Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad får S&P 500 att röra på sig?

S&P 500 , inkluderar de 500 största börsnoterade företagen i USA när de rankas efter börsvärde.

Värdet på S&P 500 genereras av ett företag som heter Ultronics System Corporation som beräknar varje företags börsvärde var 15: e sekund. Den viktade siffran är ett mått som handlare kan använda för att följa indexets resultat.

Laptop med S&P 500s informationsskärm hos Plus500.

Illustrative prices.

Vilka är företagen i S&P 500?

S&P 500s företag väljs av en kommitté som gör sina val baserat på flera faktorer. Rankningen justeras varje kvartal. Några av kriterierna som beaktas inkluderar företagets börsvärde, likviditet, hemvist, sektorklassificering och börsnotering.

Några av urvalskriterierna är obligatoriska, till exempel ett börsvärde på minst 9,8 miljarder amerikanska dollar och en handelsvolym på minst 250 000 aktier per månad. Företagen måste även handlas i USA och handlas på börserna NYSE eller NASDAQ, även om det finns företag på listan som aldrig har varit baserade i USA, eller som en gång hade sitt huvudkontor i USA, men som nu har flyttat till andra länder.

De 10 största företagen i S&P 500 är:*

Vad får S&P 500s pris att röra på sig?

I slutet av varje dag bestäms börsvärdet för de inkluderade företagen. Det totala justerade börsvärdet för alla aktier i S&P 500 divideras sedan med en egen indexdelare för att härleda indexets slutvärde. På grund av denna metod är S&P 500 starkt viktad för att gynna företag med högre marknadsvärde.

Några saker att tänka på när man tänker på hur S&P 500s pris kommer att röra sig inkluderar faktorer som företagets vinst per aktie, intäkter, större nyheter som involverar de företag som är noterade på börsen, ekonomisk data, stora politiska händelser och räntor. Dessutom ses det ofta en ökning i aktiekursen när ett företag läggs till i S&P 500 eftersom fonder måste köpa aktien om de vill representera indexet korrekt.

S&P 500 float-justeras kontinuerligt. Indexet beräknas på nytt när nya aktier läggs till eller när ett företag tar bort aktier från marknaden genom att köpa tillbaka dem. De offentligt tillgängliga aktierna i varje företag multipliceras med marknadsvärdet för en enskild aktie för att bestämma bolagets marknadsvärde. Marknadsvärdet läggs sedan samman för att få indexets börsvärde.

Förändringar i företagens marknadsvärde beaktas även genom justeringar av indexdelaren, vilket är ett eget värde. Indexets börsvärde divideras med indexdelaren för att skapa indexnivån, vilket lättare redovisas än företagets marknadsvärde. Indexdelaren är det basnummer som används för att bestämma eventuella justeringar som behöver göras för att redovisa utestående aktier i något av företagen i indexet.

Hur inkluderas företagen i S&P 500?

S&P 500-kommittén beslutar vilka företag som ska ingå. Indexet anses ofta vara en stand-in för den amerikanska aktiemarknaden, eftersom det mäter resultatet för stora aktier.

S&P 500-kommittén försöker minimera mängden förändring som görs i indexets komponenter. Medan de ingående företagen granskas var tredje månad, är det viktigt att undvika för stor omsättning. Urvalskriterierna tillämpas endast strikt på nya tillägg till indexet.

*Största företagen i mars 2021

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt