Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är aktier?

Oavsett om du är en handlare eller inte, är det högst troligt att du har stött på orden "aktier" eller "andelar" tidigare. Kanske på nyheterna när de rapporterar om de högst omsatta aktierna i de företag som har gått med förlust, eller så kan du helt enkelt ha stött på dem när du tittade på en stor Hollywoodfilm där de nämner Wall Street och börsen. Hur som helst, aktier eller andelar är kanske inte främmande begrepp för de flesta men har du någonsin tagit dig tid att tänka på vad de faktiskt betyder, hur de fungerar och så vidare?
Aktier är de andelar som ägandet av företaget är uppdelat i. De som äger aktier kallas aktieägare eller aktionärer. Ägandet av aktier ger aktieägarna rätt till en bråkdel av bolagets tillgångar och resultat (proportionellt till antalet ägda aktier). Aktier handlas vanligtvis på aktiemarknader.

Varför emitterar företag aktier?

Företag börsnoteras och emitterar aktier för anskaffa kapital för att investera i sin verksamhet och hjälpa den att växa.

Här är några av anledningarna till varför företag beslutar att emittera aktier:

 • För att minska skuldsättningen: när företag emitterar aktier undviker de i princip risken att hantera skulder på egen hand, det beror på att emission av aktier till intressenter fungerar som ett snabbt penninginflöde som täcker företagets skulder.
 • För att öka sin tillgänglighet till lån: företag som emitterar aktier kan öka sin möjlighet att ta lån i framtiden. Detta beror på att företag som får pengar från sina intressenter samtidigt minskar sitt behov av att be om lån, vilket ökar deras chanser att få lån på lång sikt.
 • För att finansiera expansion: stora företag kan sälja aktier för att generera kassaflöde för att finansiera sin verksamhetsexpansion. När ett företag är attraktivt för många investerare är chansen större att det gör lönsamma expansioner från sina aktier.

Varför investera i aktier?

Investerare, å andra sidan, köper aktier för att försöka tjäna pengar och diversifiera sina investeringar. Detta beror på att medan investerare betalar ett företag pengar för att köpa dess aktier, ger företaget dem tillgång till rösträtt och en bråkdel av dess vinst. De investerar i aktier eftersom det ger många fördelar som inkluderar:

 • En strategi för att ligga steget före inflationen: historiskt har aktier visat sig vara högavkastande, med årlig avkastning som är högre än inflationen.
 • Likviditet: aktier har relativt hög likviditet. Du kan välja att förvandla dina aktier till pengar relativt snabbt.

Ändå bör investerare tänka på att aktiekurserna fluktuerar, vilket gör att värdet på företaget antingen ökar eller minskar, vilket också kan medföra förluster.

För att handla med aktier vänder sig enskilda investerare vanligtvis till mäklare (numera är det ofta en onlinemäklare) såsom Plus500 Invest, som kan utföra affärerna för deras räkning.

Handel med CFD:er på aktier

Förutom att investera i aktier kan handlare också få exponering mot aktier genom handel med Contracts for Difference (CFD:er) med Plus500. Till skillnad från vanlig aktieinvestering ger CFD:er på aktier dig inte ägande av aktier. Istället är de ett sätt att spekulera i den framtida riktningen för den underliggande aktiekursen, vilket gör att handlare till och med kan handla på fallande marknader. CFD:er låter dig nöja dig med prisskillnaden mellan öppnings- och stängningskursen. Handel med CFD:er på aktier innebär att handlare får tillgång till hävstångshandel vilket innebär att de möjligen kan öka sina vinster med ett initialt litet kapital, och de kan få tillgång till flera och mer varierande finansiella marknader. Det är dock också viktigt att inse att handel CFD:er kommer med många risker; handel med hävstång kan förstora potentiella vinster, men kan också förstora potentiella förluster. Du kan läsa mer om CFD-handel här.

Både differenskontrakt och aktiehandel erbjuder sätt att dra fördel av prisrörelser på finansmarknaderna, och båda kan utgöra en del av din portfölj.

Ordmoln med populära aktieterme

Vad är skillnaden mellan att handla med CFD:er och att investera i aktier?

Kort sagt, handel med CFD:er på aktier och investeringar är två olika saker. Medan det förra vanligtvis görs i hopp om att göra vinster på kort sikt, görs det senare av investerare som hoppas kunna göra vinster på längre sikt. Om du vill investera i aktier eller handla med aktie-CFD:er beror därför på ditt mål och din finansiella vision. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan de två här.

Aktiemarknader

Aktier handlas vanligtvis på aktiemarknader, vilket erbjuder en marknadsplats för att köpa och sälja aktier. Aktiemarknader följer efterfrågan och tillgången för aktierna inom alla företag, från vilket ett pris för den enskilda andelen bestäms. Dessa är de största aktiemarknaderna, samt deras marknadsvärde i december 2021:

 • New York Stock Exchange - 27.69 trillion U.S. dollars.
 • NASDAQ Stock Exchange - 24.56 trillion U.S. dollars.
 • Shanghai Stock Exchange - 8.15 trillion U.S. dollars.
 • Euronext - 7,33 biljoner amerikanska dollar.
 • Japan Exchange Group - 6,54 biljoner amerikanska dollar.
 • Shenzhen Stock Exchange - 6,22 biljoner amerikanska dollar.
 • Hong Kong Stock Exchange - 54.43 trillion U.S. dollars.
 • London Stock Exchange - 3.8 trillion U.S. dollars.

Varje aktiemarknad har sin egen lista av krav som ett företag måste följa för att få vara listat här. Dessa krav är vanligtvis relaterade till antalet andelar, marknadsvärde, samt inkomster under de senaste åren.

För att kunna välja vart de ska listas, så tar företag några olika faktorer med i beräkning, exempelvis:

 • Företagets och aktiemarknades plats.
 • Typ av aktiemarknad.
 • List och underhållningskostnader.
 • Redovisningsprinciper som ska följas.

Den aktiemarknad där aktien är listad påverkar handelstimmarna för denna specifika aktie. De flesta aktiebörser har ett förbestämt schema med bestämda öppning och stängingstider, anpassade efter lokal tid. Vissa marknader erbjuder även handel före och efter öppettiderna.

Viktiga termer som används inom aktiehandeln

 • Årlig rapport - Rapport som innehåller information om företagets förvaltning och finansiella situation.
 • Begäran - Priset som en säljare vill sälja sina aktier för.
 • Björnmarknad - Refererar till en aktiemarknad där priserna faller.
 • Bud - Det pris som en köpare är villig att betala för aktien.
 • Mäklare - Person som arrangerar transaktioner (köper eller säljer) i ditt namn för en avgift.
 • Tjurmarknad - Refererar till en aktiemarknad där priserna stiger.
 • Utdelning - En del av vinsterna som betalas ut periodiskt av ett företag till dess aktieägare.
 • Earnings release - Kvartalsrapport som beskriver företagets vinster eller förluster.
 • Börs - Den plats där handeln inträffar.
 • Börsintroduktion (IPO) - Det första aktieerbjudandet när ett företag blir publikt.
 • Likviditet - Representerar volymer tillgängliga för att köpa eller sälja en aktie.
 • Portfölj - Samling av tillgångar som en särskild investerare äger.
 • Sektor - En grupp av aktier som är inom samma industri.
 • Spridning - Skillnaden mellan köp och säljpriser för en särskild aktie.
 • Symbol - En förkortning (vanligtvis i fyra karaktärer) som representerar en särskild aktie på marknaden.
 • Flyktighet - Hastigheten för hur en tillgång rör sig i en riktigning. Ju större och snabbare aktien svajar, desto mer flyktig är den - och riskfylld.
 • Volym - Mängden andelar av ett företag som handlas under en viss tidsperiod.

Hur kan man handla CFD:er för aktier

Plus500 erbjuder ett alternativt sätt att handla. Aktier, genom differenskontrakt (CFD:er). Detta ger handlaren möjligheten att använda en hävstångseffekt för att spekulera på prisrörelser av ledande företag, utan att behöva investera stora summor i den underliggande säkerheten. Detta kommer att förstärka alla vinster, men det betyder även att alla förluster förstärks. Hos vissa CFD-leverantörer så kan detta involvera att du förlorar mer än din ursprungliga insättning.

Med CFD-handel med aktier så kan du antingen öppna en KÖP eller SÄLJ-position, beroende på om du tror att aktiepriset ska gå upp eller ner. Detta ger dig möjligheten att dra vinst på både stigande och fallande marknader. Det måste dock kommas ihåg att CFD:er är komplexa instrument, samt kommer med en hög risk för att snabbt förlora pengar tack vare hävstångseffekten.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt