Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är Terminer & Optioner för Olja?

När människor tänker på oljans pris tänker de generellt sett på vad det skulle kosta att köpa olja just nu. I en vanlig detaljhandelsmiljö är priset du betalar för något, även känt som spotpris, det pris som anges.

I verkligheten är det offentligt handlade priset för oljan ett reflekterande av terminens pris från en specifik plats.

CFD:er på oljeterminer

Terminskontrakt är ett kontrakt mellan producenter och konsumenter för att låsa ett köppris för en transaktioner vid ett senare tillfälle.

Vad är terminer på olja?

När man pratar om olja och många andra råvaror är det nödvändigt för grossistproducenter att bestämma ett pris innan leverans till konsumenten. Detta tillåter dem att hantera utgifter och förutse kostnader på ett bättre sätt.

Ett exempel: Ett bensinraffinaderi behöver 100,000 tunnor olja i slutet av nästan månad. Istället för att genomföra ett köp dagen de behöver leveransen för spotpriset, kan de istället låsa ett pris med en oljeproducent för 50 dollar per tunna, samt acceptera leveransen för råvaran vid ett senare datum. Detta kontrakt är ett åtagande för en transaktion som ska genomföras vid ett senare tillfälle till ett förutbestämt pris, oavsett hur det offentliga priset ser ut för en tunna olja.

Terminer är i enkla termer ett kontrakt för en transaktion som ska genomföras i framtiden.

Handla CFD:er på olja

Handlare hos Plus500 har tillgång till Brent (EB), West Texas Intermediate (CL), och andra instrument. Värdet av dessa kontrakt stiger eller sjunker beroende på olika faktorer, något som ger handlare möjligheten att ta långa eller korta positioner på värdet av dessa kontrakt, innan de når sin förfallodag.

Fördelen med att handla CFD:er på terminer för olja med Plus500 är möjligheten att handla den underliggande tillgången utan att behöva hantera avgifter eller underhållsansvar av det faktiska terminskontraktet för oljan. Utöver detta erbjuder Plus500 sina handlare snäva spreads, handel med hävstång, samt snabbt utförande.

Oljetunna och laptop som visar oljehandel på Plus500s plattform.

Illustrativa priser.

Handla Oljeoptioner

Optioner på olja är kontrakt som ger kontraktshållaren ett alternativ att genomföra ett köp vid ett senare datum, till ett förutbestämt pris. Detta skiljer sig från terminskontrakt eftersom att det inte är ett åtagande att köpa.

Exempelvis: Ett bensinraffinaderi tecknar ett optionskontrakt för 100,000 tunnor olja för 50 dollar per tunna som ska levereras i slutet av nästa månad. Oljeproducenten kommer överens om dessa villkor och raffinaderiet betalar ett förskott för att påbörja kontraktet. Raffinaderiet behöver nu tänka på att deras kostnader kommer att bli priset per tunna, plus priset för kontraktet.

Innan kontraktet går ut kan raffinaderiet välja att utöva kontraktet för 50 dollar per tunna, eller att försöka hitta ett bättre pris på den öppna marknaden. Om de hittar ett bättre pris kan de låta optionen gå ut, vilket gör att de förlorar avgiften, men sparar in på att köpa råvaran på annat håll till ett lägre pris.

Handla CFD:er på Optioner för Olja

Handlare av optioner för olja handlar inte på priset av att köpa råvaran, utan på priset av själva optionskontraktet. Om ett optionskontrakt har möjligheten att köpa olja för 50 dollar per tunna, medan spotpriset per tunna har gått upp till 55 dollar per tunna, kan detta leda till 500,000 dollar i besparingar för raffinaderiet om optionen genomförs. Detta ökar värdet på själva kontraktet.

Om spotpriset av oljan å andra sidan sjunker till 45 dollar per tunna är möjligheten att köpa oljan för 50 dollar inte särskilt logiskt, samt förstör därmed kontraktets värde.

Fördelen med att handla CFD:er på optioner för olja med Plus500 är att du kan handla på oljans prisrörelser, utan att öppna en position på värdet av själva råvaran. Istället handlar du på värdet av optionskontraktet, potentiellt sett till ett lägre pris och med hävstång.

Förutom priset av den underliggande tillgången finns det många andra faktorer som påverkar värdet av optioner, samt därmed CFD:er på optioner. På samma gång bör optionshandlare alltid vara medvetna om sin handel eftersom att optioner är väldigt flyktiga instrument som plötsligt kan uppleva prisfluktuationer.

Att handla CFD:er på oljeterminer och optioner ger handlare en rad av olika möjligheter för att spekulera på denna och andra populära råvaror. Med tanke på dess höga risk rekommenderas optioner för handlare som är villiga att handla med väldigt flyktiga instrument som kan stiga och falla utan förvarning. Du kan lära dig mer om hur dessa fungerar i vår handelsguide.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt