Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är skillnaden mellan Ethereum och Bitcoin?

Ether, den valuta som används för att genomföra transaktioner på Ethereums nätverk (lär dig mer) och Bitcoin har många fundamentala likheter. De är båda kryptovalutor som är rotade i blockkedjeteknik. Detta betyder att oberoende datorer runt om i världen ställer upp frivilligt för att hålla en lista av transaktioner, vilket tillåter varje mynts historik att kontrolleras och bekräftas.

De är båda virtuella valutor som aktivt används för dess tjänster, kontrakt, samt för att behålla värdet. Deras popularitet har fångat uppmärksamheten av medier och handlare som hoppas på att bättre förstå hur blockkedjeteknik kan förändra det monetära landskapet över tid. Det är här mestadels av likheterna slutar.

Deras decentraliserade natur är en stor förändring från traditionella valutor, men de accepteras inte överallt. Medan Bitcoin accepteras mer och mer, samt anses vara en internationell digital valuta, accepteras endast Ether för transaktioner inom digitala applikationer (dapps) som körs på Ethereums nätverk.

Ethereum och bitcoin - kryptovalutor

Nyckelskillnader mellan Ether och Bitcoin

Både Ether och Bitcoin är kryptovalutor som är baserade på blockkedjeteknik. Bortom detta är valutorna ganska olika och har olika användare.

Bitcoin

Bitcoin är vad de flesta tänker på när de hör orden “blockkedja” eller “krypto”. Det var den första valutan som använde blockkedjeteknik och tänkte om vad en valuta skulle kunna vara om den inte var knuten till en specifik bank eller land.

Dess teknologi gör det svårt för valutan att stjälas eller manipuleras, detta eftersom att alla maskiner på det decentraliserade nätverket måste komma överens om termer för alla transaktioner. Detta betyder oftast att man bekräftar att betalningsmottagaren är den rätta ägaren av valutan.

Myntet kan antingen handlas på den öppna marknaden, eller så kan man låna datakraft till nätverket (mining) och få betalt i Bitcoin för användningen av maskinen (skörd).

Det maximala antalet Bitcoin som kan produceras är 21 miljoner, vilket introducerar en brist på marknaden. För att kunna förhindra att Bitcoin tar slut är halveringshändelser inbyggda i protokollet för att betala ut färre Bitcoins till miners efter en viss milstolpe är nådd.

Handlare håller hela tiden koll på dessa händelser eftersom att vissa har skapat fluktueringar på marknaden, medan andra inte producerar några rörelser på marknaden överhuvudtaget.

Ether

Strax efter att Bitcoin lanserades kollade Ethereum på hur de använde blockkedjetekniken och föreställde sig hur det skulle kunna användas förutom som valuta.

Ethereum började med smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (dapps), men insåg snabbt att de behövde en enda valuta för deras plattformar som kan litas på i enlighet med deras protokoll. Detta ledde till Ethereum Foundation, ett organ som överser Ethereums aktivitet, men kan inte ensam ändra protokollet för att skapa Ether.

Ether bryts på samma sätt som Bitcoin, men olikt Bitcoin kan de som bryter Ethereum ta ut en avgift för att bekräfta en transaktion. Utöver detta finns det ingen gräns för hur många Ether som kan lanseras. Detta tog bort den uppfattade bristen som kan vara en faktor till Bitcoins högre värdering.

Ether är den erkända valuta som kan användas inom Ethereums nätverk, men är inte allmänt accepterad på andra platser. På samma sätt kan inte Bitcoin användas som en erkänd valuta på Ethereums plattform.

Protokoll

Ethereum och Bitcoin drivs på separata protokoll och deras processer är inte relaterade till varandra. Detta betyder att vissa transaktioner kan vara tillåtna på en plattform, men inte på en annan. Detta blir en fråga i betraktande av tillåtna vs tillåtelsefria transaktioner.

Ordmoln för Ethereum

Kommer Ethereum att gå om Bitcoin?

Både Ethereums Ether och Bitcoin har många faktorer som bidrar till dess värdering.

För att kunna spekulera på värderingen av kryptovalutor som Bitcoin och Ether måste handlare ställa nyckelfrågor som:

  • Hur används varje mynt?
  • Hur allmänt accepterat är det idag? Hur allmänt accepterat kommer det att bli i framtiden?
  • Vad kan historisk data berätta för oss om detta instrument?

Medan Bitcoin traditionellt sett har haft ett högre pris än Ether är det viktigt att notera att kryptomarknaden har varit väldigt flyktig hittills, samt att det är sannolikt att så kommer att vara fallet i framtiden. I kontrast med aktier, råvaror, eller till och med centraliserade valutor är kryptovalutornas underliggande värde oklart.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt