 2000 dollar med en hävstång på 1:20 behöver du bara investera 100 dollar för att köpa ett kontrakt av den tillgången istället för hela värdet på 2000 dollar. Om priset sedan stiger till 2500 dollar betyder det att din vinst är 500 dollar på grund av marginalen på 100 dollar. Om priset på tillgången å andra sidan sjunker till 1500 dollar kommer din förlust att bli 500 dollar beroende på samma marginal på 100 dollar.

Snabbt utförande

Fond- och ETF-handel har vanligtvis en relativt långsam exekveringshastighet och har ofta en ökad risk för glidning. Detta gör det svårare att bestämma det faktiska pris som dina positioner öppnas eller stängs till.

CFD-handel kan öppnas inom loppet av sekunder, vilket gör att den potentiella glidningen blir mindre.

*Instrumentens tillgänglighet är föremål för regler.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt