Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad avgör priset på aktier?

Generellt sett så kommer priset av ett företags aktie att fluktuera konstant, samt påverkas av företags prestationer och vinster, samt den generella marknaden och det offentliga sentiment för företaget. Handlare och investerare som vill förstå aktiemarknaden bättre och fatta klokare beslut när de väljer aktier bör också vara medvetna om några andra specifika faktorer som kan påverka aktiekurserna. Därför kan nedanstående faktorer hjälpa dig att förstå aktiemarknaden bättre.

Supply and Demand

The main factor that determines the price of a share is supply and demand. As the terms suggest, supply refers to the availability of the particular share, and demand is the desire for it. Low supply and high demand raise the price of a share, while high supply and low demand lower it.

When news and reports show good performance of a company or forecast growth in its sector, demand for its shares grows and the stock price rises accordingly. On the other hand, negative news and forecasts will cause the demand to decline; investors would be less likely to buy shares and more likely to sell them off, which would, in turn, increase the supply of the share in the market and lower the price accordingly.

Supply and demand for a share is affected by a number of factors. Let’s take a look at them:

Corporate Finances and Performance

Publicly traded companies are required to publish reports that include their recent vinst current cash flow, and performance forecasts. The reports and a company’s subsequent performance after the issuance of those reports can affect supply and demand for a company’s shares; good performance will increase demand for its shares and bad performance will cause it to decline.

Dividend announcements can also influence the share price. If dividends are higher than expected, then share prices tend to increase and vice versa.

Dessutom kan företagens ledning och internal relations also play a role in an investor’s attitude toward a company, which in turn would affect the price of a company’s stock. If leadership is capable and stable, and the company is known to have a robust social responsibility policy, then it is generally considered a company likely to continue to grow and succeed. För att hålla reda på viktiga händelser som resultatreleaser, kan handlare hänvisa till Plus500s gratis ekonomiska kalender.

Economics

Share prices tend to rise during economic booms and tend to fall during recessions. Räntesatser also affect share prices. In lower interest rate environments, investors will generally look for better returns in higher-risk assets. This generally leads to greater inflows into the equity markets. Conversely, when interest rates are higher, investors will take the higher rates on offer because of the lower risk involved. This tends to lead to lower demand for equities. In addition, inflation is considered to affect a company’s buying and spending power, as well as that of its customers, and therefore, may cause their prices to move accordingly.

Vad är Blue-Chip-aktier?

Även om aktier i allmänhet tenderar att underprestera under tider av ekonomisk turbulens och hög inflation, finns det aktier som historiskt sett har bevarat sitt värde eller har ökat i värde. Dessa typer av aktier kallas blue-chip-aktier och de är aktier i företag som är kända för sin finansiella stabilitet och sitt rykte. Framträdande exempel på blue-chip aktier är McDonald’s, Coca-Cola, och Disney vilka alla finns på Plus500. Trots allt är tidigare resultat inte alltid en indikation på framtida resultat, det är därför handlare bör ha i åtanke att även blue-chip-aktier kan underprestera under vissa ekonomiska förhållanden.

Rutnät med ikoner för företagsekonomi, ekonomi, politik och resultat

Politik

Politiska faktorer spelar även en roll för en akties pris, då miljön där företag är aktiva skapas av regeringen. Politik har en direkt påverkan på internationella relationer, regleringar, monetära och fiskala policier, lagstiftningar, skatter, samt andra aspekter av ekonomin. Detta kan sedan influencera ett företags verksamhet, priset av basmaterial, marknadsföring och distribution, samt mycket mer. Alla dessa faktorer kan ha en stark påverkan på resultatet hos ett företag. Till exempel, de sanktioner som USA och europeiska länder införde mot Ryssland, som följd av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022, påverkade många företags aktier. Det brittiska energibolaget BP, till exempel, sjönk kraftigt på grund av sina sanktioner mot det ryska energibolaget Rosneft. Av dessa anledningar kan effekterna av geopolitiska spänningar påverka aktiekurserna oerhört.

Marknadssentiment

Marknadssentiment är den kollektiva psykologin för investerarna, samt vad de tror kommer att hända med marknaden. Marknadssentiment är vanligtvis baserat på de faktorer som nämndes ovan, samt även nyheter och ett företags rykte, samt att en akties pris kan stiga eller falla om det generella sentimentet går i en särskild riktning.

Investerare baserar dock ofta sina handelsbeslut på trender, antingen genom att rida på vågen och skapa momentum, eller genom att tro att trenden snart ska vända, vilket gör att dom satsar emot den. Att kunna läsa vart marknaden är på väg baserat på investerares lutning, så tillåter det oss att möjligtvis kapitalisera på en förändrad riktning.

Hur analyseras aktiekurserna?

Om du är intresserad av att bättre förstå prissättningen för de aktier du väljer att handla kan du använda teknisk och fundamental analys för att göra det. Även om du inte kan garantera att din analys av priser kommer att vara exakt, kanske du kan använda analysen för att välja din nästa handel.

Teknisk analys använder tidigare prisrörelser och repetitiva mönster för att förutsäga framtida prismönster. Även om återkommande tidigare priser ofta kan fungera som en anständig indikator för framtida rörelser, bör handlare dock komma ihåg att marknaden är mycket volatil och att tidigare resultat inte är någon indikator på framtida resultat.

Fundamental analys tittar på ett företags ekonomiska och externa faktorer i detalj och den används ofta för att bestämma värdet av en aktie och mäta prisrörelser, såsom avkastning på eget kapital (ROE), pris-vinstkvot (P/E) och relativ direktavkastning.

Sista tankar

Aktiepriser drivs av olika faktorer, men i slutändan så beror priset på den efterfrågan och tillgång som råder just nu.

Generellt sett så kommer kortsiktiga investerare att kolla nära på trender, inflation och ekonomiska faktorer för att göra deras handelsbeslut, medan långsiktiga investerare fokuserar på ett företags resultat och möjlighet att tjäna pengar.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt