Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är S&P 500?

Standard & Poor's 500 Index, mer känt som S&P500 eller bara S&P är en samling med de 500 största företagen enligt marknadsvärde som är listade på börser i USA. Det ingår faktiskt 505 olika aktier eftersom att vissa företag har olika aktieklasser på listan. Alphabet har exempelvis både Class A (GOOGL) och Class C (GOOG). Indexet har mätts med fritt flytande marknadsvärde sedan 2005. Detta innebär att endast aktier som är tillgängliga på den offentliga marknaden ingår i varje företags börsvärde. Indexbeståndsdelarna är noterade på New York Stock Exchange eller NASDAQ och handlas från 09:30 till 16:00 EST, förutom på handelshelger.

Företagen i S&P 500 är indelade i 11 sektorer: kommunikationstjänster, konsumentdiskretion, konsumentklammer, energi, ekonomi, hälso- och sjukvård, industri, material, fastigheter, teknik och verktyg. Detta gör det möjligt för handlare att spåra inte bara indexet som helhet utan även företagens resultat inom samma branscher. Detta ger en större diversifiering än handel med aktier i ett enda företag.

Mobiltelefon med tabell över S&P 500.

Illustrativa priser.

Vem är ansvarig för S&P 500?

S&P 500 underhålls av S&P Dow Jones Indices, ett joint venture mellan S&P Global, som tidigare hette McGraw Hill Financial, News Corp., som äger Dow Jones och CME Group. Förutom att driva S & P500 driver S&P Dow Jones Indices även S&P 1500, S&P Global 1200 och S&P 100. Indexet är det största globala indexet när det mäts enligt marknadsvärde för de företag som det inkluderar.

År 1941 slogs Standard Statistics Company samman med Poor's Publishing Company för att skapa Standard & Poors. S&P expanderade först till 500 företag 1957, även om Standard Statistics Company först hade utvecklat ett mindre börsindex 1923. Det har funnits fonder tillgängliga för handel baserat på noteringen sedan 1976.

Beräknas S&P 500?

Vid beräkning av S&P 500 beräknas först marknadsandelarna för varje komponent. Detta innebär att de aktier som är offentligt tillgängliga för varje företag multipliceras med aktiens värde per aktie för att avgöra företagens marknadsvärden. Sedan läggs företagens marknadsvärde ihop för att skapa indexets börsvärde. Slutligen divideras varje företags marknadsvärde med indexets marknadsvärde för att skapa företagets vägda genomsnitt. Ju större företagets vikt, desto större påverkan kommer det att ha på indexet när priset rör sig. Denna är liknande till hur andra liknande index fungerar, exempelvis FTSE 100 (UK 100) och NASDAQ (US-TECH 100).

S&P 500 beräknas var 15:e sekund av Ultronics Systems Corp, som har genomfört denna process sedan 1962. För att ingå i indexet måste ett företag handlas på NYSE eller NASDAQ. Sedan 2019 kommer emellertid endast cirka 70% av intäkterna för vart och ett av företagen i genomsnitt från amerikanska verksamheter. Sedan den 4 mars 2021 står de tio bästa företagen på listan för cirka 27% av indexets börsvärde.

Kan S&P 500 handlas som ett instrument?

S&P 500 kan antingen handlas som fond eller som ETF som består av aktier eller terminer. Den kan även användas som underliggande instrument för CFD-handel. Med CFD-handel kan du antingen öppna en Köp-position om du tror att värdet på index kommer att gå upp, eller en Sälj-position om du tror att priset på indexet kommer att falla. Detta gör du istället för att handla aktierna, fonderna eller terminerna direkt.

Handlare kan även använda CFD-optioner * för att spekulera på S&P 500 genom att placera en köp- och säljposition på en Put och Call-order på CFD-optionen. En säljorder på en Put-CFD-option placeras om en handlare tror att indexvärdet kommer att uppfylla eller överstiga ett mål eller ”strejkpris” inom en förutbestämd tid. En säljorder på en Call-CFD-option placeras om handlaren tror att indexet kommer att handlas under lösenpriset när optionerna löper ut.

*Instrumentens tillgänglighet är föremål för regler.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt