Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad Påverkar Oljans Pris?

Olja är grunden för många vanliga produkter, allt från utvinning till konsumtion, vilket ger handlare gott om möjligheter att spekulera på råvaran och de företag som förlitar sig på den.

Olja (CL) prissätts per tunna, samt kan användas på ett flertal olika sätt. Den värmer våra hus i form av värmeolja, tillåter transporter genom bränsle, samt är till och med basen för platsen i många av våra favoritenheter. Det är därmed ingen överraskning att handlare ser både det långsiktiga och kortsiktiga värdet av att handla detta “likvida guld” i takt med att vår värld blir ännu mer beroende av de produkter som de skapar.

Ordmoln med handelstermer för olja.

Vad som Påverkar Oljepriset

Det finns flera olika saker som påverkar oljepriset som genom historien har visat sig vara väldigt flyktigt. Ett exempel på detta är då oljepriset steg till en rekordnivå av 166 dollar 2008, samt hur det sjönk till ett rekordlågt pris under 2020, då man fick betalt för att köpa det.

Tillgång och Efterfrågan

Olikt guld (XAU) eller andra ädelmetaller är olja en förbrukningsvara. Dess användbarhet förstörs vid användning, vilket betyder att när den är förbrukad måste den ersättas med ny olja. Dess användningsområden inkluderar plast som sträcker sig från tunna filmer till militära verktyg, samt används även som brännbart bränsle för tåg, bilar, bussar, flygplan och mer.

Dess till synes oändliga användningsområden i vår moderna värld har skapat en väldigt hög efterfrågan runt om i världen.

Energiföretag tävlar om att erbjuda en regelbunden tillgång av detta “likvida guld” genom att extrahera 95,2 miljoner tunnor olja per dag runt om i världen, siffror tagna från 2019. Detta inkluderar råolja, skifferolja, oljesand, samt naturgasoljor. Sedan det omfattande implementerandet av fracking 2006 har USA blivit en stigande energiproducent, samt når 12,2 miljoner tunnor olja per dag, siffror tagna från 2019.

Även om trender som sträcker sig flera årtionden visar en ökad konsumtion av olja, finns det flera faktorer som kan reducera efterfrågan och har stora konsekvenser för handlare, exempelvis terrorattackerna kring 11 september 2001, samt coronapandemin 2020. Dessa stora händelser ledde till en signifikant nedgång vad gäller flygning, vilket ledde till att flygplanen stod stilla och bränslet inte användes. Detta skapade en oväntad stor volym av tillgång, något som skapade en osäkerhet på oljemarknaderna.

Geopolitiska Händelser

Medan kostnaden av att producera och transportera olja må vara relativt stabil, har geopolitiska händelser möjligheten att skapa flyktighet på oljemarknaden. I takt med att tillverkare och handlare rusar för att låsa priserna kan priset fluktuera, samt både stiga och sjunka i takt med globala händelser.

Ett exempel på detta kan vara den militära konflikten i mellanöstern där majoriteten av världens olja utvinns, eller ett skifte i politiska allianser som hotar med att reducera flödet av denna viktiga råvara.

OPEC

The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) består av Algeriet, Angola, Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, & Venezuela. OPEC grundades 1960 och rapporterar oljeproduktionen per medlemsland och hanterar kollektivt mängden olja som produceras. Detta säkerställer att deras tillgång inte överstiger efterfrågan.

Ryssland och USA är inte inkluderade i denna grupp, men har blivit stora energiproducenter under de senaste decennierna, samt konkurrerar med OPEC för marknadsandelar.

Oljeborrmaskiner

Handelssentiment

Handelssentiment kan skifta priset av oljan genom att påverka tillgängligheten av handlade terminer.

Om det uppstår en stor ökning av handlare som köper oljeterminer kan detta larma andra handlare om plötsliga prisrörelser, något som triggar igång en större ökning av handelsvolymer och höjer råvarans pris. Om det å andra sidan finns en brist på köpare på marknaden, eller att en av ovanstående händelser gör att marknaden tror att deras kontrakt kommer att devalveras, kan det göra att värdet av oljekontrakten sjunker.

Olja Som en Flyktig Råvara

Olja är precis som diskuterats ovan väldigt sårbar för marknadsflyktighet och handelssentiment. Dess flyktighet gör att den är en fortsatt favorit hos handlare, men bidrar även med sina egna risker.

Militära händelser, nya riktlinjer från OPEC, eller andra globala händelser kan göra att priset stiger eller sjunker oväntat. Dessa regelbundna rörelser kan vara lönsamma men kommer med risker, vilket betyder att handlare borde vara uppmärksamma på marknadsrörelser när de öppnar köp- eller säljpositioner på denna spännande råvara.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt