Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Hur handlar man S&P 500?

S&P 500 består av de 500 största företagen enligt marknadsvärde som handlas i USA. S&P 500 kan handlas indirekt genom fonder eller ETF:er som består av aktier eller terminer, eller så kan den handlas via Differenskontrakt (CFDs).

Handlare väljer att replikera S&P 500 genom att handla aktier eller terminer från alla de 500 företagen. Det är dock svårt och tidskrävande att hålla koll på den rätta blandningen av aktier som ingår i indexet.

Handlare kan även arbeta med en mäklare och köpa fonder eller ETF:er som inkluderar en representation av S&P 500s aktier eller terminer. Dessa är redan inställda för att vara representativa för indexets sammansättning. Mäklare tenderar emellertid att ta ut stora provisioner och har långsammare exekveringstider än andra alternativ.

Ordmoln för S&P 500.

Att handla S&P 500

Handlare kan välja att använda CFD:er för att handla S&P 500 på Plus500s plattform. På detta sätt kan du handla på S&P 500s prisrörelser utan att behöva köpa någon av de underliggande tillgångarna. CFD-handel låter dig handla index med hävstång, vilket innebär att du bara behöver lägga ner en del av din positions värde när du öppnar en position, istället för hela positionens värde, som när du till exempel köper fonder eller ETF:er .

Plus500s plattformar erbjuder snabba utföranden, vilket potentiellt sett reducerar glidning. Utöver detta tas inga provisioner ut vid CFD-handel med Plus500, och instrumenten erbjuds med tajta spridningar.

CFD-handlare kan även potentiellt sett tjäna pengar på fallande marknader. På Plus500-plattformen kan handlare öppna köp- och säljpositioner (ta en "lång" eller "kort" position). När handlare tar en lång position tror de att priset på index kommer att stiga i framtiden. Men till skillnad från fonder och ETF:er kan handlare även ta en kort position om de tror att indexets pris kommer att falla i framtiden. I båda fallen bör handlare komma ihåg att handel med CFD:er är riskabelt och kan leda till förlust av hela ditt kapital.

När du använder Plus500s plattform kan du handla med S&P 500 med CFD:er på två sätt, med hjälp av CFD-terminer och CFD-optioner.*

CFD-terminer - Terminshandel innebär att man öppnar köp- eller säljpositioner på ett instrument och sedan ådrar sig en vinst eller förlust på skillnaden i instrumentets pris från början till slutet av transaktionen. Handlare öppnar en köpposition (eller lång position) om de tror att tillgångens pris kommer att stiga i framtiden. Handlare öppnar en säljposition (eller kort position) om de tror att tillgångens pris kommer att sjunka i framtiden.

CFD-optioner* - När CFD-optioner handlas spekulerar handlare på det framtida priset (lösenpriset) för ett underliggande instrument som ett aktie, index eller råvara. För mer information om optionshandel kan du läsa merhär.

Fördelar med att handla CFD:er på S&P 500

Hävstång

Handel med CFD:er med hävstång och snäva spridningar kan ge en ökad potential för både vinster och förluster jämfört med traditionella fonder och ETF:er som förvärvas utan hävstång genom mäklarhandel. Med fonder och ETF:er måste du köpa S&P 500-positioner i förhållandet 1:1 genom att inkludera instrumentets fulla värde. CFD:er kräver å andra sidan bara att du lägger ner en liten procentandel av indexets värde. Varje vinst eller förlust är dock densamma som om du hade avsatt hela positionens värde.

Om indexet handlas med en hävstång på 1:5, behöver du avsätta 20% av tillgångens värde och vid 1:20 hävstång behöver du endast avsätta 5% av instrumentets öppningsvärde. När handeln avslutas beräknas din vinst eller förlust baserat på hela din position, inte på det belopp som avsatts för att öppna affären. Det är viktigt att komma ihåg att både dina vinstmöjligheter och dina potentiella förluster förstoras när du använder hävstång.

Om du exempelvis vill öppna 10 köppositioner för S&P 500 medan den handlades till 3840 dollar med 1:20 hävstång, måste du endast behöva avsätta 192 dollar för varje position du vill öppna, istället för hela 3840 dollar. Om priset går upp till 4000 dollar kommer du att tjäna 1600 dollar. Men om priset sjunker till 3680 dollar kommer du förlora 1600 dollar.

Snabba utföranden

CFD-affärer kan öppnas inom några sekunder på Plus500-plattformen, vilket kan göra effekterna av glidning betydligt mindre. Detta gör det lättare att veta det pris till vilket dina positioner faktiskt öppnas eller stängs. Fonder och ETF:er har vanligtvis en ökad risk för glidning eftersom deras avvecklingstid är långsammare och priserna kan förändras mellan när du lägger en order och när den genomförs. Glidningen kan antingen vara negativ om du får ett sämre pris än du begärde, eller positivt om du får ett bättre pris än du begärde.

*Instrumentens tillgänglighet är föremål för regler.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt